Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 17388
15251. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO
15252. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KINO IR KULTŪROS CENTRO "SAULĖ" 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO
15253. DĖL UAB "ŽIBURIO KNYGYNAS" 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO IR BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
15254. DĖL UAB PABALIŲ TURGAUS 2003 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO, BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO IR ĮSTATŲ PAKEITIMO
15255. DĖL 2004 METŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO ĮMONĖMS, 2003 METAIS PARĖMUSIOMS SPORTO KOLEKTYVUS IR ORGANIZACIJAS BEI KULTŪROS RENGINIUS
15256. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 565 "DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIŲ IR LENGVATŲ VERSLO LIUDIJIMĄ TURINTIEMS ASMENIMS" PAKEITIMO
15257. DĖL PAVEDIMO TEIKTI PARAIŠKAS LĖŠOMS IŠ GARANTINIO FONDO GAUTI
15258. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS PASKYRIMO
15259. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) ADMINISTRAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
15260. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 METŲ VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 369 ,,DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS IR ĮKAINIŲ'' PAKEITIMO IR PAPILDYMO
15261. DIENOS CENTRO KLIENTŲ (NEĮGALIŲJŲ) DARBO TERAPIJOS TIKSLAIS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS SPAUSDINAMŲ BLANKŲ, SPIRALINIO ĮRIŠIMO IR DOKUMENTŲ LAMINAVIMO Į K A I N I A I (PRIEDAS)
15262. SPAUSDINIMO SPAUSDINTUVU IR KOPIJAVIMO APARATU Į K A I N I A I (PRIEDAS)
15263. DĖL MALKŲ VIDUTINĖS KAINOS NUSTATYMO SKAIČIUOJANT BŪSTO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJAS
15264. DĖL KOMPIUTERIŲ ĮRANGOS PERDAVIMO
15265. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-896 ,,DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS IR PANAUDOS" 4 PUNKTO PAKEITIMO
15266. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS IR PANAUDOS
15267. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ PRIVATIZAVIMO
15268. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. 463 ,,DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ SUDARYMO" 1 IR 2 PUNKTŲ PAKEITIMO
15269. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGSĖJO 11 D. SPRENDIMO NR. T-846 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO'' PAKEITIMO
15270. DĖL DARBO SUTARČIŲ
15271. DĖL NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TARNYBINĖMS REIKMĖMS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
15272. NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TARNYBOS REIKMĖMS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLĖS (PRIEDAS)
15273. GRĄŽINAMŲ NATŪRA ŽEMĖS SKLYPŲ ŠIAULIŲ MIESTE VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ S Ą R A Š A S (PRIEDAS)
15274. DĖL GRĄŽINAMŲ NATŪRA ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ IR KADASTRINIŲ DUOMENŲ PATVIRTINIMO
15275. GRĄŽINAMŲ NATŪRA ŽEMĖS SKLYPŲ ŠIAULIŲ MIESTE VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ S Ą R A Š A S
15276. DĖL VALDYMO TEISIŲ ATSISAKYMO Į AIDO G. 8E VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO DALĮ, PERDUOTĄ VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI
15277. DĖL KELIO NUO INDUSTRINIO PARKO TERITORIJOS IKI MAGISTRALĖS PANEVEŽYS - ŠIAULIAI SPECIALIOJO PLANO RENGIMO
15278. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-6 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO'' PAPILDYMO
15279. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T-762 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ IR KOMITETŲ NARIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO" PAKEITIMO
15280. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T-763 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES" PAKEITIMO
15281. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T-764 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ ĮGALIOJIMŲ" PAKEITIMO
15282. DĖL PRITARIMO KEISTI ŠALTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTĖKŲ TVARKYMO KAINĄ
15283. DĖL 2004 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOSIOS BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO PROGRAMOS PAKEITIMO
15284. TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
15285. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. 184 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
15286. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. KOVO 13 D. SPRENDIMO NR. T-638 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DARBO LAIKO APMOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
15287. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-894 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO'' PAKEITIMO
15288. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS DARBO SUTARTIES
15289. DĖL AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA" CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO
15290. DĖL UAB ŠIAULIŲ TURGAUS ĮSTATŲ PAKEITIMO IR ĮSTATINIO KAPITALO SUMAŽINIMO
15291. DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ ASMENIMS, REMIANTIEMS KULTŪROS, SPORTO, SVEIKATINIMO IR SOCIALINĘ VEIKLĄ ŠIAULIŲ MIESTE, TEIKIMO
15292. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 22 D. SPRENDIMO NR. T-704 "DĖL SMULKAUS VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
15293. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS ŠIAULIŲ REGIONE"
15294. DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR JŲ TVARKYMO KAINŲ (TARIFŲ) PATVIRTINIMO
15295. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMU Nr. T-754 " DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ", PAKEITIMO
15296. DĖL 2004-2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGINIŲ IR APLINKOS APSAUGOS PRIEŽIŪROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
15297. 2004 - 2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGINIŲ IR APLINKOS APSAUGOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI (2 PRIEDAS)
15298. LĖŠŲ POREIKIS 2004 - 2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGINIŲ IR APLINKOS APSAUGOS PRIEŽIŪROS PROGRAMAI ĮGYVENDINTI (1 PRIEDAS)
15299. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ
15300. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2004 M. ŠIAULIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAMS

PirmasAnkstesnysis...303304305306307308309...KitasPaskutinis