Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-238 2015-08-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO DAINŲ G. 74-29, ŠIAULIUOSE, PARDAVIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO DAINŲ G. 74-29, ŠIAULIUOSE, PARDAVIMO

 

2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. T-238

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Leisti parduoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą – butą / patalpą (bendras plotas 50,54 kv. m, unikalus Nr. 4400-0233-8785:4987) su rūsiu R-34 (4,25 kv. m), esančią Šiaulių miesto savivaldybėje, Šiaulių mieste, Dainų g. 74-28, už (duomenys neskelbtini) Eur R. G.

2015 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-264 redakcija

 

 

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių sudaryti ir pasirašyti pirkimo–pardavimo sutartį su R. G.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią