Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-11 2018-12-06
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO 2018-12-06 NR. TP-11 PRIEDAS

Tarybos posėdžio protokolo 2018-12-06 Nr. TP-11 priedas

 

Balsavo dėl papildomo darbotvarkės klausimo įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-252 „Dėl pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą“ pakeitimo: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Potelienė Simona NEBALSAVO

Balsavo dėl Jono Bartkaus siūlymo 11 klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-297 „Dėl negyvenamųjų pastatų J. Basanavičiaus g. 11, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso“ pakeitimo“ išbraukimo iš darbotvarkės: už – 17, prieš – 3, susilaikė – 9. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Aleliunas Vilius PRIEŠ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

7 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

8 Karalevicius Gintaras SUSILAIKĖ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas SUSILAIKĖ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

21 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Visockas Artūras PRIEŠ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijienė Zina UŽ

29 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

30 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime     dalyvavo – 30, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevicius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

30 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

 

1. SVARSTYTA. Nijolės Korsakienės atleidimas iš Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ direktoriaus pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 3.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

29 Lankas Aurimas NEBALSAVO

30 Žuklijienė Zina NEBALSAVO

 

2. SVARSTYTA. Rimutės Naudžiuvienės atleidimas iš Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Lankas Aurimas NEBALSAVO

30 Visockas Artūras NEBALSAVO

 

3. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Marijaus Veličkos atleidimas.

Balsavo dėl slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevicius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Griškevičius Domas NEBALSAVO

 

Balsavo dėl slapto balsavimo Balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

29 Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

4. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2015-2017 metais ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 16, prieš – 5, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma PRIEŠ

4 Balsys Vladas Artūras PRIEŠ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

12 Kvedarienė Regina PRIEŠ

13 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis PRIEŠ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

22 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

23 Trijonis Pranciškus PRIEŠ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Žakaris Lukas NEBALSAVO

29 Žuklijienė Zina NEBALSAVO

5. SVARSTYTA.

 

5. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Lankas Aurimas NEBALSAVO

29 Michalenko Denis NEBALSAVO

 

Artūras Visockas siūlė balsuoti, kurie Tarybos nariai norėtų nusišalinti svarstant šį klausimą dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo. Balsavo: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 11.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Pabrėža Juozas UŽ

12 Potelienė Simona UŽ

13 Sartauskas Justinas UŽ

14 Trijonis Pranciškus UŽ

15 Visockas Artūras UŽ

16 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

17 Žakarienė Jolanta UŽ

18 Žvinys Aurimas UŽ

19 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

20 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

21 Bartkus Jonas NEBALSAVO

22 Karalevicius Gintaras NEBALSAVO

23 Kvedarienė Regina NEBALSAVO

24 Matonienė Daiva NEBALSAVO

25 Michalenko Denis NEBALSAVO

26 Nainys Pranas NEBALSAVO

27 Rimkus Arūnas NEBALSAVO

28 Žakaris Lukas NEBALSAVO

29 Žuklijienė Zina NEBALSAVO

Nusišalinus 18 Tarybos narių neliktų kvorumo, balsavo dėl nenusišalinimo: už – 25, prieš – 1, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevicius Gintaras PRIEŠ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

29 Michalenko Denis NEBALSAVO

6. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

28 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

29 Michalenko Denis NEBALSAVO

 

7. SVARSTYTA. Pritarimas pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietmeta“ valstybinės žemės nuomos sutartį ir papildomą susitarimą prie investicijų sutarties ir įkeisti žemės nuomos teisę.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Lankas Aurimas NEBALSAVO

 

8. SVARSTYTA. Pritarimas pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „ROL Lithuania“ (buvęs pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Statga“) valstybinės žemės nuomos sutartį ir papildomą susitarimą prie investicijų sutarties ir žemės nuomos teisės įkeitimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevicius Gintaras SUSILAIKĖ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Bartkus Jonas NEBALSAVO

 

Artūras Visockas siūlė balsuoti, kurie Tarybos nariai norėtų nusišalinti svarstant šį klausimą dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo. Balsavo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 9.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevicius Gintaras SUSILAIKĖ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Martinkienė Danguolė UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Potelienė Simona UŽ

13 Rimkus Arūnas UŽ

14 Sartauskas Justinas UŽ

15 Trijonis Pranciškus UŽ

16 Visockas Artūras UŽ

17 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

18 Žakarienė Jolanta UŽ

19 Žuklijienė Zina UŽ

20 Žvinys Aurimas UŽ

21 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

22 Bartkus Jonas NEBALSAVO

23 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

24 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

25 Lankas Aurimas NEBALSAVO

26 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

27 Michalenko Denis NEBALSAVO

28 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

29 Žakaris Lukas NEBALSAVO

Nusišalinus 19 Tarybos narių neliktų kvorumo, balsavo dėl nenusišalinimo: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 6.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lukošaitis Gintautas UŽ

9 Martinkienė Danguolė UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

25 Bartkus Jonas NEBALSAVO

26 Karalevicius Gintaras NEBALSAVO

27 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

28 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

29 Lankas Aurimas NEBALSAVO

9. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijienė Zina UŽ

29 Žvinys Aurimas UŽ

 

Derindami viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Simona Potelienė ir Artūras Visockas informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Simonos Potelienės ir Artūro Visocko nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 15, prieš – 4, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 7. Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas PRIEŠ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis PRIEŠ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Rimkus Arūnas PRIEŠ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žuklijienė Zina UŽ

21 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

22 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

23 Karalevicius Gintaras NEBALSAVO

24 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

25 Matonienė Daiva NEBALSAVO

26 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

27 Potelienė Simona NEBALSAVO

28 Visockas Artūras NEBALSAVO

29 Žakaris Lukas NEBALSAVO

Pirmininkauja mero pavaduotojas Domas Griškevičius.

10. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymas ir jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 26.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

 

11. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Aušros al. 48, Šiauliuose, perdavimas panaudos sutartimi.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Visockas Artūras NEBALSAVO

 

12. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Aušros al. 64, Šiauliuose, perdavimas panaudos sutartimi.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijienė Zina UŽ

29 Žvinys Aurimas UŽ

 

13. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 297, Šiauliuose, perdavimas Šiaulių širdininkų klubui panaudos sutartimi.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Visockas Artūras NEBALSAVO

 

14. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 297, Šiauliuose, perdavimas Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijai panaudos sutartimi.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas  UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

 

15. SVARSTYTA. Trumpalaikio turto perdavimas futbolo akademijai „Šiauliai“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevicius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

29 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

 

16. SVARSTYTA. Materialiojo turto perdavimas Šiaulių sporto gimnazijai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

 

17. SVARSTYTA. Ilgalaikio turto perdavimas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijienė Zina UŽ

29 Žvinys Aurimas UŽ

 

18. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto Aušros al. 84, Šiauliuose, perdavimas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijienė Zina UŽ

29 Žvinys Aurimas U

 

19. SVARSTYTA. Ilgalaikio turto perdavimas priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Visockas Artūras NEBALSAVO

 

20. SVARSTYTA. Valstybės turto nurašymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevicius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

28 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

29 Visockas Artūras NEBALSAVO

 

21. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijienė Zina UŽ

29 Žvinys Aurimas UŽ

 

22. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vidaus struktūrų“ pripažinimas netekusiu galios.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijienė Zina UŽ

29 Žvinys Aurimas UŽ

 

23. SVARSTYTA. Piniginės socialinės paramos ir pašalpų nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams ir išmokų vaikams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto:  už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevicius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

 

24. SVARSTYTA. Sutikimas pratęsti gyvenimo Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namuose laikotarpį.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevicius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

29 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

 

25. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-397 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevicius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

28 Lankas Aurimas NEBALSAVO

29 Nainys Pranas NEBALSAVO

 

26. SVARSTYTA. Būsto nuomos sąlygų pakeitimas socialinio būsto nuomininkams.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

 

27. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-381 „Dėl Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevicius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Nainys Pranas NEBALSAVO

 

Derindama viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Simona Potelienė informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Simonos Potelienės nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 17, prieš – 4, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 7. Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevicius Gintaras PRIEŠ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis PRIEŠ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Rimkus Arūnas PRIEŠ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas PRIEŠ

23 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

24 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

25 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

26 Lankas Aurimas NEBALSAVO

27 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

28 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

29 Potelienė Simona NEBALSAVO

Derindamas viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Artūras Visockas informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išdėstė nusišalinimo motyvus. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Artūro Visocko nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 14, prieš – 5, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 7. Nusišalinimui nepritarta.

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima PRIEŠ

8 Karalevicius Gintaras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis PRIEŠ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

18 Žakarienė Jolanta UŽ

19 Žakaris Lukas UŽ

20 Žuklijienė Zina UŽ

21 Žvinys Aurimas PRIEŠ

22 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

23 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

24 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

25 Lankas Aurimas NEBALSAVO

26 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

27 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

28 Vyšniauskas Gedeminas NEBALSAVO

Pirmininkauja Domas Griškevičius.

28. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-403 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Socialiai remtinų žmonių būstų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Šiaulių mieste“ pripažinimas netekusiu galios.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliunas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ