Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-343 2020-03-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONEI „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2020 METAIS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONEI „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2020 METAIS

 

2020 m. kovo 13 d. Nr. A-343

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-125 „Dėl 2020 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“, įgyvendindamas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybėje aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A-319 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 1 punktu, 4, 48 punktus, 49 punkto 49.1., 49.3., 49.6., 49.7., 49.9. papunkčius, 50 punkto 50.3. papunktį:

1. P a s k i r s t a u  lėšas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybėje 2020 metais (pridedama).

2. P a s k i r i u atsakingus valstybės tarnautojus už Priemonės įgyvendinimo administravimą:

2.1. Neringą Vilčinskaitę-Zavackienę, vyriausiąją specialistę (nevyriausybinių organizacijų koordinatorę);

2.2. Eloną Baranauskienę, Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento, Apskaitos skyriaus vyriausiąją specialistę.

3. P a v e d u Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybai organizuoti projektų vertinimą ir atranką, jeigu yra pasibaigusi daugiau kaip pusės tos seniūnijos ar seniūnaitijų seniūnaičių kadencija.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

5. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

5.1. Šiaulių miesto savivaldybės  administracijos  direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. A-858 „Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Šiaulių miesto savivaldybėje 2019 metais“.

5.2. Šiaulių miesto savivaldybės  administracijos  direktoriaus 2018 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. A-1255 „Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Šiaulių miesto savivaldybėje 2018 metais“.

5.3. Šiaulių miesto savivaldybės  administracijos  direktoriaus 2017 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. A-1054 „Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Šiaulių miesto savivaldybėje 2017 metais“.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                     Antanas Bartulis

 

 

______________

 

 

Dokumento priedai:
A-343 - DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONEI „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2020 METAIS (PRIEDAS)
Į pradžią