Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 16744
15351. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS ĮGALIOTINIUI UAB "BENDRABUTIS"
15352. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS ĮGALIOTINIUI UAB "ŽIBURIO" KNYGYNE
15353. DĖL GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS
15354. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
15355. DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO
15356. DĖL RAIDOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
15357. DĖL NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ PATVIRTINIMO
15358. DĖL NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
15359. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS IR PANAUDOS
15360. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS IR PANAUDOS (2 PRIEDAS)
15361. DĖL VAIKŲ LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) NUSTATYMO IR PANAIKINIMO
15362. DĖL LENGVATINĖS PASKOLOS, TEIKIAMOS IŠ AB BANKO "HANSA-LTB" BŪSTUI ĮSIGYTI, SKYRIMO
15363. DĖL LENGVATINĖS PASKOLOS, TEIKIAMOS IŠ AB VILNIAUS BANKO BŪSTUI ĮSIGYTI, SKYRIMO
15364. DĖL KREDITO LENGVATOS, TAIKOMOS SOCIALIAI REMTINAM ASMENIUI
15365. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
15366. DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO IR BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES KONTROLĖS BEI VYKDYMO KOMISIJOS SUDARYMO
15367. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS ĮGALIOTINIUI UAB ŠIAULIŲ TURGUJE
15368. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. 271 "DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
15369. DĖL BEDARBIŲ I IR II GRUPĖS REGĖJIMO NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ UŽIMTUMO RĖMIMO
15370. DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ SKYRIMO
15371. DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ASIGNAVIMŲ VALDYMO DECENTRALIZAVIMO
15372. DĖL PASLAUGŲ PIRKIMO
15373. DĖL LEIDIMO VYKDYTI KOMPIUTERIŲ PIRKIMO KONKURSĄ
15374. DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
15375. DĖL NAUJŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ, PERDUOTŲ SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE, NUOMOS SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS PATVIRTINIMO
15376. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS ĮGALIOTINIUI SPAB ,,ŠIAULIŲ ENERGIJA''
15377. DĖL 2002 METŲ MOKESČIŲ SUMAŽINIMO ĮMONĖMS, 2002 METAIS PARĖMUSIOMS SPORTO KOLEKTYVUS IR ORGANIZACIJAS BEI KULTŪROS RENGINIUS
15378. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ
15379. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
15380. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ TURGAUS VALDYBOS IŠRINKIMO
15381. DĖL STATYBINIŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO Į KAIRIŲ SĄVARTYNĄ
15382. DĖL NAUJO UŽVAŽIAVIMO ANT KAIRIŲ SĄVARTYNO KELIO ĮRENGIMO
15383. DĖL TERITORIJŲ, GRĄŽINAMŲ PILIEČIAMS NATŪRA TURĖTOJE VIETOJE, PLANO PATVIRTINIMO
15384. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
15385. DĖL UAB "PASPIRTIS" TURTO ĮKEITIMO
15386. DĖL PASKOLŲ SKYRIMO
15387. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SUDARYMO
15388. DĖL PAGALBINIŲ PASTATŲ PERĖMIMO
15389. DĖL ILGALAIKIO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU NAUDOTI
15390. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS IR PANAUDOS SUTARTIES SUDARYMO
15391. DĖL DEKORATYVINIŲ AUGALŲ MEDELYNO PRIPAŽINIMO NEGALIMU NAUDOTI
15392. DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO ŠIAULIŲ MIESTE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
15393. DĖL STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
15394. DECENTRALIZUOJAMŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS (PRIEDAS)
15395. DĖL LENGVATINIŲ PASKOLŲ, TEIKIAMŲ IŠ UAB SAMPO BANKO BŪSTUI ĮSIGYTI, PASKIRSTYMO
15396. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002 M. BIRŽELIO 24D. SPRENDIMO NR .180 "DĖL LENGVATINIŲ PASKOLŲ, TEIKIAMŲ IŠ AB BANKO ,,HANSA-LTB" BŪSTUI ĮSIGYTI, PASKIRSTYMO" PRIEDO 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
15397. DĖL PRALEISTŲ TERMINŲ LENGVATINIŲ PASKOLŲ BŪSTUI ĮSIGYTI SUTARTIMS PASIRAŠYTI PRATĘSIMO
15398. DĖL GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS
15399. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ APLINKOSAUGOS PROJEKTŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
15400. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis...305306307308309310311...KitasPaskutinis