Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO PROTOKOLAS, Nr. TP-14 2017-12-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-12-07 Nr. TP-14

Šiauliai

 

 

 

Posėdis įvyko 2017-12-07, 13:00-16:00.

Posėdžio pirmininkas – Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės meras.

Protokolas surašytas 2017-12-07 garso įrašo pagrindu.

 

Posėdyje dalyvavo Tarybos nariai:

 

 

Augtumas Adeikis

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinskas Beržinis Gediminas

Griškevičius Domas (iki 15:30)

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras (iki 15:30)

Kavaliauskienė Angelė

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas (iki 15:30)

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

 

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijaus (iki 15:30)

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas (iki 15:30)

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

 

Lietuvos Respublikos himną giedojo Šiaulių moksleivių namų vaikų jaunimo muzikos studija „En-den-du“, vadovė – Stanislava Rusevičienė, Laura Dudnikienė.

Naujo Tarybos nario Augtumo Adeikio priesaiką priėmė LR Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Svetlana Misevičienė (pridedama).

Iš anksto informavo, kad Tarybos posėdyje nedalyvaus: Kulikauskas Artūras, Kvedarienė Regina, Daiva Matonienė.

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

Artūras Visockas informavo, kad:

1. iš anksto pasisakyti posėdžio pradžioje užsiregistravo Etikos komisijos pirmininkas  - Juozas Pabrėža.

2. iš anksto pasisakyti 8 darbotvarkės klausimu „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“  užsiregistravo Ignas Radžvilas.

3. supažindino Tarybos narius su Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje gautais teikimais ir raštu:

1. 2017 m. spalio 25 d. Nr. 2-246 teikimu „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. T-354 patvirtintų Šiaulių miesto želdinių ir želdinių apsaugos taisyklių pakeitimo“  (pridedama prie Tarybos posėdžio rengimo medžiagos);

2. 2017 m. lapkričio 17 d. Nr. 3-38 teikimu „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-332“ (pridedama prie Tarybos posėdžio rengimo medžiagos);

3. 2017 m. lapkričio 27 d. Nr. VM-20 Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjo Arno Ilgausko išvada „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2017-11-17 Teikimo Nr. 3-38 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-332“ vykdymo (pridedama prie Tarybos posėdžio rengimo medžiagos);

4. 2017 m. lapkričio 22 d. Nr. 2-266 reikalavimu „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 11 dalies įgyvendinimo“ (pridedama prie Tarybos posėdžio rengimo medžiagos);

5. 2017 m. lapkričio 29 d. Nr. 2-278 teikimu „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015-12-28 sprendimo Nr. T-357 „Dėl laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (pridedama prie Tarybos posėdžio rengimo medžiagos).

Alfredas Lankauskas informavo, kad  Teisingumo frakcija egzistuoti nustoja.

Denis Michalenko siūlė iš anksto numatyti administracinės valandos laiką.

Arnas Ilgauskas atsakė į Vlado Artūro Balsio užduotus klausimus susijusius su komisijos dėl Tarybos narių įgaliojimų netekimo veikla bei išvadų pateikimu, bei Tarybos projektų pateikimo dėl  naktinių kavinių darbo laiko apribojimo. Taip pat atsakė į Denio Michalenko užduotą klausimą dėl 2017 m. lapkričio 27 d. Nr. VM-20 pateiktos išvados „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2017-11-17 Teikimo Nr. 3-38 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-332“ vykdymo.

Pasisakė Denis Michalenko, Artūras Visockas.

Justinas Sartauskas teigė, kad Finansų ir ekonomikos komitetas siūlė atidėti Tarybos sprendimo projektą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2017 m. gruodžio 21 d. Tarybos posėdžiui.

Artūras Visockas informavo, kad tokio atidėjimo siūlymo prie Finansų ir ekonomikos komiteto išvadų pateikta nėra.

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.

 

DARBOTVARKĖ:

1.              Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-481

2.              Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-480

3.              Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėja Vaida Kalasevičienė. TSP-471

4.              Dėl negyvenamųjų patalpų Vytauto g. 103A, Šiauliuose, perdavimo patikėjimo teise. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-473

5.              Dėl viešojo tualeto Vasario 16-osios g. 61, Šiauliuose, perdavimo patikėjimo sutartimi. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-474

6.              Dėl negyvenamųjų patalpų Sukilėlių g. 41, Šiauliuose, panaudos. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-482

7.              Dėl pritarimo nutraukti investicijų ir žemės nuomos sutartis su uždarąja akcine bendrove „Kensa“. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-483

8.              Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-475

9.              Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-476

10.           Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Vitalija Pelenienė. TSP-478

11.           Dėl pritarimo Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijos II alternatyvai. Pranešėja – Rasa Budrytė. TSP-472

12.   Dėl gyvenamosios patalpos panaudos. Pranešėjas – Deividas Petrolevičius. TSP-477

13.           Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo socialinio būsto nuomininkams. Pranešėjas –  Deividas Petrolevičius. TSP-470

14.           Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-479

15.           Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Šimkevičienė. TSP-469

16.           Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis. TSP-484

17.           Kiti klausimai.

 

Artūras Visockas suteikė žodį Juozui Pabrėžai, Etikos komisijos pirmininkui.

Pasisakė Juozas Pabrėža, Etikos komisijos pirmininkas.

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projekto naują redakciją pristatė Vaida Kalasevičienė. Atsakė į Denio Michalenko užduotus klausimus.

Denis Michalenko išsakė pastabas dėl pateikto Tarybos sprendimo projekto aiškinamojo rašto.

Pasisakė Gintaras Karalevičius.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-416 pridedamas).

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Artūras Visockas siūlė balsuoti, kurie Tarybos nariai norėtų nusišalinti dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo.

2.1. Balsavo, kurie Tarybos nariai norėtų nusišalinti dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo: už – 18, prieš – 1, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 8.

Artūras Visockas informavo, kad nusišalinus 18 Tarybos narių neliktų kvorumo, todėl pasiūlė balsuoti dėl nenusišalinimo.

2.2. Balsavo dėl Tarybos narių nenusišalinimo nuo Tarybos sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 3. Pritarta.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projekto naują redakciją pristatė Vaida Kalasevičienė. Atsakė į Jono Bartkaus, Arūno Rimkaus ir Denio Michalenko užduotus klausimus.

2.3. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-417 pridedamas).

 

3. SVARSTYTA. Turto perdavimas pagal panaudos sutartį.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projektą pristatė Vaida Kalasevičienė.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 4. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-418 pridedamas).

 

4. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Vytauto g. 103A, Šiauliuose, perdavimas patikėjimo teise.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projektą pristatė Vaida Kalasevičienė.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-419 pridedamas).

 

5. SVARSTYTA. Viešojo tualeto Vasario 16-osios g. 61, Šiauliuose, perdavimas patikėjimo sutartimi.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projektą pristatė Vaida Kalasevičienė. Atsakė į Aurimo Lanko,  Alfredo Lankausko, Denio Michalenko ir Arūno Rimkaus užduotus klausimus.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-420 pridedamas).

 

6. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Sukilėlių g. 41, Šiauliuose, panauda.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projektą pristatė Vaida Kalasevičienė. Pasisakė ir atsakė į Gintaro Karalevičiaus užduotą klausimą dėl Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto siūlymo, negyvenamąsias patalpas esančias Sukilėlių g. 4 įtraukti į Privatizuojamų objektų sąrašą.

Pasisakė Gintaras Karalevičius.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-421 pridedamas).

Po balsavimo replikavo Gintaras Karalevičius.

 

7. SVARSTYTA. Pritarimas nutraukti investicijų ir žemės nuomos sutartis su uždarąja akcine bendrove „Kensa“.

Sprendimo projektą pristatė Vaida Kalasevičienė.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto). Informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pateikė Alternatyvų Tarybos sprendimo projektą.

Angelė Kavaliauskienė frakcijos „Darbas“ vardu paprašė pertraukos ir kvietė Švietimo, kultūros ir sporto komitetą pasitarti.

Artūras Visockas paskelbė 5 minučių pertrauką.

13:40 Po pertraukos.

Angelė Kavaliauskienė informavo, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms Švietimo, kultūros ir sporto komitetas atsiima alternatyvų Tarybos sprendimo projektą.

Vaida Kalasevičienė atsakė į Almos Bagdonavičienės, Angelės Kavaliauskienės, Aurimo Lanko, Alfredo Lankausko, Denio Michalenko, Arūno Rimkaus užduotus klausimus.

Pasisakė Alma Bagdonavičienė, Domas Griškevičius, Gintaras Karalevičius, Arnas Ilgauskas, Justinas Sartauskas, Artūras Visockas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-422 pridedamas).

 

8. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projektą pristatė Ieva Džiaugienė. Atsakė į Almos Bagdonavičienės, Gintaro Karalevičiaus, Aurimo Lanko, Alfredo Lankausko, Danguolės Martinkienės, Denio Michalenko, Justino Sartausko, Artūro Visocko ir Gedemino Vyšniausko užduotus klausimus.

Pasisakė Jonas Bartkus, Domas Griškevičius, Gintaras Karalevičius, Denis Michalenko, Gedeminas Vyšniauskas ir Jolanta Žakarienė.  

Artūras Visockas žodį suteikė Ignui Radžvilui.

Pasisakė Ignas Radžvilas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-423 pridedamas).

 

9. SVARSTYTA. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimas.

Simona Potelienė informavo, kad remiantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis, nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo. Nurodė nusišalinimo priežastis.

9.1. Balsavo dėl Simonos Potelienės nusišalinimo: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projekto naują redakciją pristatė Virgilijus Statkus. Atsakė į Vlado Artūro Balsio, Denio Michalenko, Pranciškaus Trijonio ir Gedemino Vyšniausko užduotus klausimus.

Pasisakė Vladas Artūras Balsys, Angelė Kavaliauskienė ir Justinas Sartauskas.  

9.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-424 pridedamas).

Po balsavimo replikavo Alfredas Lankauskas, Artūras Visockas.

 

10. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projektą pristatė Vitalija Pelenienė. Atsakė į Gedemino Vyšniausko, Jolantos Žakarienės užduotus klausimus.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-425 pridedamas).

Po balsavimo replikavo Domas Griškevičius.

 

11. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijos II alternatyvai.

Simona Potelienė informavo, kad remiantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis, nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo. Nurodė nusišalinimo priežastis.

11.1. Balsavo dėl Simonos Potelienės nusišalinimo: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 5. Pritarta.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projektą pristatė Rasa Budrytė. Atsakė į Gedemino Vyšniausko užduotus klausimus.

Pasisakė Gintaras Karalevičius.

11.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-426 pridedamas).

 

14:30 Artūras Visockas paskelbė 30 minučių pertrauką.

15:00 Po pertraukos.

 

12. SVARSTYTA. Gyvenamosios patalpos panauda.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projektą pristatė Deividas Petrolevičius.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-427 pridedamas).

 

13. SVARSTYTA. Būsto nuomos sąlygų pakeitimas socialinio būsto nuomininkams.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projekto pristatė Deividas Petrolevičius.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-428 pridedamas).

 

14. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimas.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projekto naują redakciją pristatė Arnas Ilgauskas. Atsakė į Vlado Artūro Balsio, Domo Griškevičiaus, Denio Michalenko, Juozo Pabrėžos užduotus klausimus.

Pasisakė Alfredas Lankauskas, Denis Michalenko.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-429 pridedamas).

Po balsavimo replikavo Angelė Kavaliauskienė.

 

15. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimas.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projektą pristatė Eglė Šimkevičienė. Atsakė į Almos Bagdonavičienės užduotus klausimus.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo - 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-430 pridedamas).

 

16. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimas.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projektą pristatė Gytis Skurkis. Atsakė į Angelės Kavaliauskienės, Aurimo Lanko, Juozo Pabrėžos, Justino Sartausko, Zinos Žuklijienės užduotus klausimus.

Pasisakė Asta Jasiūnienė, Vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje.

Pasisakė Domas Griškevičius, Artūras Visockas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-431 pridedamas).

 

17.  SVARSTYTA. Kiti klausimai.

Administracinė valanda. Klausimus Administracijos direktoriui pateikė Alma Bagdonavičienė, Denis Michalenko, Juzas Pabrėža, Arūnas Rimkus.

Antanas Bartulis ir Artūras Visockas atsakė į Tarybos narių užduotus klausimus.

Denis Michalenko pateikė Administracijai paklausimą dėl skaldos pirkimo prie kapinių. Prašė atsakyti raštu: kada įvyko pirkimas, iš ko buvo nupirkta, kokia suma, kiek nupirkta tonų.

Posėdžio pabaiga 16:00.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                  Artūras Visockas

 

 

Mero patarėjas,                                                                                                              Arnas Ilgauskas

l. e. Tarybos sekretoriaus pareigas

 

 

Dokumento priedai:
TP-14 - ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Į pradžią