Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-376 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO.

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-376

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimą Nr. T-83 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“:

1. Pakeisti 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.3. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetą iš 5 (penkių) narių:

Irina Barabanova,

Gediminas Beržinis Beržinskas,                       

Vytautas Juškus,                                   

Irena Vidžiūnienė,                    

Danguolė Martinkienė;“.

2.Pakeisti 1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.4. Švietimo, kultūros ir sporto komitetą iš 9 (devynių) narių:

Malik Agamalijev,                     

Vaidas Bacys,                           

Rimundas Domarkas                

Egidijus Elijošius,                                 

Irmantas Kukulskis,                  

Juozas Pabrėža,                         

Nijolė Prascevičienė,                 

Violeta Laugalienė,       

Edvardas Žakaris.“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose, arba Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams adresu: P. Cvirkos g. 77, Šiauliai.     

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

Į pradžią