Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-9 priedas 2018-10-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIAŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSAVIMO REZULTATŲ ATASKAITOS PROTOKOLAS

Tarybos posėdžio protokolo 2018-10-04 Nr. TP-9 priedas

 

Balsavo dėl papildomo klausimoDėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-352 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ įtraukimo į darbotvarkę: už – 13, prieš – 5, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Klausimo įtraukimui į darbotvarkę nepritarta.

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima PRIEŠ

7 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas PRIEŠ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Stugys Eligijus SUSILAIKĖ

19 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

20 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas PRIEŠ

26 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

Balsavo dėl 18 darbotvarkės klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ išbraukimo iš darbotvarkės: už – 6, prieš – 6, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4. Nepritarta.

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

4 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

5 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

6 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

7 Kulikauskas Artūras PRIEŠ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas PRIEŠ

10 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

11 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

12 Nainys Pranas PRIEŠ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Stugys Eligijus SUSILAIKĖ

17 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

18 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas PRIEŠ

23 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

24 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

25 Michalenko Denis NEBALSAVO

26 Žakaris Lukas NEBALSAVO

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime     dalyvavo – 26.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

 

1. SVARSTYTA. Viktoro Varanavičiaus atleidimas iš Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Michalenko Denis NEBALSAVO

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus skyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

26 Lankas Aurimas NEBALSAVO

 

3. SVARSTYTA. Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus skyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Lankas Aurimas NEBALSAVO

 

4. SVARSTYTA. Irenos Urbutytės atleidimas iš Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ direktoriaus pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Visockas Artūras NEBALSAVO

 

5. SVARSTYTA. Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ direktoriaus skyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

 

6. SVARSTYTA. Audronės Ispiryan atšaukimas iš Šiaulių „Rasos“ progimnazijos direktoriaus pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – 1, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 8.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma PRIEŠ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Michalenko Denis UŽ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Pabrėža Juozas UŽ

13 Potelienė Simona UŽ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Stugys Eligijus UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Žvinys Aurimas UŽ

19 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

20 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

21 Kvedarienė Regina NEBALSAVO

22 Matonienė Daiva NEBALSAVO

23 Vyšniauskas Gedeminas NEBALSAVO

24 Žakarienė Jolanta NEBALSAVO

25 Žakaris Lukas NEBALSAVO

26 Žuklijienė Zina NEBALSAVO

Derindamas viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Aurimas Lankas informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Aurimo Lanko nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 3. Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis PRIEŠ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

24 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

25 Žakaris Lukas NEBALSAVO

7. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Balsavo dėl Socialdemokratų frakcijos alternatyvaus sprendimo projekto: už – 12, prieš – 4, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2. Nepritarta.

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas PRIEŠ

6 Juškienė Rima PRIEŠ

7 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas SUSILAIKĖ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Stugys Eligijus SUSILAIKĖ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

24 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

25 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

 

Artūras Visockas paaiškino balsavimo procedūrą: pritariantys Administracijos teikiamam sprendimo projektui spaudžia žalią mygtuką, palaikantys frakcijos „DIRBAME MIESTUI“ alternatyvų sprendimo projektą spaudžia kitus mygtukus: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 6. Pritarta Administracijos teikiamam sprendimo projektui.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lukošaitis Gintautas UŽ

9 Matonienė Daiva UŽ

10 Michalenko Denis UŽ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Potelienė Simona UŽ

13 Stugys Eligijus UŽ

14 Trijonis Pranciškus UŽ

15 Visockas Artūras UŽ

16 Žakarienė Jolanta UŽ

17 Žakaris Lukas UŽ

18 Žuklijienė Zina UŽ

19 Žvinys Aurimas UŽ

20 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

21 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

22 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

23 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

24 Rimkus Arūnas NEBALSAVO

25 Vyšniauskas Gedeminas NEBALSAVO

Balsavo dėl Administracijos teikiamo sprendimo projekto: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

 

8. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Termicom“ 2018 m. gegužės 7 d. investicijų sutarties Nr. SŽ-515 pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Visockas Artūras NEBALSAVO

 

9. SVARSTYTA. Pritarimas pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos „Pramogų sala“ Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo 2006 m. birželio 8 d. sutartį Nr. SŽ-988.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – 2, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras PRIEŠ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas PRIEŠ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

 

10. SVARSTYTA. Karinės teritorijos plėtra Šiaulių mieste.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Bartkus Jonas NEBALSAVO

27 Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

11. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

 

Artūras Visockas paskelbė balsavimą dėl nusišalinimo nuo klausimo svarstymo. Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 9.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Griškevičius Domas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Pabrėža Juozas UŽ

13 Potelienė Simona UŽ

14 Visockas Artūras UŽ

15 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

16 Žakarienė Jolanta UŽ

17 Žvinys Aurimas UŽ

18 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

19 Bartkus Jonas NEBALSAVO

20 Beržinis Beržinskas Gediminas NEBALSAVO

21 Matonienė Daiva NEBALSAVO

22 Michalenko Denis NEBALSAVO

23 Stugys Eligijus NEBALSAVO

24 Trijonis Pranciškus NEBALSAVO

25 Žakaris Lukas NEBALSAVO

26 Žuklijienė Zina NEBALSAVO

Nusišalinus 16 Tarybos narių neliktų kvorumo, Artūras Visockas paskelbė balsavimą dėl nenusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 23, prieš – 1, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Nenusišalinimas priimtas.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras PRIEŠ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

26 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

12. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

13. SVARSTYTA. 2017 metų Šiaulių miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo ataskaitos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

26 Lankas Aurimas NEBALSAVO

27 Michalenko Denis NEBALSAVO

 

Derindami viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Zina Žuklijienė ir Gediminas Beržinis Beržinskas informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Zinos Žuklijienės ir Gedimino Beržinio Beržinsko nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2. Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Michalenko Denis PRIEŠ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Beržinis Beržinskas Gediminas NEBALSAVO

25 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

Derindamas viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Gintaras Karalevičius informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išdėstė nusišalinimo motyvus. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Gintaro Karalevičiaus nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 8, prieš – 6, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 5. Nusišalinimui nepritarta.

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Bagdonavičienė Alma PRIEŠ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas PRIEŠ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

7 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas PRIEŠ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis PRIEŠ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Stugys Eligijus SUSILAIKĖ

17 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žvinys Aurimas PRIEŠ

21 Beržinis Beržinskas Gediminas NEBALSAVO

22 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

23 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

24 Trijonis Pranciškus NEBALSAVO

25 Žakaris Lukas NEBALSAVO

14. SVARSTYTA. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, nustatymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Beržinis Beržinskas Gediminas NEBALSAVO

26 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

 

15. SVARSTYTA. Nemokamas važiavimas reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste.

Artūras Visockas paaiškino balsavimo procedūrą: pritariantys Švietimo, kultūros ir sporto komiteto alternatyviam sprendimo projektui spaudžia žalią mygtuką, pritariantys frakcijos „DIRBAME MIESTUI“ alternatyviam sprendimo projektui kitus mygtukus.

Balsavo: už – 16, prieš – 4, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta Švietimo, kultūros ir sporto komiteto alternatyviam sprendimo projektui.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva PRIEŠ

14 Michalenko Denis PRIEŠ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

23 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

24 Žakaris Lukas PRIEŠ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

Artūras Visockas paaiškino balsavimo procedūrą: pritariantys Administracijos teikiamai naujai redakcijai spaudžia žalią mygtuką, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto alternatyviam sprendimo projektui spaudžia kitus mygtukus.

Balsavo: už – nėra, prieš – 8, susilaikė – 16. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Pritarta Švietimo, kultūros ir sporto komiteto alternatyviam sprendimo projektui.

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

4 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

5 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

6 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

7 Kulikauskas Artūras PRIEŠ

8 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

9 Lankas Aurimas PRIEŠ

10 Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

11 Matonienė Daiva PRIEŠ

12 Michalenko Denis PRIEŠ

13 Nainys Pranas SUSILAIKĖ

14 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

15 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Stugys Eligijus SUSILAIKĖ

18 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

19 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

20 Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

21 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

22 Žakaris Lukas PRIEŠ

23 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

24 Žvinys Aurimas PRIEŠ

25 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

26 Bartkus Jonas NEBALSAVO

Balsavo dėl Švietimo, kultūros ir sporto komiteto alternatyvaus sprendimo projekto: už – 21, prieš – 2, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Bartkus Jonas PRIEŠ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas PRIEŠ

18 Stugys Eligijus SUSILAIKĖ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

 

16. SVARSTYTA. Pritarimas investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ įstatinį kapitalą.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 15, prieš – 3, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras PRIEŠ

4 Bartkus Jonas PRIEŠ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lankas Aurimas PRIEŠ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

14 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

 

17. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Žiburio knygynas“ likvidavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Potelienė Simona UŽ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Stugys Eligijus UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

24 Kvedarienė Regina NEBALSAVO

25 Michalenko Denis NEBALSAVO

26 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

 

18. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimas.

Artūras Visockas klausė ir paskelbė balsavimą, ar būtų 1/3 Tarybos narių, kurie siūlo atidėti sprendimo projektą jo svarstymo metu.

Balsavo: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 4. Pritarta atidėti.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

25 Juškienė Rima NEBALSAVO

26 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

27 Potelienė Simona NEBALSAVO

Balsavo dėl sprendimo projekto atidėjimo: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

19. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių universiteto gimnazijai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Beržinis Beržinskas Gediminas NEBALSAVO

 

Derindami viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Denis Michalenko, Regina Kvedarienė, Pranciškus Trijonis, Juozas Pabrėža informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Denio Michalenko, Reginos Kvedarienės, Pranciškaus Trijonio, Juozo Pabrėžos nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 23. Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

20. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Tilžės g. 148, Šiauliuose, viešas nuomos konkursas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 23.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

 

21. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Darbininkų g. 30, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimas.

Artūras Visockas paaiškino balsavimo procedūrą.: pritariantys Administracijos teikiamam sprendimo projektui spaudžia žalią mygtuką, pritariantys frakcijos „UŽ ŠIAULIUS“ alternatyviam sprendimo projektui spaudžia kitus mygtukus. Balsavo: už – nėra, prieš – 6, susilaikė – 19. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta frakcijos „UŽ ŠIAULIUS“ alternatyviam sprendimo projektui.

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas

Gediminas

SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

7 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

8 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

12 Matonienė Daiva PRIEŠ

13 Michalenko Denis PRIEŠ

14 Nainys Pranas PRIEŠ

15 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

16 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

17 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

18 Stugys Eligijus SUSILAIKĖ

19 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

20 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

21 Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

22 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

23 Žakaris Lukas PRIEŠ

24 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

25 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

26 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

27 Lankas Aurimas NEBALSAVO

Balsavo dėl frakcijos „UŽ ŠIAULIUS“ alternatyvaus sprendimo projekto: už – 26, prieš –nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

 

22. SVARSTYTA. Automobilių stovėjimo aikštelės prie pastato Aido g. 12, Šiauliuose, viešas nuomos konkursas.

Balsavo: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4. Pritarta atidėti. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

24 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

25 Lankas Aurimas NEBALSAVO

26 Visockas Artūras NEBALSAVO

Balsavo dėl sprendimo projekto atidėjimo: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas PRIEŠ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Visockas Artūras NEBALSAVO

 

Derindamas viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Pranciškus Trijonis informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išdėstė nusišalinimo motyvus. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Pranciškaus Trijonio nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 3. Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

24 Bartkus Jonas NEBALSAVO

25 Potelienė Simona NEBALSAVO

23. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Vytauto g. 101, Šiauliuose, nuoma.

1. Artūras Visockas paaiškino balsavimo procedūrą: pritariantys frakcijos „UŽ ŠIAULIUS“ alternatyviam sprendimo projektui („1 Eur“ su budėjimu) spaudžia žalią mygtuką, palaikantys frakcijos „UŽ ŠIAULIUS“ alternatyvų sprendimo projektą („145 Eur“ su budėjimu) spaudžia kitus mygtukus: už – 16, prieš – 1, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 8. Pritarta frakcijos „UŽ ŠIAULIUS“ alternatyviam sprendimo projektui („1 Eur“ su budėjimu).

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kvedarienė Regina UŽ

6 Lukošaitis Gintautas UŽ

7 Matonienė Daiva UŽ

8 Michalenko Denis UŽ

9 Nainys Pranas UŽ

10 Pabrėža Juozas UŽ

11 Potelienė Simona UŽ

12 Stugys Eligijus UŽ

13 Visockas Artūras UŽ

14 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

15 Žakarienė Jolanta UŽ

16 Žakaris Lukas UŽ

17 Žuklijienė Zina UŽ

18 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

19 Bartkus Jonas NEBALSAVO

20 Griškevičius Domas NEBALSAVO

21 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

22 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

23 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

24 Lankas Aurimas NEBALSAVO

25 Rimkus Arūnas NEBALSAVO

2. Artūras Visockas paaiškino balsavimo procedūrą: pritariantys frakcijos „UŽ ŠIAULIUS“ alternatyviam sprendimo projektui („1 Eur“ su budėjimu) spaudžia žalią mygtuką, pritariantys Tarybos narių Domo Griškevičiaus ir Aurimo Lanko alternatyviam sprendimo projektui („1 Eur“ be budėjimu) spaudžia kitus mygtukus: už – 7, prieš – 5, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 3. Pritarta Tarybos narių Domo Griškevičiaus ir Aurimo Lanko alternatyviam sprendimo projektui („1 Eur“ be budėjimo).

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

4 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

5 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

6 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

7 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

8 Kulikauskas Artūras PRIEŠ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas PRIEŠ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas SUSILAIKĖ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

17 Rimkus Arūnas PRIEŠ

18 Stugys Eligijus SUSILAIKĖ

19 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

23 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

24 Bartkus Jonas NEBALSAVO

25 Vyšniauskas Gedeminas NEBALSAVO

3. Artūras Visockas paaiškino balsavimo procedūrą: pritariantys Administracijos sprendimo projektui („145 Eur“) spaudžia žalią mygtuką, pritariantys Tarybos narių Domo Griškevičiaus ir Aurimo Lanko alternatyviam sprendimo projektui („1 Eur“ be budėjimo) spaudžia kitus mygtukus. Balsavo: už – 2, prieš – 3, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 9. Pritarta Tarybos narių Domo Griškevičiaus ir Aurimo Lanko alternatyviam sprendimo projektui.

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

4 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

5 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Lankas Aurimas PRIEŠ

10 Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

11 Matonienė Daiva PRIEŠ

12 Nainys Pranas SUSILAIKĖ

13 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

14 Stugys Eligijus SUSILAIKĖ

15 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

16 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

17 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

18 Bartkus Jonas NEBALSAVO

19 Kvedarienė Regina NEBALSAVO

20 Michalenko Denis NEBALSAVO

21 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

22 Rimkus Arūnas NEBALSAVO

23 Vyšniauskas Gedeminas NEBALSAVO

24 Žakarienė Jolanta NEBALSAVO

25 Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

Balsavo dėl Tarybos narių Domo Griškevičiaus ir Aurimo Lanko alternatyvaus sprendimo projekto:  už – 12, prieš – 2, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras PRIEŠ

4 Bartkus Jonas PRIEŠ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

11 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

21 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

22 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

23 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Michalenko Denis NEBALSAVO

26 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

 

Derindamas viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Simona Potelienė informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Simonos Potelienės nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25. Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

24. SVARSTYTA. Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimas ir pripažinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 3.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Stugys Eligijus UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Juškienė Rima NEBALSAVO

24 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

25 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

 

 

Derindamas viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Simona Potelienė informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Simonos Potelienės nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 3. Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Stugys Eligijus UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

24 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

25 Rimkus Arūnas NEBALSAVO

25. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. T-424 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Artūras Visockas paaiškino balsavimo procedūrą: pritariantys Administracijos teikiamam sprendimo projektui spaudžia žalią mygtuką, palaikantys frakcijos „UŽ ŠIAULIUS“ alternatyvų sprendimo projektą spaudžia kitus mygtukus: už – 16, prieš – 3 susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1. Pritarta Administracijos teikiamam sprendimo projektui.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas PRIEŠ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lankas Aurimas PRIEŠ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Michalenko Denis PRIEŠ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

Balsavo dėl Administracijos sprendimo projekto: už – 16, prieš – 2, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 25.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras PRIEŠ

11 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

12 Lankas Aurimas PRIEŠ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

 

26. SVARSTYTA. Elnio gatvės pavadinimo pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 23.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

 

27. SVARSTYTA. Įsros gatvės Šiauliuose panaikinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 23.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

 

28. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 23.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

 

29. SVARSTYTA. Mokymo lėšų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

 

Derindami viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Juozas Pabrėža, Angelė Kavaliauskienė  ir Simona Potelienė informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Juozo Pabrėžos,  Angelės Kavaliauskienės ir Simonos Potelienės nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 16, prieš – 2, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 22, nebalsavo – 3. Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bartkus Jonas UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras PRIEŠ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Michalenko Denis PRIEŠ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

14 Stugys Eligijus UŽ

15 Trijonis Pranciškus UŽ

16 Visockas Artūras UŽ

17 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

18 Žakarienė Jolanta UŽ

19 Žuklijienė Zina UŽ

20 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

21 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

22 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

30. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T-276 „Dėl Studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – 1, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 22, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Rimkus Arūnas PRIEŠ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

 

31. SVARSTYTA. Viešų konkursų į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 22.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

 

Į pradžią