Socialinės išmokos ir kompensacijos

Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas bei socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas


 SOCIALINĖ APSAUGA. PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMAS
  

Paslaugos pavadinimas Prašymų formos Paslaugos teikėjo kontaktai Alternatyvūs paslaugos teikimo būdai

1. Informacijos teikimas ir konsultavimas piniginės socialinės paramos klausimais
Veiksmų sekos schema

 

Aušros al. 29, 2 kab.
Socialinių išmokų ir
kompensacijų sk.
vyresnioji specialistė
V. Žukauskienė, 399 316
Aido g. 10A, 1 kab.
vyresn. socialinių išmokų specialistas
P. Gerulskis, 552 909

 

2. Prašymų pažymoms apie gaunamas išmokas priėmimas ir pažymų išdavimas
Veiksmų sekos schema

  

Aušros al. 29, 10 kab.
Socialinių išmokų ir
kompensacijų sk.
specialistė
M. Mikulėnienė, 523 790,
Aido g. 10A, 1 kab.
vyresn. socialinių išmokų specialistas
P. Gerulskis, 552 909

 

3. Dokumentų priėmimas socialinės pašalpos skyrimui
Veiksmų sekos schema

SP4  
SP4(A)
SP4(B)  

SP1
SP2
Aido g. 10A, 2 kab.:
D.Tvarušienė, 552 912,
R. Karinauskienė, 552 912,
Aido 10A, 3 kab.:
I.Kirslienė, 415 850,
E.Grigalaitienė, 415 850,
Aido 10A, 4 kab.
A.Kontautė, 415 850,
O. Jarmalavičiūtė, 415 850,
Aušros al. 29, 3 kab.:

D. Praspaliauskiene, 439 991,
R.Obadauskienė, 523 789,
V, Berzinytė, 523 789,
E. Tunikienė, 523 789,
Aušros al. 29, 1 kab.
D.Daugmaudienė, 523 790,
Aušros al. 29, 9 kab.
L.Damonskienė, 523 794,
A. Laurinavičienė, 523 794
 SPIS
4. Dokumentų priėmimas ir pažymų apie pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo išlaidų, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skaičiavimui išrašymas.
Veiksmų sekos schema
SP1  
SP2  
SP4  
SP4(A)

Aido g. 10A, 2 kab.:
D.Tvarušienė, 552 912,
R. Karinauskienė, 552 912,
Aido 10A, 3 kab.:
I.Kirslienė, 415 850,
E.Grigalaitienė, 415 850,
Aido 10A, 4 kab.
A.Kontautė, 415 850,
O. Jarmalavičiūtė, 415 850,
Aušros al. 29, 3 kab.:

D. Praspaliauskiene, 439 991,
R.Obadauskienė, 523 789,
V, Berzinytė, 523 789,
E. Tunikienė, 523 789,
Aušros al. 29, 1 kab.
D.Daugmaudienė, 523 790,
Aušros al. 29, 9 kab.
L.Damonskienė, 523 794,
A. Laurinavičienė, 523 794

 SPIS
5. Dokumentų priėmimas būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų, kai būstas šildomas gamtinėmis dujomis, elektra ar kietu kuru, kompensacijų skaičiavimui
Veiksmų sekos schema

SP1  
SP2  
SP4  
SP4(A)

Aušros al. 29, 3 kab.:
D. Praspaliauskiene, 439 991,
R.Obadauskienė, 523 789,
V, Berzinytė, 523 789,
E. Tunikienė, 523 789,
Aušros al. 29, 1 kab.
D.Daugmaudienė, 523 790,
Aušros al. 29, 9 kab.
L.Damonskienė, 523 794,
A. Laurinavičienė, 523 794

 SPIS
6. Dokumentų priėmimas vienkartinės išmokos vaikui skyrimui
Veiksmų sekos schema
SP1  
SP2  
SP3(A)  
Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
  SPIS
7. Dokumentų priėmimas išmokos vaikui skyrimui.
Veiksmų sekos schema

SP1

SP3(A1)  

Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862

 SPIS
8. Dokumentų priėmimas išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimui
Veiksmų sekos schema
SP1

SP3(A)  
Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
 

9. Dokumentų priėmimas globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimui
Veiksmų sekos schema

SP1

SP3(B)  
Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
 SPIS
10. Dokumentų priėmimas vienkartinės išmokos įsikurti skyrimui
Veiksmų sekos schema
SP1

SP3(B)  

Aušros al. 29, 10 kab.
Socialinių išmokų ir
kompensacijų sk. vyresn. socialinių išmokų specialistė
G. Tičkūnienė, 523 862

  SPIS

11. Dokumentų priėmimas vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimui
Veiksmų sekos schema

SP1

SP3(A)  
Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
 SPIS

12. Dokumentų priėmimas išmokos neįgaliesiems skyrimui
Veiksmų sekos schema

SP1
SP2

Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
 SPIS

13. Dokumentų priėmimas paramos mirties atveju skyrimui
Veiksmų sekos schema

SP1
SP2

SP5
Aušros al. 29, 10 kab.
Socialinių išmokų ir
kompensacijų sk. specialistė
M. Mikulėnienė, 523 790
 SPIS
14. Dokumentų priėmimas lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (iki 18 metų) skyrimui
Veiksmų sekos schema
SP1
SP2
SP7  
Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
 
15. Dokumentų priėmimas lengvųjų automobilių įsigijimo ar jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją (virš 18 metų) skyrimui
Veiksmų sekos schema
SP1
SP2
SP7  
Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
 
16. Dokumentų priėmimas valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams skyrimui
Veiksmų sekos schema

SP1
SP2

Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
 
17. Dokumentų priėmimas vienkartinės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų  skyrimui okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimui
Veiksmų sekos schema

SP1
SP2

Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
 
18. Dokumentų priėmimas transporto išlaidų kompensacijos skyrimui
Veiksmų sekos schema
SP1
SP2
SP7  
Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
SPIS
19. Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22 – 1991-12-31) skyrimui
Veiksmų sekos schema

SP1
SP2

Aušros al. 29, 5 kab.
Vyr. specialistė
V. Levickienė,
(8 41)  523 792

 
20. Dokumentų priėmimas slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimui
Veiksmų sekos schema

SP1
SP2

SP6(2)
Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
 SPIS
21. Dokumentų priėmimas šalpos našlaičių pensijos skyrimui
Veiksmų sekos schema

SP1
SP2

SP6
Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
 SPIS
22. Prašymų priėmimas šalpos pensijos (šalpos kompensacijos) gavėjo pažymėjimų išdavimui ir pažymėjimų išdavimas
 

Aušros al. 29, 2 kab.
vyresn. specialistė
V. Žukauskienė
(8 41)  399 316

 
23. Dokumentų priėmimas šalpos kompensacijos skyrimui
Veiksmų sekos schema

SP1
SP2

SP6
Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
SPIS
24. Dokumentų priėmimas šalpos pensijos skyrimui
Veiksmų sekos schema

SP1
SP2

SP6
Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
 SPIS
25. Prašymų priėmimas ir pažymų išrašymas kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimui.
Veiksmų sekos schema

Aido g. 10A, 2 kab.:
D.Tvarušienė, 552 912
B.Kneižytė,  552 912,
Aido 10A, 3 kab.:

I.Kirslienė, 415 850
E.Grigalaitienė, 415 850
Aido 10A, 4 kab.:
A.Kontautė, 415 850
Aušros al. 29, 3 kab.:
J.Jurytė,  523 789
R.Obadauskienė, 523 789
V, Berzinytė, 523 789
Aušros al. 29, 7 kab.:
D.Daugmaudienė, 523 790
Aušros al. 29, 9 kab.:
L.Damonskienė, 523 794,
A. Laurinavičienė, 523 794

 
26. Dokumentų priėmimas kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimui.
Veiksmų sekos schema

Aušros al. 29, 2 kab.
Socialinių išmokų ir kompensacijų sk. vyresn. spec. V.Žukauskienė, 399 316

 
27. Dokumentų priėmimas socialinės paramos mokiniams skyrimui
Paslaugos veiksmų schema

SP1

SP2

SP11

Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
 SPIS

28. Dokumentų priėmimas išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimui
Paslaugos veiksmų seka.

SP1


SP3(A)
 
Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
 SPIS

29. Dokumentų priėmimas išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimui.
Paslaugos veiksmų seka.

SP1


SP3(A)
 
Aido g. 10A, 11 kab.:
D. Juozapaitytė, 552 909,
D. Mačiulaitienė, 552 909,
Aido 10A, 10 kab.
R. Kundrotienė, 552 733,
Aušros al. 29, 7 kab.:
V. Tupytė,  523 790,
Aušros al. 29, 8 kab.:
G. Tičkūnienė, 523 862,
Z. Padribonytė, 523 862
 SPIS
1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas.

Informaciją rengia
vyr. specialistė D. Pauliukevičienė,
tel. (8 41) 52 37 89

į viršų

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-23 17:11:09 Grįžti

 


Oficialūs Savivaldybės puslapiai


 

 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728    
Vasaris
    2018     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: