Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. M-52 2019-09-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

SUŠAUKIMO

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. M-52

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 20 straipsnio 4 dalimi:

1. Sušaukiu 2019 m. spalio 3 d. 13 val. Savivaldybės tarybos posėdžių salėje Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdį.

2. S u d a r a u Tarybos posėdžio darbotvarkę ir teikiu svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Ingos Šimkūnaitės priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigas. Tarybos sprendimo projektas TSP-408

2.2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-407

2.3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-414

2.4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-411

2.5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-410

2.6. Dėl pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą. Tarybos sprendimo projektas TSP-412

2.7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-403

2.8. Dėl leidimo pirkti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn pastatą Šarūno g. 2, Šiauliuose. Tarybos sprendimo projektas TSP-415

2.9. Dėl D. K. atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio. Tarybos sprendimo projektas TSP-413

2.10. Dėl turto perdavimo Šiaulių vaikų globos namams „Šaltinis“. Tarybos sprendimo projektas TSP-401

2.11. Dėl turto Vytauto g. 132, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių Jovaro progimnazijai. Tarybos sprendimo projektas TSP-398

2.12. Dėl nekilnojamojo turto Gumbinės g. 18, Šiauliuose, perėmimo iš Šiaulių jaunųjų technikų centro. Tarybos sprendimo projektas TSP-399

2.13. Dėl ilgalaikio turto perdavimo viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui. Tarybos sprendimo projektas TSP-400

2.14. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Šiaulių universiteto gimnazijai. Tarybos sprendimo projektas TSP-402

2.15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-397

2.16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-405

2.17. Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti. Tarybos sprendimo projektas TSP-404

2.18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-406

2.19. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-409

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

Į pradžią