Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-595 2020-05-11
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ĮSAKYMAS DĖL VAISTINIŲ IR PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJŲ PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAISTINIŲ IR PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJŲ PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 11 d.  Nr. A-595

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.  balandžio 30  d. sprendimo Nr. V-1052 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti vaistinių darbuotojams“ 2.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.  balandžio 30  d. sprendimo Nr. V-1055 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams“ 2.1 papunkčiu:

t v i r t i n u Vaistinių ir prekybos vietų darbuotojų prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) diagnozuoti organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

 

Dokumento priedai:
A-595 - ĮSAKYMAS DĖL VAISTINIŲ IR PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJŲ PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią