Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-46 2020-03-05
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                          Šiaulių miesto savivaldybės

                                                                                                          2020‒2022 metų strateginio

                                                                                                          veiklos plano

                                                                                                          4 priedas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ VEIKLOS PLANO

 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMO

IR  PLĖTROS  PROGRAMOS (NR. 04) APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

2020  m.

Asignavimų valdytojas

Savivaldybės administracijos direktorius

Kodas

188771865

Vykdytojas (-ai)

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Projektų valdymo skyrius,

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

Statybos skyrius

Kodas

07

20

05

06

Programos pavadinimas

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir  plėtros  programa

Kodas

04

Programos parengimo (tęsimo) argumentai

Miesto inžinerinės, komunalinių paslaugų teikimo, susisiekimo ir rekreacinės infrastruktūros objektų priežiūra, plėtojimas bei modernizavimas sudaro prielaidas ekonominiam ir socialiniam Šiaulių miesto vystymuisi. Programa parengta vadovaujantis 20152024 m. Šiaulių m. plėtros strateginiu planu, patvirtintu Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-325, Šiaulių m. bendruoju planu, patvirtintu Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-1.

Ši programa apima Savivaldybės koordinuojamus susisiekimo infrastruktūros objektų plėtojimo ir modernizavimo projektus, priežiūrą, miesto kelių (gatvių) remontą, rekonstrukciją ir tiesimą, saugių eismo sąlygų užtikrinimą, automobilių statymo sąlygų mieste pagerinimą, visuomeninio transporto reformos tęsimą, komunalinių paslaugų teikimo infrastruktūros priežiūrą, modernizavimą ir plėtrą.

Ilgalaikis prioritetas (pagal ŠSPP)

 Saugus – draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka

Kodas

3

Šia programa įgyvendinamas Savivaldybės strateginis tikslas

Kurti kokybišką gyvenamąją aplinką

 

Kodas

03

 

Programos tikslas

Modernizuoti miesto gyvenamųjų rajonų infrastruktūrą,  užtikrinti komunalinių paslaugų teikimo infrastruktūros objektų  priežiūrą, remontą bei šių paslaugų teikimo kokybę

Kodas

04.01

 

     Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

Vykdyti miesto priežiūrą, valant gatves, šaligatvius, šienaujant žaliuosius plotus, prižiūrint gėlynus, kapines, viešąsias erdves, užtikrinant miesto apšvietimą.

     04.01.01 Uždavinys. Vykdyti miesto infrastruktūros objektų priežiūrą, einamąjį remontą.

     Uždaviniui įgyvendinti vykdomas šios priemonės: aplinkos tvarkymas - miesto gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymas, želdynų (medžių, krūmų), žaliųjų plotų priežiūra ir tvarkymas, nelegalių sąvartynų tvarkymas, benamių gyvūnų gaudymas ir priežiūra, gėlynų įrengimas ir priežiūra, miesto švenčių ir renginių sanitarinis aptarnavimas, vaikų žaidimų aikštelių priežiūra (naujų aikštelių viešosiose erdvėse įrengimas), miesto kapinių teritorijų nuolatinė priežiūra, atliekų iš kapinių išvežimas; mirusių palaikų pervežimo ir palaikymo paslaugos, miesto gatvių apšvietimo, šviesoforų, kelio ženklų eksploatacija ir priežiūra, naujo apšvietimo įrengimas ir remontas, gatvių, kiemų dangų, šaligatvių, aikščių, pėsčiųjų bei dviračių takų, viadukų, tiltų, atitvarų, daugiabučių namų kiemų dangos remontas ir priežiūra, mokėjimo automatų priežiūra.

     04.01.02. Uždavinys. Šiaulių miesto kapinių infrastruktūros plėtra.

     Siekiant įgyvendinti uždavinį, tvarkoma Šiaulių miesto kapinių teritorijoje esanti infrastruktūra – vykdomi kapinių pravažiavimų ir takų einamojo remonto darbai, kertami pavojingi medžiai, vykdoma kolumbariumo ir jo aplinkos priežiūra.

     2020 m. planuojama tęsti Daušiškių kapinių įrengimo II etapo darbus, pabaigti statyti kolumbariumą Ginkūnų kapinėse.

     04.01.03. Uždavinys. Renovuoti, modernizuoti ir plėsti gatvių apšvietimo ir šviesoforų infrastruktūrą.

     Projektuojamas ir atliekamas išorinio apšvietimo tinklų įrengimas ar rekonstrukcija, įrengiamas infrastruktūros objektų apšvietimas, renovuojama šviesoforų infrastruktūra. Planuojama pakeisti naujomis avarinės būklės gatvių apšvietimo gelžbetonines atramas, atlikti gatvių apšvietimo oro linijų  kabelizavimo darbus.

     Atsižvelgiant į šviesoforų įrangos nusidėvėjimą ir įvertinus situaciją eismo saugumo požiūriu, nes jie neatitinka dabartinių „Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių“ reikalavimų, 2020 m. planuojama tęsti šviesoforų postų rekonstravimą, rekonstruoti apšvietimo tinklus.

     04.01.04. Uždavinys. Sutvarkyti viešąsias erdves.

     1. Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija. Planuojama pabaigti Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų Tilžės g. (nuo Žvejų skersgatvio iki Vytauto g.), Varpo g. (nuo Prisikėlimo aikštės iki Vilniaus g.), Aušros al. (nuo Varpo g. iki Vasario 16-osios g.), Aušros pėsčiųjų tako (nuo Katedros iki Ežero g.), Vasario 16-osios g. (nuo Trakų g. iki Aušros al.), skvero tarp Tilžės g. ir Vasario 16-osios g., Katedros prieigų teritorijos ir šalia Katedros esančios automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukciją, aikštės lankytojų sambūriams bei renginiams reikalingos infrastruktūros (scenos ir renginių aptarnavimo inžinerinio statinio, viešojo tualeto) įrengimą, aikštės dangos atnaujinimą, pėsčiųjų takų pertvarkymą, įrengti universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikšteles, sutvarkyti želdynus, įrengti mažosios architektūros elementus, teritoriją pritaikyti neįgaliųjų poreikiams.

     2. Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija. Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro (Vilniaus g. nuo Tilžės g. iki Draugystės pr., Vasario 16-osios g. nuo Trakų g. iki Vytauto g.) atnaujinimas ir joje esančio amfiteatro rekonstrukcija (sėdimų vietų amfiteatre įrengimas, apšvietimo infrastruktūros plėtra, želdynų sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas), universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, fontanų atnaujinimas.

     3. Talkšos ežero pakrantės plėtra. Talkšos ežero pakrantės prieigų atnaujinimas, Vakarinės ir Pietinės ežero pakrantės sutvarkymas ir infrastruktūros gyventojų poreikiams tenkinti sukūrimas, t. y. pėsčiųjų ir dviračių takų Talkšos ežero pakrantėje tiesimas,  universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra, apšvietimo infrastruktūros plėtra, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas.

     4. Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės pr., Vytauto g., P. Višinskio g. ir Dubijos g. Draugystės pr. bus įgyvendinamas kvartalų želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, Rūdės g. ir Kražių g. atnaujinimas, gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos tvarkymas, apšvietimo infrastruktūros plėtra, esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems ir bendruomenės poreikiams, viešųjų erdvių prie Draugystės pr. esančių daugiabučių gyvenamųjų namų ir jas jungiančio Draugystės pr. kapitalinis remontas, viešųjų erdvių prie Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, skvero prie Studentų svetainės ir jas jungiančios P. Višinskio g. (nuo Vytauto g. iki Stoties g.) rekonstrukcija, įrengiant automobilių stovėjimo vietas, užtikrinant saugų eismą prie Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, apšvietimo infrastruktūros plėtra, viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas (įvažų rekonstrukcija ir plėtra, sustojimo stotelių plėtra pagal parengtus projektavimo dokumentus), žaliosios infrastruktūros plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas.

     5. P. Višinskio g. viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams. 2020 m. planuojama vykdyti viešųjų erdvių prie Šiaulių universiteto fakultetų, bibliotekos,  Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos ir jas jungiančios P. Višinskio g. (nuo Vilniaus g. iki Vytauto g.) atnaujinimas, saugaus eismo priemonių diegimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas, esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas, apšvietimo infrastruktūros plėtra, viešųjų poilsio bei laisvalaikio zonų sutvarkymas, universalių lauko žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas, žaliosios infrastruktūros plėtra, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems.

      6. Šiaulių m. Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas. Šiaulių m. Centrinio parko ir Didždvario parko sutvarkymas bei gatvių (Kaštonų alėjos, S. Lukauskio g.), sukuriančių prieigas prie parkų, atnaujinimas, pritaikymas aktyviam šeimos laisvalaikiui, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, „Skate“ parko įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, sporto aikštelių, lauko treniruoklių įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems, esamos automobilių statymo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, saugaus eismo priemonių diegimas.

      7. Aušros al. (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija. Viešųjų erdvių prie Šiaulių kamerinės salės Polifonija, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, Šiaulių kultūros centro, Centrinio ir Didždvario parkų ir kt. ir jas jungiančios Aušros al. (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir plėtra, skverų sutvarkymas, žaliosios infrastruktūros plėtra, apšvietimo infrastruktūros plėtra, viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas (įvažų rekonstrukcija ir plėtra, sustojimo stotelių plėtra pagal parengtus projektavimo dokumentus), saugaus eismo priemonių diegimas, mažosios architektūros elementų įrengimas.

     Produkto vertinimo kriterijai:

     01. Pagal skirtą finansavimą atlikti priežiūros ir remonto darbus ir miesto priežiūros paslaugas, vykdant asfaltuotų miesto gatvių duobių taisymo darbus, žvyruotų gatvių greideriavimą, šaligatvių dangos remontą, kelio ženklų statymą, keitimą, žaliųjų plotų priežiūrą, medžių kirtimą, medžių genėjimą, gėlių sodinimą ir gėlynų priežiūrą, benamių gyvūnų gaudymą ir organizuoti jų priežiūrą, organizuoti miesto renginių ir švenčių puošimą ir sanitarinį aptarnavimą, apmokėti už elektros energijos sunaudojimą gatvių apšvietimui, žmonių palaikų pervežimą, atliekų (žaliųjų ir kitų) išvežimą iš miesto ir miesto kapinių teritorijų, kapinių priežiūros ir aptarnavimo, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remontą, vaikų žaidimų aikštelių priežiūrą.

      Įgyvendinant Šiaulių m. susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims tvarkos aprašą (Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimas Nr. T-318) planuojama priemonė „Daugiabučių kiemų dangų remontas gyventojams prisidedant 50-60 proc.“.

     02. Iš specialiųjų lėšų yra organizuojama kolumbariumo priežiūra (valymas, takų valymas, šiukšlių rinkimas, išvežimas).  

     Daušiškių kapinių įrengimo techninis projektas suskirstytas į tris etapus: I etapas - privažiavimo kelio ir nuovažos statybos darbai, II etapas – vandentiekio siurblinės, buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų valyklų įrengimas, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, sanitarinių mazgų, elektros tinklų įrengimas, buitinių nuotekų siurblinės įrengimas, sklypo sutvarkymas ir kapinių nusausinimas, kelių įrengimas ir III etapas – vandentiekio, nuotekų surinkimo, paviršinių nuotekų, lauko elektros tinklų, apšvietimo tinklų, sanitarinių mazgų įrengimas, kapinių nusausinimo darbai, kapinių kelių įrengimas. 2020 m. tęsiami Daušiškių kapinių įrengimo II etapo darbai.

     03. 2020 m. planuojama pakeisti avarinės būklės gatvių apšvietimo gelžbetonines atramas, atlikti oro linijų kabelizavimo darbus, atlikti apšvietimo tinklų įrengimo/rekonstrukcijos darbus, rekonstruoti šviesoforų postų sankryžas.

     04. Parengti viešųjų erdvių sutvarkymo techninius projektus, atlikti statybos ar rekonstrukcijos darbus, taip bus sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste, rekonstruotos gatvių, šaligatvių dangos, saugaus eismo ir reguliavimo priemonės, apšvietimo tinklai, mažoji architektūra, žalieji plotai, kt.

     Modernizuoti (atnaujinti) iki 21 vnt. daugiabučiai pastatai, viešieji pastatai, rekonstruoti apšvietimo ir eismo valdymo tinklai, įrengti žalieji plotai.

     Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:

     Užtikrinta infrastruktūrinių statinių – gatvių, aikščių, tiltų, šaligatvių, kapinių, želdynų, daugiabučių kiemų nuolatinė priežiūra, teikiamos viešosios paslaugos gyventojams – gėlių sodinimo, žaliųjų plotų šienavimo, medžių, krūmų genėjimo, kirtimo, atliekų išvežimo, benamių gyvūnų gaudymo užtikrinant miesto švarą ir tvarką, didėjant finansavimui – miesto priežiūros kokybės ir kiekybinių rodiklių augimas 10 proc. 

 

Programos tikslas

Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos vystymą

Kodas

04.02

     Tikslo įgyvendinimo aprašymas.

     Įgyvendinant šį tikslą, siekiama tobulinti miesto viešojo transporto sistemą, tobulinti eismo valdymo sistemą, rekonstruoti gatvių sankryžas, kurios nebeatitinka saugaus eismo reikalavimų, rekonstruoti esamas gatves, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, neigiamas transporto eismo pasekmes.

     04.02.01 Uždavinys.  Sukurti vieningą ir saugų susisiekimo tinklą.

     Siekiant įgyvendinti uždavinį planuojama suprojektuoti ir nutiesti naujas magistralines gatves, įrengti, rekonstruoti, remontuoti susisiekimo komunikacijas, vykdyti keleivių laukimo paviljonų stoginių priežiūrą; įrengti dviračių takus, vykdyti miesto gatvių bei šaligatvių esminio pagerinimo darbus. 2020 m. planuojama tęsti Bačiūnų g. nuo Pramonės g. iki miesto ribos rekonstrukciją;   atlikti kapitalinį remontą Varpo g. nuo Aušros al. Iki Gluosnių g.; pradėti Žemaitės g. esančio viaduko rekonstrukciją, Poilsio g. rekonstrukciją; pradėti Tiesos g.-Rasos g.; J. - Sondeckio g. kvartalo remontą; vykdyti pėsčiųjų takų remonto darbus; P. Motiekaičio g. tęsinio projekto įgyvendinimas.

     Įgyvendinant priemonę ,,Įrengti viešojo susisiekimo infrastruktūrą, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai“ bus peržiūrima Pietinio aplinkkelio III etapui parengta techninė dokumentacija, ieškoma finansavimo šaltinių ir vykdomi rangos darbai. Įgyvendinus šią priemonę ir sukūrus naujas susisiekimo komunikacijas bus sudarytos sąlygos įveiklinti naujas teritorijas bei pritraukti privačias investicijas bei sukurti palankesnes sąlygas verslo plėtrai tiek Šiaulių pramonės parke, tiek Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje, nes bus sudarytos galimybės patogesniam susisiekimui su magistraliniais keliais.  

Projekto „Eismo saugumo priemonių įdiegimas Šiaulių mieste“ pagrindinis tikslas yra plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Šiauliuose, didinant eismo saugumą. Projektas inicijuojamas išspręsti nesaugaus eismo Šiaulių m. problemą didžiausią poreikį saugaus eismo priemonėms turinčiose miesto vietose. Sprendžiant problemą, buvo įvertintas saugaus eismo priemonių poreikis Šiaulių mieste ir sudarytas priemonių sąrašas. Šiaulių miesto vietos, kuriose nustatytas eismo saugą didinančių priemonių poreikis, į sąrašą įtrauktos remiantis šiais prioritetais: juodosios dėmės, vietos prie švietimo įstaigų (progimnazijų, lopšelių – darželių, darželių, gimnazijų, specialiųjų ugdymo įstaigų). Šiose vietose eismo saugos priemonių nėra, jų mažai arba būtina keisti (perėjų šviesoforinę signalizaciją, greičio ribojimo priemones, perėjų kryptinį apšvietimą, šviesoforines signalizacijos sistemas). 7 vnt.

 

     Projektas „Darnus judumas ir kasdienių kelionių modeliavimas Baltijos jūros miestuose“ - ES lėšomis dalinai finansuojamas projektas, kurį įgyvendinant bus atliktas kasdienių kelionių įpročių monitoringas ir  pokyčių modeliavimas bei parengtas veiksmų planas.

     Projektas „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“. Bus įgyvendintos 2 darnaus judumo priemonės. Šiaulių m. gatvių elementai (šaligatviai, pėsčiųjų takai, perėjos ir kt.) bus pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms:  Projekto metu bus įgyvendinamos darnaus judumo priemonės, priemonė „Fizinės aplinkos pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia“ ir priemonė „Šaligatvių kapitalinis remontas pritaikant specialiųjų poreikių turinčių žmonių poreikiams“. Paminėtos priemonės bus įgyvendintos 100 proc. Projekto metu bus įrengiama dviračių saugojimo infrastruktūra (stoginės su stovais) prie svarbiausių traukos objektų (švietimo įstaigų, autobusų ir traukinių stočių), viso - 12 stoginių su stovais. Taip pat bus įgyvendinama  Šiaulių m. darnaus judumo plane (ŠMDJP) suplanuoto rodiklio priemonė „Dviračių stovėjimo vietų įrengimas prie svarbiausių traukos objektų“, priemonės rodiklis 42, 12 vnt., t. y. 28 proc. rodiklio bus įrengta projekto lėšomis, likusi dalis suplanuotų stoginių su stovais bus įrengta kitais finansavimo šaltiniais.

     2020 m. bus tęsiamas Pakruojo gatvės, pritaikytos krovininiams automobiliams, atnaujinimas, siekiant sumažinti krovininių automobilių eismo intensyvumą centrinėje miesto dalyje, jį nukreipiant į miesto pakraštį. Planuojamas bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 1,5 km.

     Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija. Planuojama dviračių tako rekonstrukcija nuo Prisikėlimo aikštės Ginkūnų kryptimi. Projekto tikslas – plėtoti dviračių transporto infrastruktūrą Šiaulių m., pagerinant Tilžės g. dviračių tako techninius parametrus. Projekto tikslui pasiekti bus rekonstruota Šiaulių m. Tilžės g. dviračių tako atkarpa nuo Prisikėlimo aikštės iki Purienų g. Rekonstruojamo dviračių tako ilgis – 1,56 km.

     Vykdant URBAN projektus nuo 2020 m. planuojama nauja priemonė - Vaisių, Salantų, S. Šalkauskio g. rekonstrukcija, siekiant užtikrinti funkcinius ryšius tarp traukos objektų tikslinėje teritorijoje (Vaisių, Salantų, S. Šalkauskio gatvių atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo infrastruktūros plėtra, saugaus eismo priemonių diegimas, esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas, žaliosios infrastruktūros plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas). Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 1,1 km. 2020 m planuojamas techninės dokumentacijos parengimas, rangos darbai – 2021-2023 m.

     04.02.02. Uždavinys. Įrengti gatves individualių namų kvartaluose. Atliekami projektavimo ir nutiesimo, išasfaltavimo ar  žvyruotų gatvių individualių namų kvartaluose rekonstravimo darbai pagal miesto tarybos patvirtintus sprendimus 2007-12-20 Nr. T-430 (asfaltavimo) ir 2008-02-28 Nr. T-50 (žvyruotų gatvių įrengimo). Įgyvendinant Šiaulių m. gatvių su žvyro danga dangos viršutinio sluoksnio pagerinimo, kai dalis darbų vertės finansuojama paramos teikėjo lėšomis tvarkos aprašą (Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimas Nr. T-246) planuojama  priemonė „Gatvių žvyro dangos pagerinimas, įrengiant dvigubą paviršiaus apdarą arba asfaltą gyventojams prisidedant 50 proc. darbų vertės“. 2020 m. planuojama tęsti žvyruotų gatvių asfaltavimo ir įrengimo darbus, t.y. baigti išasfaltavimo darbus Šakių g.(282 m); Prienų g.(324 m); Kybartų g. (380 m); Odininkų g.(157 m); Prūdelio g.(153 m); Rėkyvos g. (411 m); Šilų (387 m) gatvėse ir įrengti Žaliasodžių g.; pagerinti dangą kartu prisidedant gyventojams Pailių g., Treniotos g.; Žemynos g.; Miško g., Beržų g.

      Įgyvendinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis remiamus projektus, reikalingą lėšų dalį (50%) skiriant iš biudžeto (Žaliasodžių g. – finansuojama per sodininkų bendrijų kelių tvarkymo rogramą), žvyrkelių asfaltavimas.

      Produkto vertinimo kriterijai:

     01  Atlikta Bačiūnų g. nuo Pramonės g. iki miesto ribos rekonstrukcija (apie 80 proc.);  Varpo g. nuo Aušros al. Iki Gluosnių g.; atlikta Žemaitės g. esančio viaduko rekonstrukcija, Poilsio g. rekonstrukcija; Tiesos g.; Rasos g.; J-Sondeckio g. kvartalo infrastruktūros sutvarkymas ( apie 30%)

     02 2020 m. parengti techniniai projektai gatvių įrengimui, išasfaltuota / įrengta gatvių - 2 km.

     Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:

     Gatvių su asfalto danga ilgis, palyginti su bendru gatvių ilgiu, proc.

Iš viso Šiaulių mieste yra gatvių su asfalto danga 195,2 km, su žvyro danga108,3 km,  gruntkelių  - 53,9 km. Atlikus numatytų gatvių rekonstrukciją bei įrengus gatves su asfaltuota bei žvyruota danga, bendras gatvių ilgis 2020 m. padidėtų 2 km.

     Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Sutvarkytos ir atnaujintos miesto viešosios erdvės – aikštės, skverai, parkai, vykdoma nuolatinė miesto susisiekimo infrastruktūros – gatvių, šaligatvių priežiūra, remontas, statyba ir rekonstrukcija, užtikrinamas miesto apšvietimas, kapinių priežiūra ir įrengimas.

     Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai:

     1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB);

     2. Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus SB (LIK.)

     3. Skolintos lėšos (PS);

     4. Europos Sąjungos lėšos (ES);

     5. Europos Sąjungos lėšos KT (ES);

     6. Valstybės biudžeto lėšos (VB);

     7. Valstybės investicijų programos lėšos (VIP);

     8. Kelių priežiūros programos lėšos VB(KPP);

     9. Kitos lėšos KT(KL).

     2015 - 2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:

     3.1.1. Skatinti patogaus ir energetiškai efektyvaus būsto plėtrą;

     3.1.8. Sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas klasikinės kultūros, sporto, rekreacijos plėtojimui;

     3.2.1. Sukurti vieningą ir saugų susisiekimo tinklą;

     3.2.2. Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, kuriant tinkamą infrastruktūrą;

     3.2.3. Didinti visuomeninio transporto patrauklumą.

     Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

     1. LR vietos savivaldos įstatymas;

     2. LR viešųjų pirkimų įstatymas;

     3. LR statybos įstatymas;

     4. LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas;

     5. LR atliekų tvarkymo įstatymas;

     6. LR šilumos ūkio įstatymas;

     7. LR geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

     8. LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;

     9. LR teritorijų planavimo įstatymas;

     10. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir taisymą (remontą), planavimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas.

     11. LR vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;

     12. LR susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 3-399 (1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;

     13. LR susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 3-140 (1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“;

     14. LR susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. Nr. 3-562 įsakymas ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-tid-r-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;

     15. 2016 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-554 patvirtinta Šiaulių miesto integruota teritorijų vystymo programa.

 

Į pradžią