Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-390 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO.

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-390

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 ir 5 straipsniais, siekdama Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos tęstinumo, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą (pridedama).

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių:

2.1. tvirtinti modernizuojamų (atnaujinamų) daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašus;

2.2. patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo tvarkos aprašą.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. T-399 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

Dokumento priedai:
T-390 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO. (PRIEDAS)
Į pradžią