Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1591 2019-11-08
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NUMERIO PATALPAI VYTAUTO G. 265-61 SUTEIKIMO IR NUMERIŲ VYTAUTO G. 265-61A, VYTAUTO G. 265-61B PANAIKINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  NUMERIO PATALPAI VYTAUTO G. 265-61 SUTEIKIMO IR NUMERIŲ VYTAUTO G. 265-61A, VYTAUTO G. 265-61B PANAIKINIMO

 

2019 m. lapkričio 8 d. Nr. A-1591

Šiauliai

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2092 ,,Dėl adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 4 punktu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu ir atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 14 d. prašymą Nr. GVA-1052:

                     1. S u t e i k i u numerį naujai formuojamai patalpai Vytauto g. 265-61 (sujungiamos patalpos, kurių unikalūs Nr. 2997-9006-7014:0083 ir 2997-9006-7014:0084, į vieną nekilnojamojo turto objektą), esančiai pastate, kurio unikalus Nr. 2997-9006-7014, pagal priedą.

                     2. N a i k i n u numerius patalpoms Vytauto g. 265-61A ir Vytauto g. 265-61B pagal priedą.

                     3. N u r o d a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo adresų įregistravimo Adresų registre dienos.

                     4. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

                     Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

Dokumento priedai:
A-1591 - DĖL NUMERIO PATALPAI VYTAUTO G. 265-61 SUTEIKIMO IR NUMERIŲ VYTAUTO G. 265-61A, VYTAUTO G. 265-61B PANAIKINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią