Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1521 2019-10-25
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LUKNĖS G. 15 ADRESO PAKEITIMO, LUKNĖS G. 15A, LUKNĖS G. 15B ADRESŲ IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LUKNĖS G. 15 ADRESO PAKEITIMO, LUKNĖS G. 15A, LUKNĖS G. 15B ADRESŲ IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. A-1521

Šiauliai

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092, 4 punktu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 7 d. prašymą Nr. GVA-1011 ir 2019 m. spalio 17 d. prašymą Nr. GVA-1066:

                     1. K e i č i u  žemės sklypui su pastatais adresą Luknės g. 15 pagal 1 priedą.

                     2. S u t e i k i u  pastatams (esantiems žemės sklype Luknės g. 15) adresus Luknės g. 15A ir Luknės g. 15B pagal 1 priedą

                     3. S u t e i k i u  numerius patalpoms, esančioms pastatuose Luknės g. 15, Luknės g. 15A ir Luknės g. 15B, pagal 2 priedą.

                     4. N u r o d a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo adresų įregistravimo Adresų registre dienos.

                     5. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

                     Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

Dokumento priedai:
A-1521 - DĖL LUKNĖS G. 15 ADRESO PAKEITIMO, LUKNĖS G. 15A, LUKNĖS G. 15B ADRESŲ IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO (1 PRIEDAS)
A-1521 - DĖL LUKNĖS G. 15 ADRESO PAKEITIMO, LUKNĖS G. 15A, LUKNĖS G. 15B ADRESŲ IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią