Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 17388
15351. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
15352. TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS (1 PRIEDAS)
15353. ŽEMĖTVARKOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS (2 PRIEDAS)
15354. LĖŠŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO LENTELĖ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTOJIMO SPECIALIESIEMS PLANAMS PARENGTI (3 PRIEDAS)
15355. MIESTO TEIGIAMO ĮVAIZDŽIO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS (4 PRIEDAS)
15356. 2004 - 2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMO PROGRAMA (5 PRIEDAS)
15357. 2004 - 2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO TERITORIJŲ PLANAVIMO IR MIESTO ESTETINIO ĮVAIZDŽIO KŪRIMO PROGRAMA (6 PRIEDAS)
15358. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2004 - 2006 METŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMO PROGRAMOS (7 PRIEDAS) PRIEMONIŲ PLANAS
15359. 2004-2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS GERINIMO PROGRAMA (PRIEDAS)
15360. DĖL 2004-2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS GERINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
15361. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR.T-968 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS SKYRIAUS VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO
15362. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2004-2006 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
15363. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2004 - 2006 METŲ VEIKLOS TOBULINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ POREIKIS (1 PRIEDAS)
15364. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2004 - 2006 METŲ VEIKLOS PROGRAMA (2 PRIEDAS)
15365. 2004 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (1 PRIEDAS)
15366. 2004 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS (2 PRIEDAS)
15367. 2004 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ (3 PRIEDAS)
15368. 2004 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS (4 PRIEDAS)
15369. DĖL 2004 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO
15370. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO
15371. DĖL 2004 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO
15372. DĖL GRĄŽINAMŲ NATŪRA ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ IR KADASTRINIŲ DUOMENŲ PATVIRTINIMO
15373. GRĄŽINAMŲ NATŪRA ŽEMĖS SKLYPŲ ŠIAULIŲ MIESTE VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ S Ą R A Š A S (PRIEDAS)
15374. DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMUOSE TVARKOS PATVIRTINIMO
15375. DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMUOSE TVARKOS PATVIRTINIMO
15376. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMUOSE TVARKA (PRIEDAS)
15377. DĖL LAIKINŲJŲ STATINIŲ - KIOSKŲ IR PAVILJONŲ - STATYMO IR NAUDOJIMO MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS PATVIRTINIMO
15378. DĖL ĮGALIOTINIŲ IR VALDYBŲ NARIŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOSE BENDROVĖSE
15379. DĖL ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO
15380. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 367 ,,DĖL 2002-2005 M. ŠIAULIŲ MIESTO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLĖTROS PERSPEKTYVINIO PLANO" PAKEITIMO IR PAPILDYMO
15381. DĖL ATLEIDIMO NUO DELSPINIGIŲ MOKĖJIMO
15382. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS IR PANAUDOS, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS NUOMOS
15383. DĖL PERSONALINIŲ PRIEDŲ SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVAMS
15384. DĖL PERSONALINIŲ PRIEDŲ SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVAMS
15385. DĖL PERSONALINIŲ PRIEDŲ ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVAMS
15386. DĖL VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA, PERDAVIMO
15387. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-899 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO'' PAKEITIMO
15388. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T-764 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ ĮGALIOJIMŲ'' PAKEITIMO
15389. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T-765 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO" PAKEITIMO
15390. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS NUOSTATŲ
15391. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-731 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR MERO PAVADUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO PATVIRTINIMO'' PAKEITIMO
15392. DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ PROJEKTUI, NUMATOMAM ĮTRAUKTI Į 2004 METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ
15393. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T-768 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
15394. DĖL PRITARIMO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTAMS
15395. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ NUSTATYMO
15396. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. SPALIO 24 D. SPRENDIMO NR. 530 ,,DĖL TERITORIJŲ, GRĄŽINAMŲ PILIEČIAMS NATŪRA TURĖTOJE VIETOJE PLANO PATVIRTINIMO'' PAPILDYMO IR PAKEITIMO
15397. DĖL 2003 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAKEITIMO
15398. DĖL PRITARIMO RENGTI AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO STATYBOS PROJEKTĄ
15399. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS ĮGALIOTINIUI UAB "BUSTURAS
15400. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTO VYRIAUSIOJO FINANSININKO (BUHALTERIO) KANDIDATŪROS IR ATLYGINIMO NUSTATYMO

PirmasAnkstesnysis...305306307308309310311...KitasPaskutinis