Struktūra ir kontaktai
Meras
Mero pavaduotojai
Taryba
Sekretoriatas
Kontrolės ir audito tarnyba
Valdymo struktūra
Priimamasis
Kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
Komisijos ir darbo grupės
Seimo narių priėmimas
Informacija apie priėmimą į darbą
Teisinė informacija
Veikla
Paslaugos
Viešieji pirkimai
Būstas
Investicijos
Transportas
Kultūra
Sportas
Švietimas
Aplinkos apsauga
Socialinė apsauga
Sveikata
Viešoji tvarka
Kalbos konsultacijos
NVO ir jaunimui
Civilinė sauga
Nuolatinė statybų komisija
Architektūra ir urbanistika
Vaiko teisių apsauga
Miestas
Korupcijos prevencija
Trišalė taryba
Turizmas
Ekonomika ir verslas
Tarptautiniai ryšiai
Privatizavimas
Statinių priežiūra
Vietos bendruomenės
Infrastruktūra
Nuorodos
Entertainment bank Pramogų informacijos bankasKultūros renginių kalendorius
Socialinės paramos skyrius Atgal
Atnaujinta: 2013 10 15

Socialinės paramos skyrius

Pareigos  Pavardė  Telefonas  El. paštas 
Vedėja Irena Kiurienė (8 41) 52 38 63  irena.kiuriene@siauliai.lt
Vyr. specialistė Nijolė Pečiukaitienė (8 41) 39 05 72
(Aido 10a)
nijole.peciukaitiene@siauliai.lt
Vyresn. buhalterė  Tatjana Galkuvienė  (8 41) 52 37 88  tatjana.galkuviene@siauliai.lt
Vyresn. finansininkė  Violeta Levickienė  (8 41) 52 37 92  violeta.levickiene@siauliai.lt
Projektų administratorė - finansininkė  Vitalija Slavickienė  (8 41) 43 99 91  vitalija.slavickiene@siauliai.lt
Vyresn.   specialistė Simona Ražinskienė (8 41) 52 37 88 simona.razinskiene@siauliai.lt
Specialistė  Matildė Mikulėnienė (8 41) 52 37 94  matilde.mikuleniene@siauliai.lt
Vyresn. referentė  Gražina Kenstavičienė (8 41) 52 37 92,
52 38 63
grazina.kenstaviciene@siauliai.lt
Socialinių paslaugų poskyris
Vedėja  Aušra Gailiūnienė (8 41) 52 37 94  ausra.gailiuniene@siauliai.lt
Vyresn. socialinė darbuotoja - konsultantė    Romualda Radvilienė (8 41) 52 37 94,
(Aušros al. 29)
romualda.radviliene@siauliai.lt
Vyresn. socialinė darbuotoja Dangorita Praspaliauskienė (8 41) 52 37 90 dangorita.praspaliauskiene@siauliai.lt
Vyresn. socialinė darbuotoja Rasa Urmonienė (8 41) 52 37 90 rasa.urmoniene@siauliai.lt
Vyresn. socialinė darbuotoja konsultantė Dainora Vasiliauskienė (8 41) 55 29 09
(Aido g. 10A)
dainora.vasiliauskiene@siauliai.lt
Socialinių išmokų poskyris
Vedėja   Vida Rimšienė (8 41) 39 93 16 vida.rimsiene@siauliai.lt
Vyr. specialistė Sonata Malinauskaitė (8 41) 52 37 89 sonata.malinauskaite@siauliai.lt
Vyr. socialinių išmokų  specialistė Danutė Narbutienė (8 41) 55 27 33
(Aido g. 10A))
danute.narbutiene@siauliai.lt
Vyr. socialinių išmokų  specialistė Dovilė Lauciūtė (8 41) 52 23 79
(Vytauto g. 147)
dovile.lauciute@siauliai.lt
Vyr. socialinių išmokų  specialistė Nijolė Kalašiūnienė (8 41) 46 32 39
(Aido 10a)
nijole.kalasiuniene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų  specialistas      
Vyr. socialinių išmokų  specialistė Aurelija Mickuvienė (8 41) 46 32 39
(Aido 10a) 
aurelija.mickuviene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų  specialistė Edita Grigalaitienė (8 41) 41 58 50
(Aido 10a) 
edita.grigalaitiene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų  specialistė Gintarė Labanauskaitė (8 41) 38 34 43
(Vytauto g. 147)
gintare.labanauskaite@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų  specialistė Jurgita Žaliūkienė (8 41) 39 92 97 jurgita.zaliukiene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Vida Tupytė (8 41) 52 37 93 vida.tupyte@siauliai.lt
Vyr. socialinių išmokų specialistė Dana Gedrimaitė-Šukienė  (8 41) 52 23 79
(Vytauto g. 147)
dana.gedrimaite@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Rasa Obadauskienė  (8 41) 38 34 43
(Vytauto g. 147)
rasa.obadauskiene@siauliai.lt
Vyr. socialinių išmokų specialistė Ingrida Kukanauzienė (8 41) 52 38 62 ingrida.kukanauziene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Zita Padribonytė (8 41) 39 92 97 zita.padribonyte@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Galina Tičkūnienė (8 41) 52 38 62 galina.tickuniene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistas Paulius Gerulskis (8 41) 52 37 93 paulius.gerulskis@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Jurgita Jurytė (8 41) 52 23 79
(Vytauto g. 147)
jurgita.juryte@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Laura Damonskienė (8 41) 41 58 50
(Aido g. 10A)
laura.damonskiene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Nijolė Pilsudskienė (8 41) 41 58 50
(Aido g. 10A)
nijole.pilsudskiene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Dalia Tvarušienė (8 41) 55 29 12
(Aido g. 10A)
dalia.tvarusiene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Oksana Ščiukina (8 41) 55 29 12
(Aido g. 10A)
oksana.sciukina@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Janina Mackevičienė (8 41) 55 29 09
(Aido g. 10A)
janina.mackeviciene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Laima Bagavičienė (8 41) 55 29 09
(Aido g. 10A)
laima.bagaviciene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Danguolė Juozapaitytė (8 41) 46 32 39
(Aido g. 10A)
danguole.juozapaityte@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė   Daiva Mačiulaitienė (8 41) 46 32 39;
(Aido g. 10A)
daiva.maciulaitiene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė  Irena Kirslienė  (8 41) 41 58 50
(Aido g. 10a)
irena.kirsliene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė    (8 41) 41 58 50
(Aido 10a)
Vyresn. socialinių išmokų specialistė   (8 41) 38 34 43
(Vytauto g. 147)
 
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Violeta Žukauskienė (8 41) 52 37 89 violeta.zukauskiene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė    (8 41) 38 34 43  
(Vytauto g. 147)
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Danguolė Daugmaudienė (8 41) 52 64 95
(Vytauto g. 147)
danguole.daugmaudiene@siauliai.lt
Vyresn. socialinių išmokų specialistė Rima Kundrotienė (8 41) 55 27 33
(Aido g. 10A)
rima.kundrotiene@siauliai.lt
Vyr. kompiuterininkė Dijana Pauliukevičienė (8 41) 52 37 89  dijana.pauliukeviciene@siauliai.lt
Informacija
(8 41) 52 37 94
(Aušros al. 29),
(8 41) 55 29 09
(Aido g. 10a) 
 

Adresas: Aušros alėja 29, LT-76300 Šiauliai
Faksas (8 41) 399563
El. paštas rupyb_sk@siauliai.lt

Socialinės paramos skyriaus paskirtis - stebėti ir analizuoti bendruomenės poreikius, rengti bei įgyvendinti atitinkamas programas, organizuoti socialinių paslaugų bei socialinės paramos teikimą,  bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis.
Skyriaus veikla susideda iš dviejų dalių: 
Socialinės išmokos - tai Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės sprendimais reglamentuota materialinė parama miesto gyventojams (pašalpos, šalpos (socialinės) pensijos, kompensacijos). 
Socialinės paslaugos - tai pagalba asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių negali savimi pasirūpinti. Šios paslaugos teikiamos siekiant patenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti. 
Socialinės paramos skyriuje yra Socialinių paslaugų poskyris ir Socialinių išmokų poskyris. Prie Socialinės paramos skyriaus dirba Paramos teikimo komisija, kuri svarsto gyventojų prašymus paramai gauti.
Centrinės miesto dalies gyventojus aptarnauja skyriaus darbuotojai, įsikūrę patalpose, esančiose Aušros al. 29, o pietinio miesto rajono gyventojus aptarnaujantys darbuotojai dirba Aido g. 10A esančiame pastate.

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI