Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 17388
15401. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
15402. DĖL ATLEIDIMO NUO MOKESČIO UŽ ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS PRIEDĄ DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ
15403. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRYŽIŲ KALNO PRIEŽIŪROS KOMITETO LIKVIDAVIMO
15404. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO RENGIMO KOORDINAVIMO IR PRIEŽIŪROS DARBO GRUPĖS
15405. DĖL GRĄŽINAMO NATŪRA ŽEMĖS SKLYPO PLANO IR KADASTRO DUOMENŲ PATVIRTINIMO
15406. GRĄŽINAMO NATŪRA ŽEMĖS SKLYPO ŠIAULIŲ MIESTE VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ S Ą R A Š A S (PRIEDAS)
15407. DĖL TERITORIJOS PRIE PRAMONĖS IR IŠRADĖJŲ GATVIŲ SANKIRTOS, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO RENGIMO
15408. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS NUOMOS IR PATALPŲ PANAUDOS
15409. DĖL ATLEIDIMO NUO PATALPŲ ŠILDYMO MOKESČIŲ
15410. DĖL MOKESČIO UŽ PAPILDOMĄ VAIKŲ MUZIKINĮ UGDYMĄ
15411. DĖL ŠIAULIŲ 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
15412. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS 2000 M. GRUODŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. 119 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO DOKUMENTŲ'' PAKEITIMO
15413. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-894 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO'' PAKEITIMO
15414. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. RUGSĖJO 19 D. SPRENDIMO NR. 500 ,,DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO'' PAKEITIMO
15415. DĖL 2003 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS FONDO SĄMATOS PAKEITIMO
15416. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. RUGSĖJO 19 D. SPRENDIMO NR. 504 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS FONDO PROGRAMŲ" PAKEITIMO
15417. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGPJŪČIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-835 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDĖTIES" PAKEITIMO IR PAPILDYMO
15418. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-726 ,,DĖL ATSTOVŲ SKYRIMO Į VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA YRA ŠIAULIŲ APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA, STEBĖTOJŲ TARYBAS'' PAKEITIMO
15419. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. T-791 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS" PAKEITIMO IR PAPILDYMO
15420. DĖL MOKĖJIMO UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DIENOS UŽIMTUMO CENTRE "GODA" TVARKOS
15421. DĖL SOCIALINĖS PASKIRTIES PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
15422. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS 2004-2006 M. SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (1 PRIEDAS)
15423. 2004-2006 M. SOCIALINIŲ NESTACIONARIŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA (2 PRIEDAS)
15424. 2004-2006 M. STACIONARIŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SENIEMS IR NEĮGALIEMS ASMENIMS PROGRAMA (3 PRIEDAS)
15425. 2004-2006 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DIENOS UŽIMTUMO CENTRO "GODA" (4 PRIEDAS) PROGRAMA
15426. 2004-2006 M. LAIKINOJO APGYVENDINIMO PASLAUGŲ RIZIKOS GRUPIŲ ASMENIMS PROGRAMA (5 PRIEDAS)
15427. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS 2004-2006 M. SOCIALINĖS PARAMOS (6 PRIEDAS) PROGRAMA
15428. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS SKYRIAUS VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
15429. DĖL 2004 - 2006 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
15430. DĖL SPORTO MOKYKLŲ VADOVŲ SKYRIMO
15431. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T-763 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES'' PAKEITIMO
15432. DĖL 2003 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAKEITIMO
15433. DĖL ĮGALIOTINIŲ IR VALDYBŲ NARIŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOSE BENDROVĖSE
15434. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. SPALIO 24 D. SPRENDIMO NR. 522 "DĖL NAUJŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ, PERDUOTŲ SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE, NUOMOS SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
15435. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ TAIKYMO IR PERŽIŪRĖJIMO BEI ATSISKAITYMO UŽ ŠIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TVARKOS PATVIRTINIMO
15436. DĖL 2003 METŲ ŽEMĖS NUOMOS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ SUMAŽINIMO ĮMONĖMS, 2003 METAIS PARĖMUSIOMS SPORTO KOLEKTYVUS IR ORGANIZACIJAS BEI KULTŪROS RENGINIUS
15437. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
15438. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO
15439. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 567"DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS" PAKEITIMO
15440. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LAPKRIČIO 21 D. SPRENDIMO NR. 552 "DĖL TABAKO GAMINIŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS" PAKEITIMO IR PAPILDYMO
15441. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-887 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ"
15442. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO
15443. DĖL VIENKARTINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO SKYRIMO ŠIAULIŲ (DUOMENYS NESKELBTINI) MOKYKLOS LAIKINAI EINANČIAM DIREKTORIAUS PAREIGAS V. A.
15444. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GEGUŽĖS 23 D. SPRENDIMO NR. 433 "DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ" PAPILDYMO
15445. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SKAITYTOJAMS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
15446. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "SAULIAUS SONDECKIO TARPTAUTINIS MUZIKOS FESTIVALIS" LIKVIDAVIMO
15447. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-592 "DĖL 2003 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO" PAKEITIMO
15448. DĖL TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
15449. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGSĖJO 11 D. SPRENDIMO NR. T-846 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO'' PAKEITIMO
15450. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI

PirmasAnkstesnysis...306307308309310311312...KitasPaskutinis