Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 17388
15301. DĖL NUKREIPIMO Į VŠĮ PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS GLOBOS POSKYRĮ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS
15302. DĖL 2004 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO
15303. DĖL 2003 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GAMTOS APSAUGOS FONDO PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
15304. DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO IR UGDYMO PROJEKTŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
15305. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ APLINKOSAUGOS PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ APLINKOSAUGOS PROJEKTŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
15306. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. SPALIO 24 D. SPRENDIMO NR. 530 ,,DĖL TERITORIJŲ, GRĄŽINAMŲ PILIEČIAMS NATŪRA TURĖTOJE VIETOJE, PLANO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTOS SCHEMOS PAPILDYMO
15307. DĖL GRĄŽINAMŲ NATŪRA ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ IR KADASTRINIŲ DUOMENŲ PATVIRTINIMO
15308. ŠIAULIŲ MIESTE GRĄŽINAMŲ ŽEMĖS NATŪRA SKLYPŲ VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ SĄRAŠAS (PRIEDAS)
15309. DĖL TERITORIJOS ŠALIA AIDO IR GARDINO GATVIŲ SANKIRTOS (PRIE "NORFOS" PREKYBOS CENTRO) DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
15310. DĖL TERITORIJOS TARP TILŽĖS IR PROJEKTUOJAMŲ SODO IR VINKŠNOS GATVIŲ ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO RENGIMO
15311. DĖL TERITORIJOS PRIE GEGUŽIŲ IR KARALIAUČIAUS GATVIŲ SANKIRTOS ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO RAIDOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
15312. ŽEMĖS SKLYPO PRIE GEGUŽIŲ IR KARALIAUČIAUS GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO RAIDOS PROGRAMA (PRIEDAS)
15313. DĖL 2004 - 2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBOS SKYRIAUS ORGANIZUOJAMŲ PROJEKTAVIMO, STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR REMONTO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
15314. DĖL NUOLATINĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ TINKAMUMO GYVENTI NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO
15315. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS IR PANAUDOS
15316. DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE
15317. SPORTO MOKYKLOS "KLEVAS" ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS (3 PRIEDAS)
15318. KŪNO KULTŪROS MOKYKLOS ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS (4 PRIEDAS)
15319. SPORTO MOKYKLOS ,,SAULĖ" ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS (6 PRIEDAS)
15320. PLAUKIMO MOKYKLOS "DELFINAS" ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS (7 PRIEDAS)
15321. TENISO MOKYKLOS ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS (8 PRIEDAS)
15322. SPORTO MOKYKLOS "ATŽALYNAS" ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS (1 PRIEDAS)
15323. LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS (5 PRIEDAS)
15324. SPORTO MOKYKLOS ,,DUBYSA" ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS (2 PRIEDAS)
15325. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
15326. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. KOVO 13 D. SPRENDIMO NR. T-649 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
15327. DĖL SUTIKIMO PERKELTI SKOLĄ
15328. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDRABUČIUOSE NUOMOS
15329. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-896 ,,DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS IR PANAUDOS" 4 PUNKTO PAKEITIMO
15330. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-897 ,,DĖL BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO
15331. DĖL 2004 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOSIOS BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO PROGRAMOS SĄMATOS PATVIRTINIMO
15332. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-871 ,,DĖL FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ" PAKEITIMO IR PAPILDYMO
15333. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2004 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ
15334. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO
15335. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI
15336. DĖL PRITARIMO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTUI
15337. DĖL TERITORIJOS INDUSTRINIAM PARKUI PRIE PROČIŪNŲ GATVĖS PLĖSTI DETALIOJO PLANO RENGIMO
15338. DĖL UAB "BUSTURAS" ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO
15339. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2004-2006 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
15340. ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2004-2006 M. VEIKLOS PROGRAMA (PRIEDAS)
15341. DĖL 2004 - 2006 M. SOCIALIAI REMTINŲ, RIZIKOS GRUPĖS ŠEIMŲ VAIKŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
15342. 2004-2006 M. SOCIALIAI REMTINŲ, RIZIKOS GRUPĖS ŠEIMŲ VAIKŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMO PROGRAMA (PRIEDAS)
15343. DĖL 2004 - 2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO IR MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ TEISINIO ĮREGISTRAVIMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
15344. 2004 - 2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ TEISINIO ĮREGISTRAVIMO PROGRAMA (1 PRIEDAS)
15345. 2004- 2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO PROGRAMA (2 PRIEDAS)
15346. DĖL 2004-2006 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO IR 2004-2006 M. VALSTYBĖS GARANTIJŲ NUOMININKAMS, IŠSIKELIANTIEMS IŠ SAVININKAMS GRĄŽINTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR JŲ DALIŲ IR BUTŲ, VYKDYMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
15347. 2004-2006 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO PROGRAMA (1 PRIEDAS)
15348. 2004-2006 M. VALSTYBĖS GARANTIJŲ NUOMININKAMS, IŠSIKELIANTIEMS IŠ SAVININKAMS GRĄŽINTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR JŲ DALIŲ IR BUTŲ, VYKDYMO PROGRAMA (2 PRIEDAS)
15349. DĖL 2004-2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO PAPLŪDIMIŲ PRIEŽIŪROS, ŽMONIŲ GELBĖJIMO IR APSAUGOS VANDENYJE PROGRAMA
15350. 2004-2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO PAPLŪDIMIŲ PRIEŽIŪROS, ŽMONIŲ GELBĖJIMO IR APSAUGOS VANDENYJE PROGRAMA (PRIEDAS)

PirmasAnkstesnysis...304305306307308309310...KitasPaskutinis