Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-358 2020-03-16
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO TAISYKLIŲ  PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 16 d. Nr. A-358

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir            29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

 

1.      T v i r t i n u Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto projekto rengimo taisykles (pridedama).

2.         P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. A-1148 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto projekto rengimo taisyklių patvirtinimo“  su visais pakeitimais.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Antanas Bartulis 

______________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-358 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią