Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-391 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI,

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-391

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 ir 8 punktais, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažymas Nr. VAK-392, VAK-393, VAK-394, VAK-395, VAK-396, VAK-397, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą:

1.1. 26,56 kv. m bendro ploto butą Bačiūnų g. 54-1, Šiauliuose (unikalus numeris 4400-0669-1270:6316) su bendrojo naudojimo patalpomis, kurių plotas 4,06 kv. m (bendro naudojimo patalpos: a-1 patalpa 0,69 kv. m (1/3 iš 2,06 kv. m); a-2 patalpa 1,53 kv. m (1/3 iš 4,60 kv. m); a-3 patalpa 1,84 kv. m (1/3 iš 5,51 kv. m), iš viso 4,06 kv. m), ir su 1/3 kitų inžinerinių statinių – lauko tualetų (unikalus Nr. 2995-2001-3037);

1.2. 50,30 kv. m bendro ploto butą Bačiūnų g. 58E-1, Šiauliuose (unikalus numeris 2993-4000-8018:0002) su rūsiu, kurio plotas 7,09 kv. m, pažymėjimas R-2;

1.3. 11,25 kv. m bendro ploto patalpą J. Basanavičiaus g. 146C-6, Šiauliuose (unikalus numeris 4400-0742-7916:4339) su pastato – ūkinio pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 148A, Šiauliuose, 1/12 dalimi (užstatytas plotas 69,00 kv. m, unikalus Nr. 2994-6001-4038);

1.4. 46,67 kv. m bendro ploto butą Birutės g. 33-3, Šiauliuose (unikalus numeris 2994-2000-1010:0004) su 0,57 kv. m bendro naudojimo patalpa (1/2 nuo a-1 (1.14), su rūsiu, kurio plotas 2,74 kv. m, pažymėtas R-3, ir 25/100 dalimis pastato – ūkinio pastato (unikalus Nr. 2994-2000-1020, užstatytas plotas 34,00 kv. m);

1.5. 33,86 kv. m bendro ploto butą Raguvos tak. 44-3, Šiauliuose (unikalus numeris 4400-0315-2887:1350) su pastato – ūkinio pastato, esančio Raguvos tak. 42, Šiauliuose, 1/16 dalimi (unikalus Nr. 2996-0002-0025, užstatytas plotas 109,00 kv. m);

1.6. 29,25 kv. m bendro ploto butą Sodo g. 4-13, Šiauliuose (unikalus numeris 4400-2098-2798:8722) su bendro naudojimo patalpomis (a-1 patalpos 1/8 iš 2,25 kv. m; a-2 patalpos 1/8 iš 14,78 kv. m; a-3 patalpos 1/2 iš 3,40 kv. m; a-4 patalpos 1/6 iš 1,16 kv. m; a-5 patalpos 1/6 iš 1,36 kv. m) ir su pastato – ūkinio pastato, esančio Dvaro g. 169, Šiauliuose, 16/1000 dalimi (unikalus Nr. 2995-2009-5024, užstatytas plotas 332,00 kv. m).

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodytas nekilnojamasis turtas parduodamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba bet kuriuose Regionų apygardos administracinio teismo rūmuose.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią