Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-122 2020-05-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL PRITARIMO šIAULIŲ miesto KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ direktoriaus 2019 METų VEIKLOS ATASKAITai

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr. T-122

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 86 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. T-477 „Dėl kultūros (turizmo) įstaigos direktoriaus metinės ataskaitos įvertinimo formų patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-122 - DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
Į pradžią