Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-14 2018-12-31
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Tarybos posėdžio protokolo 2018-12-27 Nr. TP-14 priedas

 

Balsavo dėl 1 papildomo klausimo „Dėl E.D. atleidimo nuo žemės mokesčio“  įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguole UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

Balsavo dėl 2 papildomo klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Gintauto Sitniko skyrimo“ pakeitimo“  įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25. 

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguole UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

Balsavo dėl 3 papildomo klausimo „Dėl priemokos skyrimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Gintautui Sitnikui“ įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguole UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

Balsavo dėl 4 papildomo klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-301 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Marijaus Veličkos skyrimo“ pakeitimo“ įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguole UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

 

Balsavo dėl 5 papildomo klausimo „Dėl priemokos skyrimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Marijui Veličkai“ įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

13 Martinkienė Danguole UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo su papildomais klausimais: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime  dalyvavo – 26. 

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguole UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto bendrojo plano dalies „Kraštovaizdžio ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas“ koregavimo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguole UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arunas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Stugys Eligijus UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos vedėjo metinės veiklos ataskaitos ir metinės vedėjo veiklos ataskaitos įvertinimo formų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguole UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arunas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Stugys Eligijus UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

Derindami viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Alma Bagdonavičienė ir Denis Michalenko informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Almos Bagdonavičienės ir Denio Michalenko nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4. Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguole UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

24 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

25 Rimkus Arunas NEBALSAVO

26 Žakarienė Jolanta NEBALSAVO

3. SVARSTYTA. Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 23.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

8 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

9 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguole SUSILAIKĖ

12 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

21 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

 

4. SVARSTYTA. Švietimo įstaigų vadovų metinės veiklos ataskaitos formų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguole UŽ

14 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arunas SUSILAIKĖ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Stugys Eligijus UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

5. SVARSTYTA. Kultūros (turizmo) įstaigos direktoriaus metinės veiklos ataskaitos ir metinės veiklos ataskaitos įvertinimo formų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguole UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arunas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Stugys Eligijus UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

6. SVARSTYTA. Sporto ugdymo centro direktoriaus metinės veiklos ataskaitos ir metinės direktoriaus veiklos ataskaitos įvertinimo formų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguole UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arunas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Griškevičius Domas NEBALSAVO

 

7. SVARSTYTA. E.D. atleidimas nuo žemės mokesčio.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

12 Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

13 Martinkienė Danguole SUSILAIKĖ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arunas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Stugys Eligijus UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

8. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Gintauto Sitniko skyrimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguole UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arunas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Stugys Eligijus UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

9. SVARSTYTA. Priemokos skyrimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Gintautui Sitnikui.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguole UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arunas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Stugys Eligijus UŽ

22 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

10. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-301 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Marijaus Veličkos skyrimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Martinkienė Danguole SUSILAIKĖ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arunas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

 

11. SVARSTYTA. Priemokos skyrimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Marijui Veličkai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas SUSILAIKĖ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Martinkienė Danguole SUSILAIKĖ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arunas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

 

 

Į pradžią