Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 30586
Rasta dokumentų: 48
1. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
2. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (1 PRIEDAS)
3. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
5. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
6. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
7. DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO
8. DĖL KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO
9. DĖL KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
10. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VERSLO SUBJEKTŲ MOKYMO IR JAUNIMO VERSLUMO SKATINIMO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI, SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
11. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (1 PRIEDAS)
12. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
13. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
14. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (23 PRIEDAS)
15. DĖL ERDVĖS PRITAIKYMO INTEGRUOTAM GAMTOS MOKSLŲ UGDYMUI IR ŠIAULIŲ MIESTO BENDRUOMENĖS ŠVIETIMUI PROGRAMOS PATVIRTINIMO
16. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
17. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
18. MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 04) APRAŠYMAS (7 PRIEDAS)
19. ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 08 APRAŠYMAS (15 PRIEDAS)
20. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (23 PRIEDAS)
21. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA (II ETAPAS)“
22. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
23. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (1 PRIEDAS)
24. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ (MIESTO TVARKYMO, INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS, AVARINIŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ŠALINIMO BEI CIVILINĖS SAUGOS) KOKYBĖS GERINIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE (II ETAPAS)“
25. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
26. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (154 PRIEDAS)
27. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
28. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
29. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "SPORTO KOMPLEKSO (REGBIO, FUTBOLO MANIEŽO) ĮRENGIMAS"
30. DĖL KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS IR POPULIARINIMO ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO
31. DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS IR POPULIARINIMO ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO
32. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015-2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2015-2017 METAIS ATASKAITAI
33. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
34. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
35. DĖL PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TARYBOS SUDARYMO
36. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ŠIAULIŲ MIESTE"
37. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "SOCIALIAI REMTINŲ ŽMONIŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS ŠIAULIŲ MIESTE"
38. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE"
39. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "VIEŠŲJŲ TURIZMO PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE"
40. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
41. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
42. DĖL DALYVAVIMO VŠĮ "MŪSŲ DRAUGAS" VYKDOMAME PROJEKTE "SOCIALINĖS RIZIKOS GRUPĖS VAIKŲ GEROVĖS KĖLIMAS ŠIAULIŲ M. IR ŠIAULIŲ RAJ. SAVIVALDYBĖSE"
43. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS Į RĖKYVOS EŽERĄ ĮRENGIMAS ŠIAULIŲ MIESTE"
44. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "RĖKYVOS EŽERO PAKRANTĖS PRITAIKYMAS JĖGOS AITVARŲ IR BURLENČIŲ TURIZMO REIKMĖMS"
45. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
46. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ "ALKOHOLIO BEI KITŲ PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJOS, GYDYMO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS TOBULINIMAS"
47. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
48. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA"