Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1389 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ĮSITERPUSIO VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTO PRIJUNGIMO PRIE BESIRIBOJANČIO ŽEMĖS SKLYPO KARKLŲ G. 79, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ĮSITERPUSIO VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTO PRIJUNGIMO PRIE BESIRIBOJANČIO ŽEMĖS SKLYPO KARKLŲ G. 79, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. A-1389

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemė ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d.  įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), 21 punktu ir atsižvelgdamas į prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, pateiktą per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP-64306:

1. N u s p r e n d ž i u  pradėti rengti įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimo prie besiribojančio žemės sklypo Karklų g. 79, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą.

2. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

 

Į pradžią