Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 17094
15401. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
15402. DĖL AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA" CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ PATVIRTINIMO
15403. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ĮGALIOTINIUI AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA"
15404. DĖL RAIDOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
15405. DĖL AUTOBUSŲ STOTIES VIETOS
15406. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDARYMO
15407. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 490 ,,DĖL VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO IR PAPILDYMO
15408. DĖL VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ
15409. DĖL VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ DARBO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
15410. DĖL VIEŠO KONKURSO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ĮSTEIGTŲ VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
15411. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO VADOVO
15412. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IŠRINKIMO
15413. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR MERO PAVADUOTOJŲ ĮGALIOJIMŲ PABAIGOS
15414. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO EITI PAREIGAS
15415. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJŲ
15416. DĖL PATALPŲ AUŠROS AL. 64 PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
15417. DĖL GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE
15418. DĖL UAB ,,ŠIAULIŲ VANDENYS''2002 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO IR BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
15419. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS ĮGALIOTINIUI AB "SPECIALIZUOTAS TRANSPORTAS"
15420. DĖL UAB ŠIAULIŲ TURGAUS 2002 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO IR BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
15421. DĖL PASTATŲ J.BASANAVIČIAUS G. 11 PERĖMIMO
15422. DĖL UAB ,,ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS'' 2002 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO IR BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
15423. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SAULIAUS SONDECKIO TARPTAUTINIO MUZIKOS FESTIVALIO 2002 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO
15424. DĖL UAB "BUSTURAS" 2002 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO IR BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
15425. DĖL KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO
15426. DĖL RAIDOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
15427. SPRENDIMO 664 PRIEDAS-BRĖŽINYS (PRIEDAS)
15428. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
15429. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
15430. DĖL PATALPŲ AUŠROS AL. 64 PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
15431. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SUDARYMO
15432. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SARAŠĄ
15433. DĖL KULTŪROS CENTRO IR MOKYTOJŲ NAMŲ KATEGORIJŲ
15434. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO AB "SPECIALIZUOTAS TRANSPORTAS" VALDYBOS NARIUI
15435. DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ
15436. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ IR PRIEDŲ NUSTATYMO
15437. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS "PASLAUGA" DIREKTORIAUS ATLEIDIMO
15438. DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO
15439. DĖL 2002 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO
15440. DĖL 2002 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO ĮVYKDYMO
15441. DĖL 2002 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS FONDO APYSKAITOS
15442. DĖL 2003 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS FONDO SĄMATOS PATVIRTINIMO
15443. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SUBALANTUOSIOSIOS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO
15444. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PLĖTROS PRIORITETŲ BEI PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
15445. DĖL PAVEDIMO TEIKTI PARAIŠKAS LĖŠOMS IŠ GARANTINIO FONDO GAUTI
15446. DĖL ĮMONIŲ, SUKŪRUSIŲ NAUJŲ DARBO VIETŲ, SKATINIMO TAIKANT MOKESČIŲ LENGVATAS, TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMU NR. 264, PAKEITIMO
15447. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 566 "DĖL TEISĖS STATYTI NAUJUS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTUS ARBA REKONSTRUOTI SENUS OBJEKTUS ĮGIJIMO" PAKEITIMO
15448. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO METINĖS ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
15449. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "BENDRABUTIS" METINĖS ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
15450. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ŽIBURIO" KNYGYNO METINĖS ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis...306307308309310311312...KitasPaskutinis