Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 21806
1. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-233 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ BEI ĮMONIŲ, KURIŲ DALYVĖ YRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO, TVIRTINIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-233 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ BEI ĮMONIŲ, KURIŲ DALYVĖ YRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO, TVIRTINIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
3. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-233 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ BEI ĮMONIŲ, KURIŲ DALYVĖ YRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO, TVIRTINIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
4. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-233 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ BEI ĮMONIŲ, KURIŲ DALYVĖ YRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO, TVIRTINIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
5. DĖL NUMERIO PATALPAI VILNIAUS G. 158-6 SUTEIKIMO
6. DĖL NUMERIO PATALPAI VILNIAUS G. 158-6 SUTEIKIMO (PRIEDAS)
7. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
8. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO
9. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
10. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
11. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
12. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
13. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
14. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
15. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. A-2136 „DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMAI 2022–2024 METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
16. DĖL 2022 M. ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
17. DĖL 2022 M. ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
18. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022-01-18 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS
19. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022-01-18 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS (PRIEDAS)
20. KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022-01-19 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS
21. KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022-01-19 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS (PRIEDAS)
22. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
23. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS (PRIEDAS)
24. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
25. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
26. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
27. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
28. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
29. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ NAUJŲ SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
30. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ NAUJŲ SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
31. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-1355 „DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
32. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022-01-17 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS
33. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022-01-17 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS (PRIEDAS)
34. DĖL UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ INVESTICIJŲ PLANO 2021 METAIS FAKTIŠKAI ĮVYKDYTŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO IR 2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO
35. DĖL UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ INVESTICIJŲ PLANO 2021 METAIS FAKTIŠKAI ĮVYKDYTŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO IR 2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO (1 PRIEDAS)
36. DĖL UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ INVESTICIJŲ PLANO 2021 METAIS FAKTIŠKAI ĮVYKDYTŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO IR 2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO (2 PRIEDAS)
37. DĖL UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ INVESTICIJŲ PLANO 2021 METAIS FAKTIŠKAI ĮVYKDYTŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO IR 2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO (3 PRIEDAS)
38. DĖL UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ INVESTICIJŲ PLANO 2021 METAIS FAKTIŠKAI ĮVYKDYTŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO IR 2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO (4 PRIEDAS)
39. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINEI ĮSTAIGAI „SAULĖ“
40. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINEI ĮSTAIGAI „SAULĖ“ (1 PRIEDAS)
41. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINEI ĮSTAIGAI „SAULĖ“ (2 PRIEDAS)
42. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINEI ĮSTAIGAI „SAULĖ“ (3 PRIEDAS)
43. DĖL ŽEMĖS SKLYPO V. BIELSKIO G. 74, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
44. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-396 „DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE IR ĮMONIŲ, INVESTAVUSIŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE, ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ MOKESČIŲ“ PAKEITIMO
45. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-396 „DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE IR ĮMONIŲ, INVESTAVUSIŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE, ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ MOKESČIŲ“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
46. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-396 „DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE IR ĮMONIŲ, INVESTAVUSIŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE, ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ MOKESČIŲ“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
47. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-396 „DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE IR ĮMONIŲ, INVESTAVUSIŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE, ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ MOKESČIŲ“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
48. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-396 „DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE IR ĮMONIŲ, INVESTAVUSIŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE, ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ MOKESČIŲ“ PAKEITIMO (4 PRIEDAS)
49. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-396 „DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE IR ĮMONIŲ, INVESTAVUSIŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE, ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ MOKESČIŲ“ PAKEITIMO (5 PRIEDAS)
50. DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ NUSTATYMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis