Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-604 2020-05-12
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KARKLŲ G. 85, KARKLŲ G. 87, KARKLŲ G. 89 IR KARKLŲ G. 91, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KARKLŲ G. 85,  KARKLŲ G. 87,  KARKLŲ G. 89 IR KARKLŲ G. 91,  ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 12 d. Nr. A-604

Šiauliai

 

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 5, 72 ir 73 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 m. balandžio 27 d. Žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. FPA- 2280-(8.30):

              1. T v i r t i n u žemės sklypų Karklų g. 85 (0,0600 ha ploto, kadastrinis Nr. 2901/0033:0021), Karklų g. 87 (0,0600 ha ploto, kadastrinis Nr. 2901/0033:0065), Karklų g. 89 (0,0600 ha ploto, kadastrinis Nr. 2901/0033:0199) ir Karklų g. 91 (0,0601 ha ploto, kadastrinis Nr. 2901/0033:0211),  Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas). Projekto  planavimo tikslas - įsiterpęs valstybinės žemės plotas sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  Projektas rengiamas dviem etapais:

              I etapas – įsiterpusių valstybinės žemės sklypų suformavimas:

              1.1. suformuojamas žemės sklypas Nr. 01, kurio:

              1.1.1. ribos ir plotas – 0,0164 ha;

              1.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

              1.1.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 101 (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 109 ( III skyrius, šeštasis skirsnis), 149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis).

              1.1.4. žemės sklypui siūlomas nustatyti servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – 0,0003 ha;

              1.2. suformuojamas žemės sklypas Nr. 02, kurio:

              1.2.1. ribos ir plotas – 0,0107 ha;

              1.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

              1.2.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 109 ( III skyrius, šeštasis skirsnis), 149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis).

              1.3. suformuojamas žemės sklypas Nr. 03, kurio:

              1.3.1. ribos ir plotas – 0,0175 ha;

              1.3.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

              1.3.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 101 (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis).

              1.3.4. žemės sklypui siūlomas nustatyti servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – 0,0045 ha;

              1.4. suformuojamas žemės sklypas Nr. 04, kurio:

              1.4.1. ribos ir plotas – 0,0052 ha;

              1.4.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

              1.4.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 109 ( III skyrius, šeštasis skirsnis), 149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis).

              1.4.4. žemės sklypui siūlomas nustatyti servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – 0,0027 ha;

              II etapas – įsiterpusių žemės sklypų prijungimas prie Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų:

              2.1. suformuojamas žemės sklypas Nr. 1 (žemės sklypas proj. Nr. 01 sujungiamas su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 2901/0033:0021):

              2.1.1. ribos ir plotas – 0,0764 ha;

              2.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

              2.1.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 101 (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 109 ( III skyrius, šeštasis skirsnis), 149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis).

              2.1.4. žemės sklypui siūlomas nustatyti servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – 0,0003 ha;

              2.2. suformuojamas žemės sklypas Nr. 2 (žemės sklypas proj. Nr. 02 sujungiamas su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 2901/0033:0065):

              2.2.1. ribos ir plotas – 0,0707 ha;

              2.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

              2.2.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 101 (III skyrius vienuoliktasis skirsnis), 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 109 ( III skyrius, šeštasis skirsnis), 149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis).

              2.3. suformuojamas žemės sklypas Nr. 3 (žemės sklypas proj. Nr. 03 sujungiamas su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 2901/0033:0199):

              2.3.1. ribos ir plotas – 0,0775 ha;

              2.3.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

              2.3.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 101 (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis).

              2.3.4. žemės sklypui siūlomas nustatyti servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – 0,0045 ha;

              2.4. suformuojamas žemės sklypas Nr. 4 (žemės sklypas proj. Nr. 04 sujungiamas su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 2901/0033:0211):

              2.4.1. ribos ir plotas – 0,0653 ha;

              2.4.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

              2.4.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 109 ( III skyrius, šeštasis skirsnis), 149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis).

              2.4.4. žemės sklypui siūlomas nustatyti servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – 0,0027 ha;

              3. N u s t a t a u, kad:

              3.1. planavimo iniciatorius, vadovaudamasis Taisyklių 81 ir 82 punktais, turi pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti kadastro duomenis ir teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui.  3.2. Projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

              3.3. šis įsakymas gali būti skundžiamas Taisyklių 69 punkte nustatyta tvarka.        

              4. Į p a r e i g o j u  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio įsakymo priėmimo dienos:

              4.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt);

              4.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių informaciją apie šio įsakymo priėmimą (nurodant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimą, įsakymo priėmimo datą, numerį) paskelbti interneto svetainėje www.zpdris.lt, paslaugos bylos Nr. ZSFP- 66931.

              5. Informuoju, kad:

              5.1. Žemės sklypo savininkai– M. Š., E. Š., D. B., V. G;

              5.2. Projekto organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

              5.3. Projekto iniciatoriai – E. Š., D. B., V. G.

              5.4. Projekto rengėjas – MB ,,Altagis“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Antanas Bartulis

 

 

______________

 

 

Į pradžią