Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 447 2001-12-11
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LENGVATINĖS PASKOLOS, TEIKIAMOS IŠ AB LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO, BŪSTUI ĮSIGYTI SKYRIMO

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LENGVATINĖS PASKOLOS, TEIKIAMOS IŠ AB LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO, BŪSTUI  ĮSIGYTI  SKYRIMO

 

2001 m. gruodžio 11 d. Nr. 447

Šiauliai

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 11 punktu, Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 8 ir 11 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu  Nr. 1162 “Dėl lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą” (Žin., 1997, Nr.97-2458; 2001, Nr.23-767), Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.162/300 “Dėl paskolų, lengvatinėmis sąlygomis teikiamų iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti, limito 2001 metams paskirstymo savivaldybėms pagal bankus” (Žin., 2001, Nr. 49-1720), Šiaulių miesto savivaldybės valdyba   n u s p r e n d ž i a :

 

 

          1.Skiriamą lengvatinę paskolą iš AB Lietuvos taupomojo banko kredito išteklių B. P., įrašytai į Šiaulių miesto gyventojų, turinčių teisę į valstybės paramą apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis, pirmąją eilę Nr. 4283, performinti jos vyro K. P. vardu.

 

          2.Skirti lengvatinę paskolą būstui įsigyti, teikiamą iš AB Lietuvos taupomojo banko kredito išteklių, piliečiui, įrašytam į Šiaulių miesto gyventojų, turinčių teisę į valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, eilę (priedas).

 

 

 

 

 

 

Mero pavaduotojas                                                                                                Vladas Damulevičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
447 - LENGVATINĖS PASKOLOS BŪSTUI ĮSIGYTI, TEIKIAMOS IŠ AB LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO KREDITO IŠTEKLIŲ, PILIEČIUI, ĮRAŠYTAM Į EILĘ VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI, SKYRIMAS (PRIEDAS)
Į pradžią