Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-234 2019-06-10
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „Šiaulių vandenys“ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų NUSTATYMO

 

2019 m. birželio 6 d. Nr. T-234

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 7 ir 8 punktais, 34 straipsnio 2 ir 10 dalimis, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, 62.3 papunkčiu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-126 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, įgyvendindama Viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 23 punktą, atsižvelgdama į UAB „Šiaulių vandenys“ 2019 m. gegužės 8 d. raštą Nr. S-1430 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Nustatyti UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

            1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 2,04 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

            1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,88 Eur/m3;

            1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,16 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

            1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,43 Eur/m3;

            1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,45 Eur/m3;

            1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,28 Eur/m3;

            1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 2,00 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

            1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,87 Eur/m3;

            1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,13 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

            1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,42 Eur/m3;

            1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,44 Eur/m3;

            1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,27 Eur/m3;

            1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,10 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

            1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,97 Eur/m3;

            1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,13 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

            1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,42 Eur/m3;

            1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,44 Eur/m3;

            1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,27 Eur/m3;

            1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,99 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,86 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,13 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,42 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,44 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,27 Eur/m3;

1.5. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,88 Eur butui per mėn.;

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos
prietaiso – 0,52 Eur butui per mėn.;

1.6. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 4,31 Eur namui per mėn.;

1.7. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,87 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,51 Eur namui per mėn.;

1.8. vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 3,52 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį, ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus:

1.8.1. geriamojo vandens apskaitos prietaisui, kurio diametras:

1.8.1.1. 15 mm – 1,17 Eur per mėnesį;

1.8.1.2. 20 mm – 1,27 Eur per mėnesį

1.8.1.3. 25 mm – 2,53 Eur per mėnesį;

1.8.1.4. 32 mm – 3,21 Eur per mėnesį;

1.8.1.5. 40 mm – 5,28 Eur per mėnesį;

1.8.1.6. 50 mm – 6,85 Eur per mėnesį;

1.8.1.7. 65 mm – 10,43 Eur per mėnesį;

1.8.1.8. 80 mm – 16,40 Eur per mėnesį;

1.8.1.9. 100 mm – 29,25 Eur per mėnesį;

1.8.1.10. 150 mm ir daugiau – 64,77 Eur per mėnesį;

1.8.2. geriamojo vandens apskaitos prietaisui su nuotolinio nuskaitymo galimybe, kurio diametras:

1.8.2.1. 40 mm – 12,28 Eur per mėnesį;

1.8.2.2. 50 mm – 14,22 Eur per mėnesį;

1.8.2.3. 65 mm – 21,05 Eur per mėnesį;

1.8.2.4. 80 mm – 37,99 Eur per mėnesį;

1.8.2.5. 100 mm ir daugiau – 40,91 Eur per mėnesį;

1.8.3. dviejų srautų geriamojo vandens apskaitos prietaisui, kurio diametras:

1.8.3.1. 50/20 mm – 39,56 Eur per mėnesį;

1.8.3.2. 150/40 mm – 86,04 Eur per mėnesį;

1.8.3.3. kito diametro – 62,80 Eur per mėnesį;

1.8.4. nuotekų apskaitos prietaisui, kurio diametras:

1.8.4.1. iki 400 mm – 157,87 Eur per mėnesį;

1.8.4.2. 400 mm ir daugiau – 297,18 Eur per mėnesį;

1.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą – 6,10 Eur/m3;

1.10. paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,25 Eur/m3;

1.11. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,047 Eur/m3;

1.12. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,029 Eur/m3;

1.13. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,006 Eur/m3;

1.14. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,001 Eur/m3;

1.15. atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainą – 15,15 Eur/t;

1.16. atvežto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse
kainą – 54,10 Eur/t.

2.    Nustatyti, kad:

2.1.   Šio sprendimo 1 punkte nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos nustatomos trejų metų laikotarpiui nuo šių kainų įsigaliojimo dienos;

2.2.   pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos lygios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinėms kainoms; jos įsigalioja ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų, kai jas viešai paskelbia geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, ir taikomos nuo kito mėnesio (einančio po mėnesio, kai kainos įsigalioja) pirmosios dienos.

3.    Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. T-241 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2.  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. 241 „Dėl lietaus nuotekų tarifo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Nustatyti, kad:

4.1. šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punkte nurodytų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų įsigaliojimo dienos;

4.2. šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Mero pavaduotojas                                                                                                  Domas Griškevičius

______________

 

Į pradžią