Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 16744
15251. DĖL GAMTOS APSAUGOS FONDO LĖŠŲ SKYRIMO
15252. DĖL GAMTOS APSAUGOS FONDO LĖŠŲ SKYRIMO (PRIEDAS)
15253. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
15254. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VALDYBOS 1998 M. LAPKRIČIO 23 D. SPRENDIMO NR. 519 ,,DĖL 1998 M. LENGVATINIO KREDITO LIMITO BUTAMS PIRKTI PAPILDOMO PASKIRSTYMO " PAKEITIMO
15255. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
15256. DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR VALSTYBINIO VIDAUS VANDENŲ FONDO VANDENS TELKINIUS NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
15257. DĖL AKCINIŲ BENDROVIŲ, UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ BEI VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACIJOS VADOVŲ IR DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO
15258. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO UAB "BUSTURAS" VALDYBOS NARIUI
15259. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS IR PANAUDOS
15260. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS IR PANAUDOS (2 PRIEDAS)
15261. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
15262. DĖL RAIDOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
15263. DĖL RAIDOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO NUOSAVYBĖS TEISĖMS ATKURTI Į TURĖTUS ŽEMĖS SKLYPUS
15264. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ RENGIMO
15265. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
15266. DĖL ŽEMĖS VALDOS AUŠROS AL. 53 PASKIRSTYMO
15267. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. 292 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ PROGRAMŲ'' PAKEITIMO
15268. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. BIRŽELIO 7 D. SPRENDIMO NR. 225 ,, DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ'' IR 2002 M. GEGUŽĖS 23 D. SPRENDIMO NR. 433 ,,DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ'' PAKEITIMO IR PAPILDYMO
15269. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 334 ,,DĖL 2002 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO" PAKEITIMO
15270. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
15271. DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ
15272. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIŲ IR LENGVATŲ VERSLO LIUDIJIMĄ TURINTIEMS ASMENIMS
15273. DĖL TEISĖS STATYTI NAUJUS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTUS ARBA REKONSTRUOTI SENUS OBJEKTUS ĮGIJIMO
15274. DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
15275. DĖL ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
15276. DĖL KAIRIŲ SĄVARTYNO EKSPLOATACIJOS PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI
15277. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
15278. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2003 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
15279. DĖL STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PAPILDYMO
15280. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. LAPKRIČIO 22 D. SPRENDIMO NR. 310 ,,DĖL PAGRINDINĖS MOKYKLOS RENOVACIJOS'' PAKEITIMO
15281. TEISĖS STATYTI NAUJUS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTUS ARBA REKONSTRUOTI SENUS OBJEKTUS GAVĖJO SUTARTIS (PRIEDAS)
15282. DĖL VAIKŲ LAIKINOSIOS GLOBOS PANAIKINIMO
15283. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VALDYBOS 2000 M. BIRŽELIO 7 D. SPRENDIMO NR. 307 „DĖL PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS" IR 2000 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. 387 „DĖL PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
15284. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002 M. BALANDŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. 95 „DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO SĄLYGŲ" PAKEITIMO
15285. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO Nr. 457 „DĖL BUTO (INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO) ŠILDYMO IŠLAIDŲ, IŠLAIDŲ ŠALTAM IR KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO" PAKEITIMO
15286. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS IR NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO
15287. DĖL LENGVATINIŲ PASKOLŲ BŪSTUI ĮSIGYTI, TEIKIAMŲ AB BANKO ,,HANSA-LTB", PASKIRSTYMO
15288. DĖL PRIVATIZUOJAMŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
15289. DĖL LAIKINŲJŲ STATINIŲ - KIOSKŲ IR PAVILJONŲ, SKIRTŲ KOMERCINEI VEIKLAI, ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
15290. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
15291. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
15292. DĖL MIESTO AUTOBUSŲ IR MARŠRUTINIŲ TAKSI MARŠRUTŲ BEI JŲ TRASŲ PATVIRTINIMO
15293. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
15294. DĖL PRALEISTO TERMINO LENGVATINĖS PASKOLOS BŪSTUI ĮSIGYTI SUTARČIAI PASIRAŠYTI PRATĘSIMO
15295. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
15296. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS
15297. 356 SPRENDIMO (PRIEDAS)
15298. DĖL RAIDOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
15299. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
15300. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO UAB ŠIAULIŲ TURGAUS VALDYBOS NARIUI

PirmasAnkstesnysis...303304305306307308309...KitasPaskutinis