Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-318 2020-03-10
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ĮSAKYMAS<br> DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ŠIAULIŲ MIESTE PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste pažeidimų nustatymo KOMISIJOS SUDARYMO

 

2020 m. kovo 10 d. Nr. A-318

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi:

1. S u d a r a u  Išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste pažeidimų nustatymo komisiją:

komisijos pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

komisijos pirmininko pavaduotojas – Evaldas Gudžiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyr. specialistas;

komisijos narė-sekretorė – Indrė Kerienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyr. specialistė;

komisijos nariai:

Buškienė Salomėja, Šiaulių miesto savivaldybė Šiaulių miesto savivaldybės administracija Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

Rimantas Musejukas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyr. specialistas;

Toma Kvietkauskaitė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamentas Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

Gytis Skurkis,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas.

2. N u r o d a u  šio įsakymo 1 punkte nurodytų asmenų atostogų, komandiruočių ar ligos metu juos pavaduoti tiems asmenims, kurie juos pavaduoja ir pagrindinėse pareigose.

3. T v i r t i n u pridedamus:

3.1. Išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste pažeidimų nustatymo komisijos veiklos nuostatus;

3.2. nutarimo skirti Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytą įspėjimą ar baudą formą;

3.3. nutarimo nutraukti išorinės reklamos įrengimo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą formą.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. A-1429 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste pažeidimų nustatymo komisijos sudarymo bei nuostatų patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

Dokumento priedai:
A-318 - DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ŠIAULIŲ MIESTE PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO (1 PRIEDAS)
A-318 - DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ŠIAULIŲ MIESTE PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO (2 PRIEDAS)
A-318 - DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ŠIAULIŲ MIESTE PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią