Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1577 2019-11-06
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS <br> 2019 M. RUGSĖJO 3 D. ĮSAKYMO NR. A-1260 ,, DĖL ŽEMĖS SKLYPO TILŽĖS G. 132, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO“ <br> PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2019 M. RUGSĖJO 3 D. ĮSAKYMO NR. A-1260 ,, DĖL ŽEMĖS SKLYPO TILŽĖS G. 132, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 6 d.  Nr. A-1577

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu ir siekdamas ištaisyti padarytą techninę klaidą:

                     1. K e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 

3 d. įsakymo Nr. A-1260 „Dėl žemės sklypo Tilžės g. 132, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ 1.2 punktą ir jį išdėstau taip:

,,1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos;“.

                     2. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią