Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-606 2020-05-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS<br> 2019 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-415 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ TERITORIJŲ PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETŲ SĄRAŠŲ<br> PATVIRTINIMO “ PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2019 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-415 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ TERITORIJŲ PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETŲ SĄRAŠŲ

PATVIRTINIMO “ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 13 d. Nr. A-606

Šiauliai

 

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

              1. P a k e i č i u Prekybos ir paslaugų teikimo vietų iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Šiaulių miesto viešosiose teritorijose adresų 1 sąrašą (toliau – 1 sąrašas), patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 21  d. įsakymo Nr. A-415 „Dėl 2019 metų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašų patvirtinimo“, 1.1 papunkčiu:

              1.1. pakeičiu  1 sąrašo 9 punktą ir  išdėstau jį taip:

              9. Vietos, skirtos paslaugoms vandens pramoginiais įrenginiais teikti:

Eil.

Nr.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas

Sąrašo priedo

numeris

Prekybos vietos numeris schemoje

9.1.

Prūdelio tvenkinio teritorija šalia Vilniaus g.

5

10.1

9.2.

Talkšos ežero teritorija šalia Meškerių g.

25

10.2

Pastaba. Vietos skiriamos konkurso būdu atrinktiems asmenims.“;

1.2. pakeičiu 1 sąrašo 25 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

 

Dokumento priedai:
A-606 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-415 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ TERITORIJŲ PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO “ PAKEITIMO 25 (PRIEDAS)
Į pradžią