Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-1 2019-02-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO 2019-02-07 Nr. TP-1 PRIEDAS

Tarybos posėdžio protokolo 2019-02-07 Nr. TP-1 priedas

 

 

Balsavo dėl pirmo papildomo klausimo įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę „Dėl permokėto koncesijos mokesčio: už – 11, prieš – 9, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4. Klausimo įtraukimui nepritarta.

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Aleliūnas Vilius PRIEŠ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas PRIEŠ

7 Griškevičius Domas PRIEŠ

8 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas PRIEŠ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona PRIEŠ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Stugys Eligijus PRIEŠ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras PRIEŠ

22 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

23 Sartauskas Justinas NEBALSAVO

24 Žakarienė Jolanta NEBALSAVO

25 Žakaris Lukas NEBALSAVO

26 Žuklijienė Zina NEBALSAVO

 

Balsavo dėl antro papildomo klausimo įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-420 „Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namuose laikotarpį“ pakeitimo: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

Balsavo dėl trečio papildomo klausimo įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-216 „Dėl AB Neaustinių medžiagų fabriko projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ pakeitimo: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.

 

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo su antro ir trečio papildomų klausimų įtraukimu į darbotvarkę: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

26 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

 

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 6.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Potelienė Simona UŽ

14 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

24 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

25 Kvedarienė Regina NEBALSAVO

26 Michalenko Denis NEBALSAVO

27 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

28 Trijonis Pranciškus NEBALSAVO

 

Artūras Visockas siūlė balsuoti, kurie Tarybos nariai norėtų nusišalinti svarstant šį klausimą dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo. Balsavo: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 8.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Nainys Pranas UŽ

11 Pabrėža Juozas UŽ

12 Potelienė Simona UŽ

13 Rimkus Arūnas UŽ

14 Sartauskas Justinas UŽ

15 Trijonis Pranciškus UŽ

16 Visockas Artūras UŽ

17 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

18 Žakarienė Jolanta UŽ

19 Žuklijienė Zina UŽ

20 Žvinys Aurimas UŽ

21 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

22 Beržinis Beržinskas Gediminas NEBALSAVO

23 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

24 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

25 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

26 Michalenko Denis NEBALSAVO

27 Stugys Eligijus NEBALSAVO

28 Žakaris Lukas NEBALSAVO

Nusišalinus 20 Tarybos narių neliktų kvorumo, balsavo dėl nenusišalinimo nuo sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 5. Nenusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

25 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

26 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

27 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

28 Žakaris Lukas NEBALSAVO

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 5.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

25 Kvedarienė Regina NEBALSAVO

26 Michalenko Denis NEBALSAVO

27 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

28 Trijonis Pranciškus NEBALSAVO

 

3. SVARSTYTA. Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė direktoriaus skyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Stugys Eligijus UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

4. SVARSTYTA. Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus skyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Stugys Eligijus UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

5. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos vedėjo 2018 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Stugys Eligijus UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

6. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

27 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

 

7. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – 1, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras PRIEŠ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

 

8. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 5.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

24 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

25 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

26 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

27 Sartauskas Justinas NEBALSAVO

 

9. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

27 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

 

10. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

27 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

11. SVARSTYTA. Reprezentacinių Šiaulių miesto švietimo renginių 2019-2021 metų sąrašo patvirtinimas.

Artūras Visockas siūlė balsuoti, ar būtų 1/3 Tarybos narių, kurie siūlytų atidėti sprendimo projektą: už – 12, prieš – 10, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Aleliūnas Vilius PRIEŠ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras PRIEŠ

5 Bartkus Jonas PRIEŠ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas PRIEŠ

7 Griškevičius Domas PRIEŠ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas PRIEŠ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona PRIEŠ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus SUSILAIKĖ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas PRIEŠ

25 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

Balsavo dėl siūlymo atidėti sprendimo projektą: už – 12, prieš – 10, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 25. Atidėjimui nepritarta.

1 Adeikis Augtumas PRIEŠ

2 Aleliūnas Vilius PRIEŠ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas PRIEŠ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas PRIEŠ

7 Griškevičius Domas PRIEŠ

8 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas SUSILAIKĖ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona PRIEŠ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus PRIEŠ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras PRIEŠ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas PRIEŠ

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Sartauskas Justinas NEBALSAVO

25 Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

Derindamas viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Pranciškus Trijonis informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Pranciškaus Trijonio nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 3. Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

24 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

25 Žakaris Lukas NEBALSAVO

12. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-458 „Dėl 2018-2020 m. Reprezentacinių Šiaulių miesto festivalių ir sporto renginių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

26 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

 

13. SVARSTYTA. Pritarimas pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Aukstata“ investicijų ir žemės nuomos sutartis.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

14. SVARSTYTA. Ilgalaikės paskolos ėmimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 26.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

 

15. SVARSTYTA. Pritarimas investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti piniginiu įnašu viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus dalininko kapitalą.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

 

16. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

 

17. SVARSTYTA. Skolų pripažinimas beviltiškomis.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

 

18. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Šiaulių miesto strateginės plėtros tarybos“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

19. SVARSTYTA. Keltuvo ir laiptų kopiklių perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Bartkus Jonas NEBALSAVO

27 Visockas Artūras NEBALSAVO

 

20. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Aušros al. 15, Šiauliuose, perdavimas asociacijai „Draugystės šviesa“.

Artūras Visockas siūlė balsuoti, ar būtų 1/3 Tarybos narių, kurie siūlo atidėti  sprendimo projektą jo svarstymo metu: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

Balsavo dėl sprendimo projekto atidėjimo: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

27 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

21. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Dainų g. 35, Šiauliuose, suteikimas asociacijai regbio sporto klubui „Vairas“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas SUSILAIKĖ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

 

22. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Aušros al. 15, Šiauliuose, perdavimo asociacijai Šiaulių miesto žmonių su negalia klubui „Židinys“.

Artūras Visockas siūlė balsuoti, ar būtų 1/3 Tarybos narių, kurie siūlo atidėti  sprendimo projektą jo svarstymo metu: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Bartkus Jonas NEBALSAVO

Balsavo dėl sprendimo projekto atidėjimo: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

23. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Aušros al. 15, Šiauliuose, perdavimo labdaros ir paramos fondui „Tavo parama“.

Artūras Visockas siūlė balsuoti, ar būtų 1/3 Tarybos narių, kurie siūlo atidėti  sprendimo projektą jo svarstymo metu: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

5 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Beržinis Beržinskas Gediminas NEBALSAVO

27 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

Balsavo dėl sprendimo projekto atidėjimo:  už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Aleliūnas Vilius NEBALSAVO

 

24. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Aušros al. 15, Šiauliuose, perdavimas Šiaulių pagyvenusių žmonių asociacijai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

25. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių universiteto gimnazijai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

27 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

 

Derindamos viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Danguolė Martinkienė ir Angelė Kavaliauskienė informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Danguolės Martinkienės ir Angelės Kavaliauskienės nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2. Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Michalenko Denis UŽ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Pabrėža Juozas UŽ

13 Potelienė Simona UŽ

14 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

25 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

26 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

27 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

26. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų perdavimas Darbo partijai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Michalenko Denis UŽ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Pabrėža Juozas UŽ

13 Potelienė Simona UŽ

14 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

25 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

 

27. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų perdavimas Moterų veiklos inovacijų centrui.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

 

28. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų perdavimas Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

27 Visockas Artūras NEBALSAVO

 

29. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių miesto biudžetinėms įstaigoms.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

27 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

 

30. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – 1, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

 

31. SVARSTYTA. Ilgalaikio turto perdavimas priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

27 Visockas Artūras NEBALSAVO

 

32. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Aleliūnas Vilius UŽ

3 Bagdonavičienė Alma UŽ

4 Balsys Vladas Artūras UŽ

5 Bartkus Jonas UŽ

6 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

7 Griškevičius Domas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Visockas Artūras NEBALSAVO

 

Derindamas viešuosius ir privačius interesus valstybės tarnyboje, Denis Michalenko informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Denio Michal