Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-409 2019-03-20
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A-2087 „TIPINIŲ PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M.  GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A-2087 „TIPINIŲ PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m. kovo 20 d. Nr. A-409

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnio 17 dalimi, 2019 m. sausio 25 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo misterijos direktoriaus įsakymu Nr. V-16 patvirtintomis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19“:

P a k e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2018 gruodžio 14 d. įsakymo Nr. A-2087 1 priedo 4 punktą ir išdėstau jį taip:

              „ 4. Vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, kitais statybos norminiais dokumentais; įvažiavimą/išvažiavimą į/iš sklypo projektuoti su asfalto danga*, dangos konstrukcija turi tenkinti KPT SDK 19 reikalavimus, įvertinti (jei yra) sankirtą su pėsčiųjų dviračiu taku**;“.

           

 

 

 

 

 

 

L. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                 Gintautas Sitnikas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-409 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A-2087 „TIPINIŲ PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią