Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-390 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 Projektas

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-390

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 ir 5 straipsniais, siekdama Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos tęstinumo, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą (pridedama).

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių:

2.1. tvirtinti modernizuojamų (atnaujinamų) daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašus;

2.2. patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo tvarkos aprašą.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. T-399 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Artūras Visockas

Dokumento priedai:
T-390 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO.
Į pradžią