Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 93430
Rasta dokumentų: 70
1. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (1 PRIEDAS)
2. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠVIETIMO PAGALBAI UŽTIKRINTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
5. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
6. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-12-23 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
7. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
8. DĖL PRITARIMO NAUJOS REDAKCIJOS KONCESIJOS SUTARTIES PROJEKTUI
9. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
10. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-12-13 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS
11. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-12-14 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS
12. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
13. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
14. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-12-02 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
15. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-11-23 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS
16. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-11-22 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS
17. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
18. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
19. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
20. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-11-04 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
21. DĖL PRITARIMO KONCESIJOS SUTARTIES PROJEKTUI
22. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-10-26 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
23. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
24. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
25. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-10-25 NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS
26. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
27. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-10-14 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
28. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO 2021-09-27, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
29. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO 2021-09-27, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS (PRIEDAS)
30. ŠVIETIMO, KULTŪROSIR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO 2021-09-21, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
31. ŠVIETIMO, KULTŪROSIR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO 2021-09-21, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS (PRIEDAS)
32. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
33. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
34. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
35. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA POSĖDŽIO PROTOKOLAS
36. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA POSĖDŽIO PROTOKOLAS (1 PRIEDAS)
37. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO
38. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
39. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO 2021-08-23, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
40. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO 2021-08-23, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS (2 PRIEDAS)
41. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
42. DĖL TIKSLINGUMO KONCESIJOS BŪDU ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO VALDYMO MODELIO ĮGYVENDINIMAS“
43. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
44. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021- 06-04 ĮSAKYMO NR. A-922 "DĖL 2021 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO" PAKEITIMO
45. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
46. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-06-21 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
47. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
48. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-06-15 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
49. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
50. MIESTO ŪKIO IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021-06-14 NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis