Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. M-22 2020-05-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO <br> SUŠAUKIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

SUŠAUKIMO

 

2020 m. gegužės 14 d. Nr. M-22

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 11 1 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1.Sušaukiu 2020 m. gegužės 21 d. 13 val. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdį, kuris vyks nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis, naudojantis konferencinio ryšio platforma „Zoom.us“.

2. Nurodau Tarybos ir mero sekretoriatui, likus ne mažiau kaip 30 minučių iki Tarybos posėdžio, išsiųsti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių deklaruotais elektroniniais pašto adresais nuorodą prisijungimui prie Tarybos posėdžio.

3. S u d a r a u Tarybos posėdžio darbotvarkę ir teikiu svarstyti šiuos klausimus:

3.1.   Dėl pritarimo Šiaulių Didždvario gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-185

3.2.   Dėl pritarimo Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-205

3.3.   Dėl pritarimo Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-166

3.4.   Dėl pritarimo Šiaulių Lieporių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-206

3.5.   Dėl pritarimo Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-187

3.6.   Dėl pritarimo Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-207

3.7.   Dėl pritarimo Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-208

3.8.   Dėl pritarimo Šiaulių sporto gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-210

3.9.   Dėl pritarimo Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-188

3.10.    Dėl pritarimo Šiaulių Dainų progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-165

3.11.    Dėl pritarimo Šiaulių Gegužių progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-163

3.12.    Dėl pritarimo Šiaulių Gytarių progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-162

3.13.    Dėl pritarimo Šiaulių Jovaro progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-179

3.14.    Dėl pritarimo Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-161

3.15.     Dėl pritarimo Šiaulių Ragainės progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-180

3.16.     Dėl pritarimo Šiaulių Medelyno progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-178

3.17.     Dėl pritarimo Šiaulių ,,Rasos“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-181

3.18.     Dėl pritarimo Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-182

3.19.     Dėl pritarimo Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-186

3.20.     Dėl pritarimo Šiaulių Salduvės progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-160

3.21.     Dėl pritarimo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-184

3.22.     Dėl pritarimo Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-183

3.23.     Dėl pritarimo Šiaulių Zoknių progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-164

3.24.     Dėl pritarimo Šiaulių centro pradinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-157

3.25.     Dėl pritarimo Šiaulių ,,Saulės“ pradinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-159

3.26.     Dėl pritarimo Šiaulių „Dermės“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-167

3.27.     Dėl pritarimo Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-168

3.28.     Dėl pritarimo Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-169

3.29.     Dėl pritarimo Šiaulių sanatorinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-170

3.30.     Dėl pritarimo Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-263

3.31.     Dėl pritarimo Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai. Tarybos sprendimo projektas TSP-264

3.32.     Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.  Tarybos sprendimo projektas TSP-262

3.33.     Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-213

3.34.     Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-217

3.35.     Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios. Tarybos sprendimo projektas TSP-281

3.36.     Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-283

3.37.     Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-395 „Dėl Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-272

3.38.     Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už  leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą. Tarybos sprendimo projektas TSP-280

 

 

 

 

Mero pavaduotojas,                                                                                                Domas Griškevičius

pavaduojantis Savivaldybės merą    

 

Į pradžią