Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-392 2020-03-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-171 „DĖL ADMINISTRACINĖS TEISENOS PRADĖJIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLŲ SURAŠYMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO“ PAKEITIMO.

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-171 „DĖL ADMINISTRACINĖS TEISENOS PRADĖJIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLŲ SURAŠYMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 23 d. Nr. A-392

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1.         p a k e i č i u  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A-171 „Dėl administracinės teisenos pradėjimo, administracinių nusižengimų tyrimo, administracinių nusižengimų protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo“ 1 punktu patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, kurių valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę pradėti administracinę teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, sąrašą:

1.1.   pakeičiu sąrašo 1 punktą ir išdėstau jį taip:

 

„1.

45

Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas.

 

 

Sveikatos skyrius.

Miesto koordinavimo skyrius.“

 

1.2.   Pakeičiu sąrašo 2 punktą ir išdėstau jį taip:

 

„2.

46

Savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku.

 

 

Sveikatos skyrius.

Miesto koordinavimo skyrius.“

 

2.       p r i p a ž į s t u netekusiu galios 2020 m. kovo 18 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-370 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. A-171 „Dėl administracinės teisenos pradėjimo, administracinių nusižengimų tyrimo, administracinių nusižengimų protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo“ pakeitimo“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Antanas Bartulis

______________

 

 

 

 

Į pradžią