Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-46 2020-03-05
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 5 d. Nr. T-46

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Strateginio planavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-374 ,,Dėl Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 2.3 papunktį, 34, 36 ir 37 punktus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės 20202022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20202022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu,  04 ir 05 programų aprašymų priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

           

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Artūras Visockas

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-46 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
T-46 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
T-46 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
T-46 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią