Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-120 2020-05-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
PATVIRTINTA

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-120

 

 

 

Šiaulių MIESTO koncertinė įstaigA „Saulė“

 

VADOVO SAULIAUS KAUNECKO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I SKYRIUS

 INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

 

 

1. Bendra informacija apie įstaigą (pavadinimas, vykdomos programos, infrastruktūra (pagrindinio pastato ir padalinių adresai, bendras kiekvieno pastato plotas kv. m).

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“, biudžetinė įstaiga, pripažinta pagal Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymą, Tilžės g. 140, 76350 Šiauliai, tel./ faksas: (8 41) 42 34 24, el. p. koncertineistaiga@saule.lt, interneto svetainės adresas www.saule.lt.

2019 m. buvo vykdomos šios priemonės:

1. Šiaulių miesto profesionalių kolektyvų: pučiamųjų instrumentų , kamerinio ir bigbendo orkestrų koncertinės programos;

2. Šiaulių miesto koncertinėje salėje „Saulė“ kitų koncertinių įstaigų, organizacijų bei įmonių organizuojamos koncertinės programos ir renginiai;

3. Tarptautinis bigbendų festivalis „Big Band Festival Šiauliai 2019“;

4. Koncertų ciklas „Muzikiniai rudenys 2019“;

5. Edukacinės programos vaikams: „Muzikinė pasaka“, „Žvėrių karnavalas“ ir „Keturi metų laikai“;

6. Koncertų ciklas „Kamerinis pavasaris“;

7. Koncertų ciklas „Džiazo vitražai“;

8. Projektas „Saulės vasaros koncertai“;

9. Koncertinė programa „Velykų šviesa“;

10. Koncertinė programa „Kalėdų muzika“;

11. Organizuoti Lietuvos valstybinėms šventėms ir atmintinoms datoms skirti renginiai.

 

Naudojamos patalpos: Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pastatas, adresas: Tilžės 140, Šiauliai, bendras plotas – 1857,08 m², pagrindinis plotas – 1378,08 m², pagalbinis plotas – 478,80 m².

2. Informacija apie vadovą (vardas, pavardė, vadovavimo įstaigai stažas, dalyvavimas komisijų, darbo grupių veikloje (ne įstaigos lygmeniu), kvalifikacijos kėlimas).

Saulius Kauneckas, įstaigai vadovauja nuo 2009 metų (11 metų), yra Šiaulių miesto savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos narys.

              3. Informacija apie darbuotojus (pokytis, palyginti su ankstesniais metais, ar atitinka nustatytus reikalavimus).

 

Eil. Nr.

 

Darbuotojų skaičius)

2018 metų faktas

(etatų / darbuotojų

2019 metų faktas

(etatų / darbuotojų)

Laisvų etatų skaičius

2019 metais

 

1.

Administracija (direktorius, pavaduotojas)

2 / 2

2 / 2

-

2.

Kultūros ir meno darbuotojai

75,5 / 78

75,5 / 79

4 etatams (artistams) skirtos lėšos  panaudotos terminuotoms sutartims sudaryti, ruošiant atskiras koncertines programas)

3.

Kiti darbuotojai

9,5 / 9

9,5 / 8

1 (0,5 sandėlininko ir 0,5 bilietų kontrolieriaus funkcijos laikinai priskirtos administratoriams)

4.

Iš viso etatų / darbuotojų skaičius

87 / 89

87 / 89

5

 

 

Vidutinis atlyginimas per mėn.

2018 metų faktas

(Eur)

2019 metų faktas

(Eur)

Komentaras apie pokytį

1.

Vidutinis administracijos (direktoriaus, pavaduotojo) atlyginimas per mėn.

1231

 

1930

+699 (Sodros mokesčių prijungimas prie darbo užmokesčio ir kultūros darbuotojų DU indeksavimas)

2.

Vidutinis kultūros ir meno darbuotojų atlyginimas per mėn.

617

1094

+477 (Sodros mokesčių prijungimas prie darbo užmokesčio ir kultūros darbuotojų DU indeksavimas)

3.

Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn.

539

804

+265 (Sodros mokesčių prijungimas prie darbo užmokesčio ir kultūros darbuotojų DU indeksavimas)

 

4. Finansavimas (lėšų suma pagal finansavimo šaltinius, pokytis, palyginti su ankstesniais metais, finansinis įstaigos veiklos rezultatas (ar lėšos panaudotos pagal sąmatą), įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui ir valdymo išlaidoms dalis).

 

Eil. Nr.

Finansavimo šaltiniai

2018 metų faktas

2019 metų faktas

2019 metų lėšų dalis darbo užmokesčiui / skirtumas, palyginti su 2018 metais

(tūkst. Eur)

2019 metų lėšų dalis kitoms reikmėms / skirtumas, palyginti su

 2018 metais

(tūkst. Eur)

1.

Savivaldybės lėšos (SB)

1069000

1166800

+288,5

+15,2

2.

Įstaigos pajamų lėšos (SP)

109561

90151

 

-19,4

3.

Valstybės lėšos (VB)

-

-

 

 

4.

Fondų lėšos (Europos Sąjungos struktūrinių fondų (ES), Lietuvos kultūros tarybos, kitų fondų)

12100

38370

 

+26,3

5.

Labdara, parama

-

 

 

 

6.

Iš viso

1190661

1295321

+288,5

+22,1

 

II SKYRIUS

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

      

5. Vadovo 2019-ųjų metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas.

 

Eil. Nr.

Užduotys

Siektini rezultatai

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai ir faktas (ar rodiklis pasiektas)

1.

Organizuoti įstaigos metinio veiklos plano priemonių vykdymo stebėseną ir įgyvendinimą

Įgyvendintas įstaigos metinis veiklos planas kuo efektyviau teikiant atlygintinas paslaugas, rengiant naujas koncertines programas, planuojant meno kolektyvų koncertus 

Numatytų rezulatų vertinimo rodikliai – iki einamųjų metų pabaigos 100 proc. įvykdytas metinio įstaigos veiklos priemonių planas.

Faktas – veiklos priemonių planas įvykdytas 100 proc. Žiūrovų ir dalyvių skaičius –  120515, palyginti su 2018 m. padidėjo 37463.

Numatytų rezultatų vertinimo rodikliai – surengta koncertų ne mažiau kaip 2018 m. Koncertų skaičius – 229, padidėjo 5 palyginti su 2018 m.

Numatytų rezultatų vertinimo rodiklis – gauta lėšų ne mažiau kaip 2018 m. iš teikiamų atlygintinų paslaugų.

Faktas – finansinis planas įvykdytas 259  proc. (uždirbta iš teikiamų atlygintinų paslaugų). 

2.

Organizuoti priemonės „Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą „Saulė“, rekonstruoti pastatą ir pastatyti priestatą“ įgyvendinimą, bendradarbiaujant su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos skyriais

Atlikti planuojami darbai („Saulės“ koncertinės salės priestato statyba)

Numatytų rezultatų vertinimo rodikliai – visų statybos darbų pagal skirtą finansavimą įvykdymas pagal pateiktą investicinį projektą,

Faktas –  laimėtas konkursas ir gautas finansavimas koncertinės salės „Saulė“ rekonstrukcijos darbams 1 719 250,68 Eur iš ES struktūrinių fondų.

3.

Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą organizuojant  koncertų ciklą miesto bulvare „Saulės vasaros koncertai“, reprezentacinį tarptautinį festivalį „Big Band Šiauliai 2019“, koncertų ciklą, skirtą įstaigos veiklos 10-mečiui pažymėti

Užtikrinti šių priemonių įgyvendinimą, suteikiant miestiečiams ir miesto svečiams susipažinti su pučiamųjų, bigbendo bei klasikine muzika. 

Festivalio programas atlikti ne tik Šiaulių mieste, bet ir Šiaulių krašto rajonų centruose, pravedant edukacines programas su muzikos mokyklų moksleiviais 

Numatytų rezultatų vertinimo rodiklis – nuo gegužės mėnesio iki liepos 6 d. kartą per savaitę surengti 10 koncertų visuomenei.

Planas įvykdytas. Surengta 10 „Saulės vasaros“ koncertų.

Numatytų rezultatų vertinimo rodiklis – surengti 6-8 festivalio koncertus bei 4 edukacines programas. 

Planas įvykdytas. Surengti 9 „Big Band Šiauliai“ festivalio koncertai:

1. Kauno bigbendas (Lietuva) ir NadineAxisa (Malta);

2. Latvijos radijo bigbendas (Latvija);

3. Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendas ir Jurgis Brūzga, Neringa Nekrašiūtė, Andrius Balachovičius (Lietuva);

4. DJsIduba& Mantas Ri (Jazz/Soul/Funk/Estradinės melodijos);

5. Šiaulių Romuvos gimnazijos bigbendas;

 6. Šiaulių bigbendas (Lietuva) ir vokalo grupė „Framest“ (Latvija);

7. CologneContemporaryJazzOrchestra ir AnettevonEichel (Vokietija);

8. WestCoast Big Band ir Orlando Milano (Olandija);

9. DJsIduba& Mantas Ri (Jazz/Soul/Funk/Estradinės melodijos)

ir 4 edukacinės programos su Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos bigbendu bei Didždvario gimnazijos moksleiviais.

Šiaulių bigbendas vyko koncertuoti į Joniškį, kur vyko festivalis „Atspindžiai“.

Numatytų rezultatų vertinimo rodikliai – koncertų ciklą organizuoti  vasario–gruodžio mėn. Suorganizuoti įstaigos veiklos 10-mečiui skirtų 10 aukštos meninio lygio ir kokybės koncertų.

Planas įvykdytas. Surengta 15 aukštos meninės kokybės koncertų:

1. Teatralizuotas choro „Liepaitės“ koncertas „Muzikinis blyksnis“;

2. Kamerinio orkestro koncertas Švč. Mergelės  Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje su sol. A. Janonyte, B. Bačkute, F. Warren;

3. A. Ščiukos ir grupės koncertas su N. Malūnavičiūte „Meilė – dangaus pradžia“;

4. Pijaus Kondroto koncertas su pučiamųjų instrumentų orkestru;

5. Europos džiazo žvaigždžių susitikimas Šiauliuose (Tomasz Dabrovski – trimitas (Danija), Tomas Kutavičius – fortepijonas, (Lietuva), Juozas Milašius – gitara (Lietuva), Arkadij Gotesman – mušamieji  (Lietuva);

6. V. Čepinskio autorinių kūrinių koncertas;

7. Kamerinio orkestro koncertas  Klaipėdoje (V. Čepinskis, V. Genytė ir M. Bačkus);

8. Kamerinio orkestro koncertas  Panevėžyje (V. Čepinskis, V. Genytė ir M. Bačkus);

9. Kamerinio orkestro koncertas  Vilniuje (V. Čepinskis, V. Genytė ir M. Bačkus);

10. Kamerinio orkestro koncertas  Kaune (V. Čepinskis, V. Genytė ir M. Bačkus);

11. Šiaulių Bigbendo ir M. Kavaliausko  koncertas;

12. Koncertas „Rudens spalvos“, pučiamųjų instrumentų orkestras ir solistai E. Bavykinas, L. Mikalauskas ir O. Kolobovaitė;

13. Kamerinio orkestro ir M. Bačkaus, V. Čepinskio, V. Genytės šventinis koncertas Šiauliuose;

14. Pučiamųjų instrumentų orkestro su Viktorija Miškūnaite koncertas Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčioje;

15. Pučiamųjų instrumentų orkestro su L. Nazarenko koncertas koncertinėje įstaigoje „Saulė“.

4.

Tobulinti kultūros ir meno projektų organizavimo veiklą, paraiškų konkursams parengimą

Parengtos paraiškos ir gautas papildomas finansavimas iš kitų šaltinių

Numatytų rezultatų vertinimo rodiklis – per einamuosius metus pateikta ne mažiau 5 paraiškos lėšoms gauti.

Faktas – pateiktos 6 paraiškos Lietuvos kultūros tarybos skelbtam konkursui projektams finansuoti. Trims projektams skirtas dalinis finansavimas: „Bigbendų festivalis“, „Muzikiniai rudenys“, „Jėzuitų kelias“.

 

6. Įstaigos 2019 metų veiklos plane suplanuotos veiklos (tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo rezultatai).

 

 

Eil. Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siekiniai (produkto kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas)

Siekinių įgyvendinimo faktas

1.

01. TIKSLAS.Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje puoselėjant kultūros tradicijas bei kultūrinės raiškos įvairovę

Įvykdytų koncertų, naujai parengtų programų skaičius – 22, koncertų ir renginių bendras skaičius – 229;  dalyvių ir žiūrovų koncertuose skaičius – 82912

 Įvykdytų koncertų, naujai parengtų programų skaičius – 43, koncertų ir renginių bendras skaičius – 229;

dalyvių ir žiūrovų skaičius – 120515

2.

01.01. Uždavinys. Užtikrinti profesionaliosios muzikos populiarinimą ir prieinamumą, vykdyti profesionalaus meno sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.

Koncertų skaičius 97

Koncertų skaičius 187

3.

01.01.01. Priemonė.  Pučiamųjų instrumentų orkestro naujų programų parengimas ir sklaida

Koncertų skaičius – 39;

Programų skaičius – 7

Koncertų skaičius – 39;

Programų skaičius – 20

4.

01.01.02. Priemonė.Kamerinio orkestro naujų programų parengimas ir sklaida

Koncertų skaičius – 25;

Programų skaičius– 8

Koncertų skaičius – 31;

Programų skaičius – 17

5.

01.01.03. Priemonė.Bigbendo orkestro naujų programų parengimas ir sklaida

Koncertų skaičius – 12;

Programų skaičius – 6

Koncertų skaičius – 12;

Programų skaičius 6

6.

01.01.04. Priemonė.Periodiškas įvairaus žanro profesionalios muzikos koncertų, teatro meno ir kt. renginių pristatymas koncertų salėje „Saulė“

Koncertų skaičius – 97

Koncertų skaičius – 167

7.

01.02. Uždavinys.Užtikrinti visuomenės ugdymą profesionaliuoju menu, organizuoti valstybinių švenčių programas, reprezentacinius renginius ir edukacines programas

Naujų etatų skaičius – 3;

Koncertų ir renginių bendras skaičius – 229;

Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose, skaičius – 5;

įsigytas ilgalaikis materialusis turtas – 4 (sniego mašina, obojus, saksofonas, kompiuteris)

Naujų etatų skaičius – 0;

Koncertų ir renginių bendras skaičius – 229;

Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose, skaičius – 9;

įsigytas ilgalaikis materialusis turtas  4 vnt. (sniego mašina, obojus, saksofonas, kompiuteris)

8.

01.02.01. Priemonė. Koncertinių ciklų, festivalių, edukacinių koncertų rengimas ir pristatymas Lietuvoje

Koncertų ir renginių bendras skaičius – 45

Koncertų ir renginių bendras skaičius – 41

9.

01.02.02. Priemonė. Dalyvauti miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, projektuose

Koncertų ir renginių bendras skaičius – 11

Koncertų ir renginių bendras skaičius – 15

10.

01.02.03. Priemonė.Užtikrinti ir gerinti Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ veiklą

Naujų etatų skaičius – 3.

Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose, skaičius – 5.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas – 4 vnt. (sniego mašina, obojus, saksofonas, kompiuteris)

Naujų etatų skaičius – 0.

Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose, skaičius – 9.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas – 4 vnt. (sniego mašina, obojus, saksofonas, kompiuteris).

11.

02. TIKSLAS. Didinti kultūros įstaigų pastatų energetinį efektyvumą

 

 

12.

02.01. Uždavinys. Etapais renovuoti ir rekonstruoti  buvusį kino teatro „Saulė“ pastatą į šiuolaikinę koncertų salę su jai reikalinga įranga

 

 

13.

02.01.01. Priemonė. Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą „Saulė“ (Tilžės g. 140), pastato rekonstravimas ir priestato statyba

Renovuotų pastatų ir priestatų skaičius 3 (1 renovuotas pastatas ir 2 priestatai)

Gautas 1,7 mln. Eur finansavimas iš ES struktūrinių fondų, darbai bus organizuojami 2020 m.

14.

02.01.02. Priemonė.Inicijuoti priestato statybą „Saulės“ salės gale (nuo Vasario 16-osios gatvės)

Priestatų skaičius – 2

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

 

7. Įstaigos veiklos analizė (įstaigos teikiamos paslaugas, paslaugų gavėjai).

 

Eil. Nr.

Įgyvendintos priemonės pavadinimas  žiūrovai / dalyviai / dalyviai ir žiūrovai

Skaičius

2018 metais

Skaičius

2019  metais

Komentaras apie pokytį

1.

Renginiai  / parodos / koncertai / edukaciniai renginiai / koncertinės programos / kt.

224

229

Koncertų surengta tiek, kiek buvo planuota – 229

2.

Žiūrovai

 

118454

 

3.

Dalyviai

 

2061

Dalyvių ir žiūrovų daugiau negu planuota Planuotas dalyvių ir žiūrovų skaičius 2019 m. – 82912, apsilankė 37603 daugiau negu planuota ir 37463 daugiau palyginti su 2018 m.

4.

Iš viso dalyvių ir žiūrovų

83052

120515

 

8. Projektų įgyvendinimas.

 

 

Eil. Nr.

 

Projekto / priemonės pavadinimas

2018 metais (Eur)

2019 metais (Eur)

1.

Projektai, finansuoti Lietuvos kultūros tarybos lėšomis (VB) (išvardyti)

 

 

1.1.

Koncertų ciklas „Muzikiniai rudenys 2019“

3500

8000

1.2.

Tarptautinis festivalis „Big BandFestival Šiauliai 2019“

8600

21180

1.3

„Jėzuitų kelias Šiaulių regione“

 

9190

 

Iš viso

12100

38370

2.

Projektai, finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (ES) (išvardyti)

-

-

 

Iš viso

-

-

3.

Įstaigos veiklos priemonės, finansuotos Savivaldybės lėšomis (SB) (išvardyti)

 

 

3.1.

Teatralizuotas koncertas „Muzikinis blyksnis“ (Z. Bružaitės) dainos

 

1305

3.2.

Kamerinio orkestro koncertas šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje su sol. A. Janonyte, B. Bačkute, F. Warren

 

1624

3.3.

A. Ščiukos ir grupės koncertas su N Malūnavičiūte „Meilė – dangaus pradžia“

 

4056

3.4.

P. Kondroto koncertas su pučiamųjų instrumentų orkestru

 

1462

3.5.

Europos džiazo žvaigždžių susitikimas Šiauliuose

 

1791

3.6.

V. Čepinskio autorinių kūrinių koncertas

 

2907

3.7.

Koncertinių programų ciklas „Velykų šviesa“

3000

1532

3.8.

Choro „Polifonija“ ir Šiaulių kamerinio orkestro su solistais koncertas Šiaulių katedroje, skirtas Motinos dienai

 

2016

3.9.

Koncertų ciklas „Saulės vasaros koncertai“

 

2669

3.10.

Koncertų ciklas „Muzikiniai rudenys“

5000

4571

3.11.

Koncertas skirtas „Saulės“ 10-mečiui,  „Rudens spalvos“

 

3333

3.12.

Koncertas „Kalėdinės muzikos valanda“

 

1734

 

Iš viso

8000

29000

4.

Papildomos kultūros priemonės, finansuotos Savivaldybės lėšomis (SB) (išvardyti)

 

 

4.1.

Projekto „Jėzuitų kelias Šiaulių regione“ koofinansavimas

 

1300

4.2.

Dalyvavimas Pernu (Estija) šventiniame renginyje, skirtame Estijos nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui paminėti

800

 

 

Iš viso

800

1300

5.

Reprezentaciniai Šiaulių miesto festivaliai, finansuoti Savivaldybės lėšomis (SB) (išvardyti)

 

 

5.1.

Šiaulių tarptautinis bigbendų festivalis „Big BandFestival Šiauliai 2019“

 

30000

 

30000

 

Iš viso

30000

30000

 

Iš viso visiems projektams

50900

98670

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMAS

 

9. Įstaigos veiklos silpnosios, stipriosios ir tobulintinos sritys. Dėl įstaigos veiklos gauti apdovanojimai ir skundai (pastabose nurodyti pokytį, palyginti su 2018 metais).

 

Veikla

Trumpas aprašymas

Pastabos

Stipriosios sritys

1. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ organizuoja 3 profesionalių orkestrų (pučiamųjų instrumentų, kamerinio ir bigbendo) veiklą, rengia koncertines programas visoje Lietuvoje. Ypač laukiami visoje Šiaulių apskrityje.

2. Šiaulių kameriniam orkestrui pradėjo vadovauti smuikininkas Vilhelmas Čepinskis. Meno vadovas ir dirigentas didelį dėmesį skyrė muzikos kūrinių atlikimo kokybei, koncertų programoms, orkestro darbo organizavimui, todėl pasiekti ženklūs rezultatai. Surengtas koncertinis turas per Lietuvą orkestro 30-mečio proga.

2. Organizuojami tarptautiniai, respublikiniai  ir regioniniai profesionaliosios muzikos festivaliai, koncertų ciklai ir renginiai.

3. Suburtas profesionalių vadybininkų kolektyvas, gebantis organizuoti aukštos meninės kokybės renginius Šiaulių mieste.

4. Patvirtintas Europos Sąjungos struktūriniams fondams pateiktas projektas „Šiaulių miesto savivaldybės BĮ koncertinės įstaigos „Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir išplėtimas, pritaikant ją visuomeniniams poreikiams“.

 

Silpnosios sritys

Pagrindine problema išlieka vėluojanti Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pastato rekonstrukcija: priestato statyba, pastato pritaikymas koncertinei veiklai.  Patalpos nepritaikytos kolektyvų repeticijoms, nėra grimo kambarių prie scenos, scena nepritaikyta didelių kolektyvų (simfoninių orkestrų) pasirodymams. Kita problema yra profesionalių artistų (šiauliečių) trūkumas.

Įstaigos veiklai reikalinga moderni, profesionali, garso ir scenos apšvietimo įranga.

 

Tobulintinos sritys

1. Pastato renovacija.

2. Bendradarbiavimas su jaunaisiais regiono kūrėjais, siekiant sudaryti sąlygas jiems dirbti profesionaliuose Šiaulių orkestruose.

 

Apdovanojimai / skundai

2019 m. skundų dėl įstaigos veiklos ir jos teikiamų paslaugų negauta.

 

 

10. Įstaigos veiklos išorės vertinimas.

 

Išorės vertinimą, patikrinimą atlikusios institucijos pavadinimas

Vertintos, tikrintos įstaigos veiklos sritys ir patikrinimo rezultatai

Direktoriaus pastangos tobulinant išorės vertinimo, patikrinimo rezultatus

-

-

-

 

2019 metais Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ veiklos netikrino kontroliuojančios institucijos.

 

V SKYRIUS

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI

 

11. Nurodyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

Pagrindine problema išlieka Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pastato (Tilžės g. 140) rekonstrukcija, priestato statyba, galutinis pastato pritaikymas koncertinei veiklai. Patalpos yra nepritaikytos kolektyvų repeticijoms – 2019 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos kolektyvai repetavo nuomojamose patalpose: kamerinis orkestras – Tilžės g. 170–313, Šiauliai;  pučiamųjų instrumentų  orkestras – Pagėgių g. 46, Šiauliai.

            Sprendžiant šią problemą buvo pateiktas Europos Sąjungos sruktūriniams fondams ir patvirtintas projektas „Šiaulių miesto savivaldybės BĮ koncertinės įstaigos „Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir išplėtimas, pritaikant ją visuomeniniams poreikiams“. Skirtos lėšos leidžia tikėtis, kad vyks Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pastato (Tilžės g. 140) rekonstrukcija ir priestato statybos darbai.

 

__________________________________

 

Į pradžią