Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-9 priedas 2018-10-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Tarybos posėdžio protokolo 2018-10-04 Nr. TP-9 priedas

 

Balsavo dėl papildomo klausimoDėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-352 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ įtraukimo į darbotvarkę: už – 13, prieš – 5, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Klausimo įtraukimui į darbotvarkę nepritarta.

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima PRIEŠ

7 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas PRIEŠ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Stugys Eligijus SUSILAIKĖ

19 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

20 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas PRIEŠ

26 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

Balsavo dėl 18 darbotvarkės klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ išbraukimo iš darbotvarkės: už – 6, prieš – 6, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4. Nepritarta.

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

4 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

5 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

6 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

7 Kulikauskas Artūras PRIEŠ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas PRIEŠ

10 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

11 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

12 Nainys Pranas PRIEŠ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Stugys Eligijus SUSILAIKĖ

17 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

18 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas PRIEŠ

23 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

24 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

25 Michalenko Denis NEBALSAVO

26 Žakaris Lukas NEBALSAVO

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime     dalyvavo – 26.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

 

1. SVARSTYTA. Viktoro Varanavičiaus atleidimas iš Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Michalenko Denis NEBALSAVO

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus skyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

26 Lankas Aurimas NEBALSAVO

 

3. SVARSTYTA. Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus skyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Lankas Aurimas NEBALSAVO

 

4. SVARSTYTA. Irenos Urbutytės atleidimas iš Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ direktoriaus pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ