Pasitikrinkite savo žinias:
Kuris variantas taisyklingas?

Vyksta debatai dėl „Brexit“.

Vyksta debatai dėl „Brexito“.

Vyksta debatai dėl breksito.


 

       Šypsokis, Saulės mieste!

 

Švietimo naujienos
Prasideda klausytojų registracija į Trečiojo amžiaus universitetą (TAU)

Rugsėjo 25-29 dienomis nuo 15 iki 17 val. miesto savivaldybės (Vasario 16-osiso g. 62) Tarybos posėdžių salės fojė vyks klausytojų registracija 2017/2018 mokslo metų studijoms Trečiojo amžiaus universitete.

Plačiau
Patraukli chemiko profesija

Rugsėjo 13 dieną Šiaulių Gegužių progimnazijos 3a klasės mokiniai vyko į Didždvario gimnaziją. Dalyvavo mokslo festivalyje „Molio laboratorija“.  „Gyvai“ susipažino su chemiko profesija. Mokiniai atliko bandymus su įvairiomis cheminėmis medžiagomis. Trečiokams buvo pademonstruotas net vulkano išsiveržimas, „dramblio dantų pasta“, degančių rankų efektas, aliejinė lempa. Vaikai pasigamino gamtinių dujų, pieno, aviečių gėrimo, pūtė balioną cheminių medžiagų pagalba. Patirtis buvo labai džiuginanti. Emocijos liejosi per kraštus. Ačiū mokytojoms Virginijai Savickaitei ir Julijai Muningienei įvedus į chemijos pasaulį ir parodžius įvairių bandymų.

Plačiau
Šiaulių Dainų progimnazijos sąskrydis „ 40 metų mes esame viena šeima“

Rugsėjo 23 d.( šeštadienį) visa Dainų progimnazijos bendruomenė (mokiniai, jų  tėvai, mokytojai) renkasi buvusioje „Tauro“ stovykloje į 4 –ą progimnazijos sąskrydį „40 metų mes esame viena šeima“, kur turės puikią galimybę artimiau pabendrauti kartu sportuodami, žaisdami ir iškylaudami. Sportinėse rungtyse ruošiasi talkinti  krepšinio mokyklos ir regbio treneriai.

Plačiau
„Erdvėlaivis žemė“: esame ne tik dalyviai!

Įgyvendinant STAEM kultūrą, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojai nuo 2013 metų aktyviai dalyvauja mokslo populiarinimo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“.

Šiais mokslo metais gimnazijos gamtos mokslų, geografijos, istorijos,  kūno kultūros mokytojai su savais ugdytiniais dalyvavo 12 mokslo festivalio renginių, kurie vyko Šiaulių universiteto Botanikos sode, Šiaulių respublikinėje ligoninėje, Šiaulių kolegijoje. Paskaitą ,,Imunologijos taikymas vėžio gydyme“ mūsų gimnazijos aktų salėje skaitė buvusi didždvarietė Vilija Musneckytė.

Plačiau
,,Mes mylim krepšinį!“

,,-Kaip suprasti tėvelius, sėdinčius prie TV ekranų, stebinčius krepšinį ir šaukiančius?“ - toks klausimas kyla beveik kiekvienam vaikui. ...Reikia pačiam paimti krepšinio kamuolį į rankas ir .....suprasi....

2017 m. rugsėjo 15 dienos rytą Šiaulių lopšelio-darželio ,,Varpelis“ ugdytiniai keliavo į darželį, nešdamiesi krepšinio kamuolius. 11.00 val. sporto salėje juos pasitiko auklėtoja, dirbanti sporto salėje A. Gudaitienė ir sportiški jaunuoliai iš Šiaulių Krepšinio Akademijos ,,Saulė“.

Plačiau
Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų, profesinio rengimo centro ir verslo įmonių Steam ir Inostart programų konkursas
Plačiau
Antrokai susipažino su archeologo, muziejininko profesijomis

2a klasės mokiniai lydimi klasės auklėtojos Nidos Vaigauskienės lankėsi  Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Tai buvo mokinių pažintinis profesinio veiklinimo vizitas, kur muziejininkė archeologė Virginija Ostašenkovienė mokiniams papasakojo apie savo profesiją. Mokiniai lankėsi uždaruose archyvuose, domėjosi muziejaus eksponatais, sužinojo įdomių dalykų apie muziejų  kūrimą. 

Plačiau
Pirmokų stovykla „Daukantiškis“

Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje jau septintus metus organizuojama pirmokų stovykla „Daukantiškis“. Šį kartą visi pirmokai rinkosi Kurtuvėnų regioninio parko dvaro teritorijoje. Tik atvykę į stovyklą, pirmokai žaidė įvairius susipažinimo, komandos formavimo, bendravimo žaidimus, aptarė daukantiškio vertybes, kūrė klasių prisistatymus. Kūno kultūros mokytojai kvietė mokinius parungtyniauti linksmose estafetėse, tinklinio, virvės traukimo varžybose. Po pietų visi stovyklos dalyviai buvo supažindinti su Kurtuvėnų regioniniu parku, jo darbuotojais, Kurtuvėnų dvaro istorija, apsilankė dvaro svirne, bažnyčios požemiuose.

Plačiau
Kviečiame į plenerą „Rudens mozaika 2017. Gėlių simfonija”


Kviečiame į plenero „Rudens mozaika 2017. Gėlių simfonija” atidarymą, kuris vyks 2017 m. rugsėjo 21 d., 13 val. Centrinėje miesto aikštėje prie fontano „Saulės diskai“. Pleneras skirtas 781 Šiaulių miesto gimtadieniui ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.  Šiaulių miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų, pradinių, progimnazijų, gimnazijų, neformaliojo švietimo įstaigų, universitetų, kolegijų,  profesinių mokyklų, darbo rinkos mokymo centrų, bibliotekų, sodų bendrijų bendruomenės ir jų socialiniai partneriai kurs mozaikas iš gamtinės medžiagos, kurios imituos gėles, jų žiedus ar kompozicijas.

Plačiau
Redakcijos svečiai – J. Janonio gimnazijos gimnazistai

Rugsėjo 7d. Šiaulių miesto mokyklose vyko karjeros diena. Šiaulių J. Janonio gimnazijos gimnazistai vieną iš veiklų pasirinko „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­­ją. Gimnazijos IIc klasės gimnazistai su mokytojais sve­čia­vo­si bei susipažino su žur­na­lis­to pro­fe­si­ja ir laik­raš­čio lei­dy­ba. Taip jie pra­lei­do ug­dy­mo kar­je­rai die­ną.

Moks­lei­viai, ku­riuos ly­dė­jo mo­ky­to­jai Va­len­ti­na Ra­ku­žie­nė ir Faus­tas Kli­ma­vi­čius, kal­bė­jo­si su žur­na­lis­tais, ku­rie jiems pa­pa­sa­ko­jo apie žur­na­lis­to dar­bą, apie me­džia­gos rin­ki­mą ir jos pa­tei­ki­mą skai­ty­to­jams, apie ekst­re­ma­lias si­tua­ci­jas dar­be, at­sklei­dė kai ku­rias sa­vo pro­fe­si­jos su­bti­ly­bes bei pa­pa­sa­ko­jo, ko­dėl jie my­li sa­vo dar­bą.

Gim­na­zis­tų kla­sės va­do­vė V. Ra­ku­žie­nė po su­si­ti­ki­mo su re­dak­ci­jos ko­lek­ty­vu pa­pa­sa­ko­jo, kad auk­lė­ti­nių nuo­mo­nių apie žur­na­lis­tų dar­bą bū­ta įvai­rių. Vie­ni sa­kė bu­vę vi­sai įdo­mu su­ži­no­ti, kaip vis­kas vyks­ta, ta­čiau įsi­vaiz­da­vę ki­taip.

Plačiau
Alternatyviosios mados šventė ,,Mados bulvaras“, skirta Šiaulių m. 781 metinėms paminėti

Rugsėjo 8d. Šiaulių,,Romuvos“ progimnazija organizavo  alternatyvios mados šventę ,,Mados bulvaras“, skirtą Šiaulių miesto 781 metinėms paminėti. Renginys vyko pėsčiųjų bulvare, prie Šiaulių Dailės galerijos.

  Netradiciniu podiumu, raudonu kiliminiu taku, žengė ,,jaunieji dizaineriai“ iš įvairių miesto švietimo įstaigų. Ypač daug šiauliečių aplodismentų sulaukė patys jauniausi šventės dalyviai - Šiaulių moksleivių namų mados teatro ,,Mūza“ modeliai, kuriuos paruošė vadovės Laura Pikelienė ir Daiva Rozgaitė-Udrienė. Įspūdingų papuošalų kolekciją ,,Fantazijos vėrinys“ pristatė ,,Juventos“ progimnazijos merginos.Vadovė Indrė Šatkauskienė.

  Pasitikinčios savimi, kaip profesionalios manekenės podiumu žengė Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus mados teatro ,,Svajokliai“ merginos. Vadovė Dalia Kerienė . Jos pristatė dvi kolekcijas: paltų kolekciją  ,,Dangaus ir vandens mėlynė“ bei kostiumėlių ir suknelių kolekciją ,,Kelionės“. Abiejų kolekcijų autorė Laimutė Dimšienė.

Renginio organizatorė , ,,Romuvos“progimnazijos mados teatro studija ,,Mantilija“, kuriai vadovauja Marija Alūzienė, pademonstravo net tris kolekcijas:,,Medūzos“ , ,,Stilių šėlsmas“  ir ,,Orkestras“.

Plačiau
Dengtiltyje- Lieporių gimnazijos naujokų krikštas

Šiaulių Lieporių gimnazijos bendruomenė sulaukė gausaus būrio pirmokų, tad, laikantis tradicijų,   jiems buvo surengtos krikštynos.

Vėsų rugsėjo rytą gimnazijos kiemelyje pirmokus gimnazistus išrikiavo jų ,,krikštatėviai“ antrokai. Direktorė Sigita Malinauskienė linkėjo kuo greičiau  įsilieti į bendruomenės  gyvenimą, susirasti naujų draugų ir kad gimnazija taptų lyg antraisiais namais. Pasak antrokų, tik įveikę  skirtus išbandymus, pirmokai galės jaustis tikrais lieporiečiais. Pirmiausia reikėjo sugiedoti Lieporių gimnazijos himną, aišku, pavyko ne iš karto...  Vėliau pirmokai turėjo prisiekti, kad į pamokas eis su šypsena, stropiai mokysis, gerbs ir mylės visą bendruomenę, tausos gimnaziją ir jos aplinką bei padės vienas kitam, kol paskutinis skambutis išskirs.  Kiekvienai klasei įteikti sertifikatai, liudijantys, kad nuo šiol pirmokai tapo tikrais lieporiečiais, ir visi išvyko pramogauti į Kurtuvėnų regioninį parką.

Plačiau
„Mano miesto spalvos“ - renginys, skirtas Šiaulių miesto 781 gimtadieniui

Rugsėjo 6 dieną Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos kiemelis virto spalvinga meno, žinių ir sporto karusele. Mokiniai aktyviai įsisuko į žaismingą sūkurį. Dalyviai pasitikrino žinias apie gimtąjį miestą, prisiminė žymiausias Šiaulių vietoves, architektūros paminklus ir garsius žmones. Vaikai varžėsi, kuri komanda greičiau iš akmenėlių sudės šūkį „Šiauliai – Saulės miestas“, iš kankorėžių – miesto metus, žaidė linksmus žaidimus.

Plačiau

 


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 


 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Rugsėjis
    2017     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: