Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-423 2019-12-12
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LAIKINOJO APNAKVINDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO G. 6, ŠIAULIUOSE

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAIKINOJO APNAKVINDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO G. 6, ŠIAULIUOSE

 

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. T-423

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. T-335 „Dėl karinės teritorijos plėtros Šiaulių mieste, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pritarti, kad laikino apnakvindinimo paslaugos, kurias teikia Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikinojo apgyvendinimo tarnyba, būtų teikiamos Kauno g. 6, Šiauliuose.

       2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių atlikti visus reikalingus veiksmus, kad Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikinojo apgyvendinimo tarnyba galėtų tinkamai vykdyti paslaugas Kauno g. 6, Šiauliuose.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 3 d. sprendimą Nr. T-382 „Dėl leidimo pirkti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn pastatą Šarūno g. 2, Šiauliuose“.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią