Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 93430
Rasta dokumentų: 68
1. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (1 PRIEDAS)
2. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠVIETIMO PAGALBAI UŽTIKRINTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
5. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
6. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-12-23 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
7. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
8. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
9. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-12-13 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS
10. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-12-14 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS
11. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
12. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
13. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-12-02 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
14. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-11-23 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS
15. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-11-22 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS
16. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
17. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
18. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
19. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-11-04 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
20. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-10-26 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
21. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
22. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
23. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-10-25 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS
24. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
25. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-10-14 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
26. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO 2021-09-27, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
27. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO 2021-09-27, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS (PRIEDAS)
28. ŠVIETIMO, KULTŪROSIR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO 2021-09-21, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
29. ŠVIETIMO, KULTŪROSIR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO 2021-09-21, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS (PRIEDAS)
30. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
31. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
32. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
33. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA POSĖDŽIO PROTOKOLAS
34. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA POSĖDŽIO PROTOKOLAS (1 PRIEDAS)
35. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO
36. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
37. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO 2021-08-23, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
38. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO 2021-08-23, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS (2 PRIEDAS)
39. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
40. DĖL TIKSLINGUMO KONCESIJOS BŪDU ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO VALDYMO MODELIO ĮGYVENDINIMAS“
41. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
42. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021- 06-04 ĮSAKYMO NR. A-922 "DĖL 2021 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO" PAKEITIMO
43. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
44. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-06-21 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
45. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
46. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-06-15 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
47. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
48. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-06-14 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
49. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA POSĖDŽIO PROTOKOLAS
50. DĖL 2021 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis