Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1576 2019-11-06
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS <br> 2019 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. A-1533 ,, DĖL GRĄŽINAMO NATŪRA ŽEMĖS SKLYPO PLANO IR KADASTRO DUOMENŲ PATVIRTINIMO“ <br> PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2019 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. A-1533 ,, DĖL GRĄŽINAMO NATŪRA ŽEMĖS SKLYPO PLANO IR KADASTRO DUOMENŲ PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2019 m.  lapkričio 6 d.  Nr. A-1576

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu ir siekdamas ištaisyti padarytą techninę klaidą:

                     1. K e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. A-1533 „Dėl grąžinamo natūra žemės sklypo plano ir kadastro duomenų patvirtinimo“ priedo trečią stulpelį ir vietoje skaičiaus ,,0,0917“ įrašau skaičių ,,0,2815“:

                     2. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią