Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 17388
15451. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS 2000 M. GRUODŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. 119 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO DOKUMENTŲ'' PAKEITIMO
15452. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T-763 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES'' PAKEITIMO
15453. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS ĮGALIOTINIUI VšĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRE
15454. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGPJŪČIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-836 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO REORGANIZAVIMO" PAKEITIMO IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ SPORTO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
15455. DĖL GRĄŽINAMŲ NATŪRA ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ IR KADASTRINIŲ DUOMENŲ PATVIRTINIMO
15456. PROGRAMA ŠIAULIŲ MIESTO BENDRAJAM PLANUI RENGTI (PRIEDAS)
15457. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS 1997 M. KOVO 13 D. SPRENDIMO NR. 223 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO PARENGIMO'' PAPILDYMO
15458. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 22 D. SPRENDIMO NR. T-706 ,,DĖL PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO'' 6 PUNKTO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
15459. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
15460. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-747 ,,DĖL PASTATŲ PURIENŲ G. 48 PERĖMIMO" PAKEITIMO IR PAPILDYMO
15461. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. RUGSĖJO 19 D. SPRENDIMO NR. 513 ,,DĖL PATALPŲ PERDAVIMO" 1 PUNKTO PAKEITIMO
15462. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-606 ,,DĖL PASTATŲ J. BASANAVIČIAUS G. 94 PERĖMIMO" PAKEITIMO
15463. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-605 ,,DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERĖMIMO" PAKEITIMO
15464. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS, KATEGORIJŲ SĄRAŠO
15465. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS, KATEGORIJŲ SĄRAŠAS (PRIEDAS)
15466. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS, KATEGORIJŲ SĄRAŠAS
15467. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ
15468. DĖL VALDYMO TEISIŲ ATSISAKYMO Į VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS (JŲ DALIS), PERDUOTUS VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI
15469. DĖL 2003 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAKEITIMO
15470. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ
15471. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SAUSIO 9 D. SPRENDIMO NR. 579 "DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ" PAKEITIMO
15472. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO NUSTATYMO
15473. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE BILIETŲ KAINOS NUSTATYMO
15474. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ
15475. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BALANDŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. 404 "DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUSTATYMO" DALINIO PAKEITIMO" PIRMO PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
15476. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 264 "DĖL PRIEMONIŲ DARBO VIETŲ KŪRIMUI SKATINTI" PAKEITIMO
15477. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTO STEIGIMO AKTO, ĮMONĖS ĮSTATŲ, ADMINISTRACIJOS VADOVO KANDIDATŪROS IR ATLYGINIMO NUSTATYMO
15478. DĖL UAB "ŠIAULIŲ VANDENYS" AUDITO
15479. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
15480. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO
15481. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO
15482. DĖL PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS VYKDYMO SUSTABDYMO
15483. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS IR PANAUDOS
15484. DĖL BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
15485. Numatomos lėšos (PRIEDAS)
15486. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO
15487. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
15488. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DIENOS UŽIMTUMO CENTRO "GODA" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
15489. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DIENOS UŽIMTUMO CENTRO "GODA" N UOSTATAI (PRIEDAS)
15490. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GEGUŽĖS 23 D. SPRENDIMO NR. 433 ,,DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ " PAKEITIMO
15491. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 339 "DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ" PAKEITIMO
15492. DĖL TERITORIJOS ŠALIA NENDRIŲ GATVĖS ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
15493. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 22 D. SPRENDIMO NR. 703 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ PASTATŲ REMONTO (REKONSTRUKCIJOS)" PAKEITIMO
15494. DĖL DALYVAVIMO SEMINARE
15495. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO ATSISTATYDINIMO
15496. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
15497. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS IR VIEŠO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO
15498. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS
15499. DĖL 2003 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAKEITIMO
15500. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS IR VALSTYBINIO VIDAUS VANDENŲ FONDO VANDENS TELKINIŲ NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis...307308309310311312313...KitasPaskutinis