Pasitikrinkite savo žinias:
Kuris sakinys taisyklingas?

Vainikas su žvakėmis - Advento simbolis.

Vainikas su žvakėmis - advento simbolis.


 

       Šypsokis, Saulės mieste!

 

Viešieji pirkimai
     
  Techninė specifikacija Pirkimas

Linkuvos ir Dotnuvos gatvių rekonstravimo darbų pirkimas

  Nuoroda

Linkuvos ir Dotnuvos gatvių rekonstravimo darbų pirkimas

  Nuoroda

Preliminarių ekogeologinių tyrimų atlikimo paslaugos pirkimas 

  Nuoroda

Šiaulių Sporto gimnazijos pastato (Vilniaus g. 297, Šiauliai) II etapo atnaujinimo (modernizavimo) darbų atlikimo pirkimas

  Nuoroda

Sporto įrangos pirkimo į Šiaulių sporto gimnazijos salę, Vilniaus g. 297 Šiauliai, pirkimas

  Nuoroda

Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugos pirkimas

  Nuoroda

Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų (Aušros tak., Vasario 16-sios, Tilžės g., Varpo g. ir Aušros al. dalių) rekonstravimo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas

  Nuoroda

Tilžės gatvės tarp Aukštabalio ir Pramonės gatvių, Šiaulių mieste kapitalinio remonto darbų pirkimas

  Nuoroda

Linkuvos ir Dotnuvos gatvių rekonstravimo darbų pirkimas

  Nuoroda

 

Saulės Laikrodžio aikštės kapitalinio remonto, įvažiavimo ir automobilių stovėjimo aikštės Žvyro g. 34, Šiauliuose, rekonstravimo darbų atlikimo pirkimas

 

   Nuoroda

Stasio Šalkauskio gimnazijos pastato (S. Šalkauskio g. 3, Šiauliai) kapitalinio remonto darbo projekto parengimo paslaugos ir darbų atlikimo pirkimas

  Nuoroda

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos pastato (Tilžės g. 37, Šiauliai) jungiamojo korpuso vitrinų pakeitimo, panduso ir turėklinio keltuvo įrengimo  darbo projekto parengimo ir darbų atlikimo pirkimas

  Nuoroda

Medelyno progimnazijos pastato fasado šiltinimo, atraminės sienutės remonto darbų atlikimas

  Nuoroda

Šiaulių miesto kapinių priežiūros ir tvarkymo paslaugos pirkimas

  Nuoroda

Sporto įrangą į Šiaulių sporto gimnazijos salę, Vilniaus g. 297, Šiauliai pirkimas

  Nuoroda

Šiaulių kultūros centro pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimas

  Nuoroda

Projekto „Buvusios naftos bazės su aplinkinėmis teritorijomis Šiaulių m., Aviacijos g. sutvarkymas (4462)“ rangos darbų kokybės kontrolės paslauga

Nuoroda  

Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų (Aušros tak., Vasario 16-sios, Tilžės g., Varpo g. ir Aušros al. dalių) rekonstravimo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas

  Nuoroda

Šiaulių miesto kapinių priežiūros ir tvarkymo paslaugų

Nuoroda  

Sporto įrangos į Šiaulių sporto gimnazijos salę, Vilniaus g. 297 Šiauliai pirkimas

Nuoroda  

Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų (Aušros tak., Vasario 16-sios, Tilžės g., Varpo g. ir Aušros al. dalių) rekonstravimo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas

Nuoroda  

 VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro (Pramonės g. 15A, Šiauliai) automobilių stovėjimo  aikštelės įrengimo darbo projekto parengimo ir darbų atlikimo pirkimas 

  Nuoroda

Šiaulių miesto gatvių projektų kelių saugumo audito paslaugos pirkimas

  Nuoroda

VšĮ „Reabilitacijos centras“ (Pramonės g. 15A, Šiauliai) automobilių stovėjimo  aikštelės įrengimo darbo projekto parengimo ir darbų atlikimo pirkimas

Nuoroda  

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertinimo paslaugų pirkimas

  Nuoroda

Šiaulių miesto gatvių projektų kelių saugumo audito paslauga

Nuoroda  

Šiaulių m. gatvių, pėsčiųjų, dviračių takų remonto (priežiūros) darbai

  Nuoroda

Sporto paskirties pastato su atviromis tribūnomis statybos darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas

  Nuoroda

Medelyno progimnazijos pastato (Birutės g. 40, Šiauliai) atnaujinimo (modernizavimo) darbai - fasado šiltinimas, atraminės sienutės remonto darbų pirkimas

  Nuoroda

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertinimo paslaugų pirkimas

Nuoroda  

Projekto „Buvusios naftos bazės su aplinkinėmis teritorijomis Šiaulių m., Aviacijos g. sutvarkymas (4462)“ išvalymo darbų kokybės kontrolės ir konsultavimo paslaugos pirkimas

  Nuoroda

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos pastato (Tilžės g. 137, Šiauliai) naujojo korpuso šildymo sistemos rekonstravimo, vandentiekio ir nuotekų vamzdyno pakeitimo, sporto salės ir persirengimo kambarių ventiliacijos įrengimo, persirengimo kambarių ir dušų remonto darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas

  Nuoroda

 Meninio akcento, skirto keturiems 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams šiauliečiams įamžinti  paslaugų pirkimas

  Nuoroda

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimanzijos pastato (S. Šalkauskio g. 3, Šiauliai) naujojo korpuso išorinių sienų ir cokolio apšiltinimo techninio darbo projekto parengimo bei darbų atlikimo pirkimas

  Nuoroda

S. ŠALKAUSKIO GIMNAZIJOS PASTATO KAPITALINIO REMONTO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR DARBŲ ATLIKIMO PIRKIMAS

  Nuoroda

Šiaulių miesto gatvių, pėsčiųjų, dviračių takų remonto (priežiūros) darbų pirkimas

Nuoroda  

Jovaro progimnazijos sporto aikštyno krepšinio – tinklinio aikštelės įrengimo darbų pirkimas

  Nuoroda

Sporto paskirties pastato su atviromis tribūnomis statybos darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas

Nuoroda  

Šiaulių Sanatorinės mokyklos baseino patalpos ir baseino vonios remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas

Nuoroda  

Meninio akcento, skirto keturiems 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams šiauliečiams įamžinti  paslaugų pirkimas

Nuoroda  
Medelyno progimnazijos pastato (Birutės g. 40 g. 3, Šiauliai) atnaujinimo (modernizavimo) darbų - fasado šiltinimo, atraminės sienutės remonto darbų pirkimas Nuoroda  
Šiaulių miesto gatvių su asfalto danga, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų taisymo darbų su priežiūra ir tiltų, viadukų taisymo darbų su technine priežiūra pirkimas   Nuoroda
Jovaro progimnazijos sporto aikštyno krepšinio – tinklinio aikštelės įrengimo darbų pirkimas Nuoroda  
Šiaulių miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo ar paviršiaus apdaro įrengimo darbai Nuoroda  
Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių demontavimo, remonto ir priežiūros darbų pirkimas   Nuoroda
Buvusios naftos bazės su aplinkinėmis teritorijomis Šiaulių m. Aviacijos g. sutvarkymo (4462) rangos darbų pirkimas   Nuoroda
Šiaulių miesto gatvių saugaus eismo priemonių diegimo studijos, projektinių sprendinių nustatymo ir pagrindimo paslaugų pirkimas   Nuoroda
Statinio projektų bendrosios ekspertizės ir/arba nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projektų ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės paslaugos pirkimas   Nuoroda
Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro rekonstravimo darbo projekto parengimo ir darbų atlikimo pirkimas   Nuoroda
Šiaulių miesto želdynų tvarkymo paslaugos pirkimas   Nuoroda
Šiaulių miesto gatvių su asfalto danga, šaligatvių,  pėsčiųjų ir dviračių takų  taisymo darbų su priežiūra ir tiltų, viadukų taisymo darbų su technine priežiūra pirkimas  Nuoroda  
 projekto „Buvusios naftos bazės su aplinkinėmis teritorijomis Šiaulių m. Aviacijos g. sutvarkymas (4462)“ rangos darbų pirkimas Nuoroda  

Šiaulių kultūros centro pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimas

  Nuoroda

Kultūros paskirties pastato (koncertinės salės "Saulė") Tilžės g. 140, Šiauliuose rekonstravimo darbų pirkimas

  Nuoroda

Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro rekonstravimo darbo projekto parengimo ir darbų atlikimo

Nuoroda  

Šiaulių kultūros centro pastato Aušros al. 31, Šiauliuose atnaujinimo (modernizavimo) darbai

 Nuoroda  
Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių demontavimo, remonto ir priežiūros darbų pirkimas
Nuoroda  
Daušiškių kapinių I etapo statybos darbų pirkimas
  Nuoroda
Daušiškių kapinių I etapo statybos darbų pirkimas
Nuoroda  
Šiaulių miesto gatvių saugaus eismo priemonių diegimo studijos, projektinių sprendinių nustatymo ir pagrindimo paslaugų pirkimas
Nuoroda  
Visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos parengimo ir įgyvendinimo paslaugos
  Nuoroda
Šiaulių miesto želdinių tvarkymo paslaugos pirkimas
Nuoroda  
Visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos parengimo ir įgyvendinimo paslauga
Nuoroda  
Mokslo paskirties pastato rekonstravimo į globos namus (Žalgirio g. 3, Šiauliai) A korpuso atnaujinimo (modernizavimo) ir lauko inžinerinių tinklų I etapo darbų pirkimas
Nuoroda  
Šiaulių miesto bendrojo plano dalies „Kraštovaizdžio ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas“ koregavimo rengimo paslaugos pirkimas
  Nuoroda
Investicijų projektų rengimo paslaugų pirkimas
  Nuoroda
Nekilnojamojo turto (būsto, lietaus nuotekų, vandentiekio, nuotekų ir elektros tinklų) vertinimo paslaugų pirkimas
  Nuoroda
Gatvių priežiūros ir valymo įrenginio (mašinos) pirkimas
  Nuoroda
Investicijų projektų rengimo paslaugos pirkimas
Nuoroda  
Šiaulių kultūros centro pastato išsamiojo energijos vartojimo audito ataskaitos, energinio naudingumo sertifikato prieš pastato atnaujinimą, ir investicijų projekto parengimo paslaugos pirkimas
  Nuoroda
Nekilnojamojo turto (būsto, lietaus nuotekų, vandentiekio, nuotekų ir elektros tinklų) vertinimo paslaugų pirkimas
Nuoroda  
Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo paslaugos pirkimas
  Nuoroda
Šiaulių kultūros centro (Aušros al. 31, Šiauliai) viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo investicijų projekto parengto pastato energijos vartojimo audito pagrindu rengimo paslauga
Nuoroda  
Fizinę negalią turinčių vaikų biosocialinių įgūdžių ugdymo ir integracijos į kūno kultūros pamokas paslaugos pirkimas
  Nuoroda
Investicijų projekto „Irklavimo komplekso įrengimas Talkšos pakrantėje“ parengimo paslaugos pirkimas
  Nuoroda

Investicijų projekto „Sporto komplekso su baseinu įrengimas“ parengimo paslaugos pirkimas

  Nuoroda

Kelių transporto priemonių greičio matavimo įrenginio su technine ir programine įranga, jos įdiegimu, bei technine priežiūra pirkimas.

Nuoroda  

Investicijų projekto „Viaduko virš geležinkelio Šiaulių miesto Zoknių gyvenamajame rajone statyba“ su priešprojektiniu pasiūlymu parengimo paslaugos pirkimas

Nuoroda  

Užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimo pirkimas

  Nuoroda

Fizinę negalią turinčių vaikų biosocialinių įgūdžių ugdymo ir integracijos į kūno kultūros pamokas paslaugos pirkimas

Nuoroda  

Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų, hidrotechninių statinių ir kitų inžinerinių statinių remonto, rekonstravimo, statybos techninei priežiūrai vykdyti bei naudojamų statybinių medžiagų ir gaminių kokybės kontrolės laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugų pirkimas

Nuoroda  
Daušiškių kapinių I etapo statybos darbų pirkimas  Nuoroda  
Projektavimo paslaugų pirkimas   Nuoroda
Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ir jos prieigų Šiaulių mieste (Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė) detaliojo plano koregavimo rengimo projektavimo paslaugos   Nuoroda
Užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimo pirkimas Nuoroda  
 Investicijų projekto "Sporto komplekso su baseinu įrengimas" parengimo paslaugos pirkimas Nuoroda   
Investicijų projekto "Irklavimo komplekso įrengimas Talkšos pakrantėje" parengimo paslaugos pirkimas Nuoroda  
Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ir jos prieigų Šiaulių mieste (Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė) detaliojo plano koregavimo rengimo projektavimo paslauga
Nuoroda  
Šiaulių miesto gatvių būklės įvertinimo, prioriteto remontui, rekonstrukcijai sąrašo sudarymo ir darbų atlikimo technologijų parinkimo paslaugos pirkimas
  Nuoroda
Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo paslaugos pirkimas
Nuoroda  
Pročiūnų g. atkarpos tarp piketų PK00+00–PK016+00 remonto ir apšvietimo įrengimo darbų pirkimas
  Nuoroda
Visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos parengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas Nuoroda  

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų koregavimo paslaugos pirkimas

 Nuoroda  
Šiaulių Medelyno progimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimas
Nuoroda  
Pročiūnų g. atkarpos tarp piketų PK00+00–PK016+00 remonto ir apšvietimo įrengimo darbų pirkimas
Nuoroda  
Šiaulių specialiojo ugdymo centro pastato rekonstravimo darbų pirkimas
  Nuoroda
Šiaulių miesto savivaldybės pastatų priežiūros ir patalpų valymo paslaugos pirkimas   Nuoroda
Salduvės parko teritorijos Šiauliuose, detaliojo plano koregavimo projektavimo paslaugos pirkimas Nuoroda  
Daugiabučių namų kiemų ir biudžetinių įstaigų teritorijų asfalto dangų išdaužų užtaisymo darbų papildomų įkainių pirkimas
Nuoroda  
Esri programinės įrangos ArcGIS programinės įrangos licencijų atnaujinimo ir palaikymo paslaugos
   
Medelyno progimnazijos (Birutės g. 40, Šiauliai) pastato atnaujinimo (modernizavimo)  darbų pirkimas
  Nuoroda
Investicijų projekto "Gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas Šiauliuose" rengimo paslauga Nuoroda  
Šiaulių sporto gimnazijos universalios sporto salės pastato (Vilniaus g. 297, Šiauliuose) projektavimo paslaugų, statybos darbų atlikimo pirkimas
   Nuoroda
Kultūros paskirties pastato (koncertinės salės "Saulė") Tilžės g. 140 Šiauliuose rekonstravimo darbai
  Nuoroda
Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-08 14:35:08 Grįžti

 


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Gruodis
    2017     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: