Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 428 2001-11-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMO IR BENDRABUČIO KAMBARIO NUOMOS

 

                                                                                                                   

SPRENDIMAS

DĖL NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMO IR BENDRABUČIO KAMBARIO NUOMOS

 

2001 m. lapkričio 27 d. Nr. 428

Šiauliai

 

 

        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.577 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr.704 “Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo įgyvendinimo tvarkos” patvirtintų Bendrabučių nuostatų 6 punktu (Žin., 1992, Nr.29(2)-9085; Žin.,1994, Nr.15-259), Šiaulių miesto tarybos 1997 m. sausio 30 d. sprendimo Nr.217 “Dėl bendrabučių patuštintų patalpų apgyvendinimo tvarkos” 4 punktu bei atsižvelgdama į Negyvenamųjų patalpų skirstymo komisijos 2001 m. lapkričio 19 d. protokolą Nr.34 ir į komisijos dėl gyvenamųjų patalpų nuomos bendrabučiuose ir manevriniame butų fonde     2001 m.    spalio   19 d.   protokolą Nr.9,  Šiaulių miesto savivaldybės valdyba

 n u s p r e n d ž i a :

 

 

         1.Sudaryti nuomos sutartį su A. D. (šeimoje 5 asmenys) dėl vieno kambario 39,65 (15,65) kv.m bendrojo naudingojo ploto buto (duomenys neskelbtini) pagal teismo sprendimą.

 

          2.Sudaryti nuomos sutartį su I. N. (šeimoje 1 asmuo) dėl dviejų kambarių 53,12 (28,57) kv.m bendrojo naudingojo ploto tarnybinio buto (duomenys neskelbtini).

 

           3.Išnuomoti D. M. (šeimoje 1 asmuo) vieną kambarį 24,03 (17,72) kv.m bendrojo naudingojo ploto kambarį bendrabutyje (duomenys neskelbtini).

 

 

 

Merė                                                                                                                              Vida Stasiūnaitė

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią