Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą J. Basanavičiaus g. 17

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą J. Basanavičiaus g. 17, Šiauliuose

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė” VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą:

Pavadinimas: Administracinės ir pagalbinio ūkio paskirties pastato rekonstravimo, sandėliavimo paskirties pastato paskirties keitimo į pagalbinio ūkio paskirtį ir rekonstravimo J. Basanavičiaus g. 17, Šiauliuose, projektas.

Objektas: Administracinės paskirties pastatas

Statinio statybos adresas: J. Basanavičiaus g. 17, Šiauliai.

Statinio kategorija: neypatingas statinys.

Projektą rengia: K. Česnausko įmonė, Vilniaus g. 233-2, LT-76343 Šiauliai,

Projekto vadovas: Kęstutis Česnauskas (atestato Nr. A1003), tel. 8 671 12521, el. p. kcesnauskas@gmail.com.

Statytojas: M. M.

Projektinių pasiūlymų viešinimas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo iki 2022-02-09 projektuotojo patalpose Vilniaus g. 233-2, Šiauliuose, tel. 8 671 12521 ir Šiaulių m. savivaldybės tinklapyje https://siauliai.lt/ads.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. p. raštu - Vilniaus g. 233-2, LT-76343 Šiauliai iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus projektotojui turi būti nurodyta: teikiančiojo pasiūlymą vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pasiūlymo teikimo data, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): nesant galimybės rengti viešo susirinkimo seniūnijos/savivaldybės patalpose,  viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-02-09 (trečiadienį) 16:00 val. Viešo susirinkimo nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/4885011102?pwd=UktaSFVFa3hOb1hhaWZldExUTWNXZz09

Meeting ID 853 3017 9287

Passcode: ayg47i

Projektiniai pasiūlymai