Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1493 2019-10-21
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO NR. A-1076 ,, DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAKRUOJO G. 34, PAKRUOJO G. 14B IR ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRO NR. 2901/0005:692 ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO NR. A-1076 ,, DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAKRUOJO G. 34, PAKRUOJO G. 14B IR ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRO NR. 2901/0005:692 ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 21 d.  Nr. A-1493

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas ištaisyti padarytą techninę klaidą:

                     1. K e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. A-1076 „Dėl žemės sklypų Pakruojo g. 34, Pakruojo g. 14B ir žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 2901/0005:692 Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ 1. punktą ir jį išdėstau taip:

,, 1. N u s p r e n d ž i u  pradėti rengti žemės sklypų Pakruojo g. 14B ir žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 2901/0005:692 Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslai yra pertvarkyti žemės sklypus, padalijant į du ar daugiau žemės sklypų, sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną.“.

                     2. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią