Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Siūloma prisidėti prie ieškinio UAB „Mano Būstas Šiauliai“

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2018 m. lapkričio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai (toliau – Sprendimas). UAB „Mano Būstas Šiauliai“ nuo 2019 m. sausio 1 d. privalėjo užtikrinti techninės priežiūros tarifo atitiktį Sprendimui, tačiau Sprendime keliamus reikalavimus techninės priežiūros tarifo dydžiui įgyvendino tik nuo 2020 m. sausio 1 d. Taigi, UAB „Mano Būstas Šiauliai“ administruojamų būstų gyventojai laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. mokėjo tarifo dydį, kuris viršija Sprendimu nustatytą maksimalų dydį.

Kadangi UAB „Mano Būstas Šiauliai“ buvo sumokėtas padidinto dydžio tarifas, permoka kuri viršija maksimalaus tarifo dydį privalo būti grąžinama.

 Šiaulių miesto savivaldybės administracija nusprendė kreiptis į teismą dėl priverstinio permokos išieškojimo.

Siekiant apginti viešąjį interesą Šiaulių miesto savivaldybės administracija siūlo prisidėti prie grupinio ieškinio, kuriuo bus siekiama išieškoti UAB „Mano Būstas Šiauliai“ sumokėto neteisėto dydžio tarifo permoką.

Pateikiame vieną orientacinį permokos skaičiavimo pavyzdį: Namui, kurio naudingas plotas daugiau kaip 5000 kv.m, be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų techninės priežiūros tarifas buvo nustatytas 0,0168 Eur/ kv.m be PVM. Namo, turinčio 119 butų ir kurio bendras plotas 5791,41 kv.m savininkai už techninės priežiūros paslaugą (toliau – Paslauga) turėjo sumokėti 97,30 Eur be PVM (5791,41 x 0,0168 = 97,30 Eur). Dėl nepagrįstai didesnių tarifų taikymo – 0,05 Eur/kv.m be PVM, jie už vieno mėnesio Paslaugą sumokėjo ne 97,30 Eur be PVM, o 289,57 Eur be PVM (5791,41 x 0,05 = 289,57 Eur). Permoka - 192,27 Eur be PVM (289,57 - 97,30 = 192,27 Eur). Per 12 mėnesių nepagrįstai sumokėta - 2791,76 Eur (192,27 x 12 = 2307,24 + 21 proc. = 2791,76 Eur). Buto, kurio naudingas plotas 60,27 kv.m savininkas administratoriui už vieno mėnesio Paslaugą sumokėjo 3,01 Eur be PVM (60,27 x 0,05 = 3,01 Eur), nors pagal sprendimą turėjo sumokėti 1,01 Eur be PVM (60,27 x 0,0168 = 1,01 Eur). Permoka 2,0 Eur be PVM (3,01 – 1,01 = 2,0 Eur). Per 12 mėnesių nepagrįstai sumokėta 29,04 Eur (2,0 x 12 = 24,0 + 21 proc. = 29,04 Eur).

Gyventojai, norintys prisidėti prie grupinio ieškinio turi galimybę tai padaryti kreipdamiesi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį Vasario 16-osios 62, Šiauliuose prie 4 langelio, tel. Nr. 8 41 500514, kur gali pristatyti užpildytą arba užpildyti pareiškimą  ,,Dėl sutikimo būti grupės nariu ir pareikšti teismui grupės ieškinį“ (tekstas pridedamas). Pareiškimai bus priimami iki 2022 m. liepos 29 d. (imtinai).

 Grupės Ieškinį atstovautų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos samdomi advokatai.

 

Teisės skyriaus informacija