Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-409 2019-03-20
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. kovo mėn.

Įsakymu Nr.

1 priedas

 

 

 

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS (tipinės*)

 

 

Rengiant įvažiavimus/išvažiavimus į/iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos paskirties privačių žemės sklypų, prisijungiant prie įrengtų Šiaulių miesto gatvių  reikalinga:

 

1.       Vadovautis miesto bendruoju planu, transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiuoju planu, kitais įstatymais, teisės aktais, normatyviniais statybos dokumentais;

2.       Įvertinti gatvės juostos raudonąsias linijas, esamą ir perspektyvinę infrastruktūrą, inžinerinius tinklus, jų apsaugos zonas;

3.       Darbo vietų gatvėse aptvėrimą ir eismo reguliavimą organizuoti vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12;

4.       Vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, kitais statybos norminiais dokumentais; įvažiavimą/išvažiavimą į/iš sklypo projektuoti su asfalto danga*, dangos konstrukcija turi tenkinti KPT SDK 19 reikalavimus, įvertinti (jei yra) sankirtą su pėsčiųjų dviračiu taku**;

5.       Dangos konstrukciją įrengti parenkant VI klasės dangos konstrukciją;

6.       Gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pritarimą (jei būtina);

7.       Projekto sudėtyje parengti dangų konstrukcijos pjūvius su naudojamomis medžiagomis, sluoksnių storiais;

8.       Įvažiavimą numatyti iki 4,00 m. pločio;

9.       Gatvėse, kuriose lietaus nuvedimas suprojektuotas į griovius, per projektuojamus įvažiavimus, numatyti pralaidos įrengimą (diametras 400 mm);

10.   Automobilių parkavimo vietas planuoti sklypo ribose;

11.   Projektinius sprendinius derinti su Miesto ūkio ir aplinkos skyriumi;

12.   Pagal galimybes išsaugoti augančius medžius (želdinius). Esant poreikiui, pagrįsti medžių kirtimą, nurodant kertamo medžio rūšį, kamieno skersmenį, atkuriamąją vertę ir atkūrimo būdą (pasodinant naujus medžius ar sumokant piniginę vertę). Nurodyti sodinamų medžių vietą, rūšį, kamieno apimtį, vadovaujantis Sodmenų kokybės reikalavimais;

13.   Prieš pradedant darbus, gauti leidimą vykdyti darbus Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje (pateikti prašymą „Leidimų vykdyti žemės darbus išdavimo ir darbų atlikimo kontrolės komisijai“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jei gatvės danga žyras, galima projektuoti žvyro dangos įvažiavimą.

** Bendruoju atveju nuovažoje į sklypą projektuoti pėsčiųjų-dviratininkų taką nežeminant tako bortų, išlaikant dviratininkų-pėsčiųjų taką viename lygyje, tuo pačiu suformuojant automobiliams greitį mažinantį kalnelį.

***netipiniu atveju gali būti teikiamas prašymas, išduoti prisijungimo sąlygas atsižvelgiant į esamą situaciją.

 

 

 

Į pradžią