Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 17388
15501. DĖL BANKO PASKOLOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO
15502. DĖL 2003 METŲ SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO SĄMATOS PATVIRTINIMO
15503. DĖL ŠIAULIŲ (DUOMENYS NESKELBTINI) MOKYKLOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IR SKYRIMO
15504. DĖL FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ
15505. DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILNIAUS G. 22 DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
15506. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 356 "DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI AKCINĖSE BENDROVĖSE IR UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE TAISYKLIŲ" PAKEITIMO
15507. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 564 "DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ" PAKEITIMO
15508. DĖL ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
15509. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ
15510. DĖL ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR ŠALINIMO KAIRIŲ SĄVARTYNE KAINOS NUSTATYMO
15511. DĖL AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO
15512. DĖL SENIŪNIJŲ ĮSTEIGIMO
15513. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS 2000 M. GRUODŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. 119 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO DOKUMENTŲ'' PAKEITIMO
15514. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
15515. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
15516. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
15517. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO 2004-2006 METŲ STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO
15518. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ĮGALIOTINIUI AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA"
15519. DĖL PRITARIMO STEIGTI VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ SAULĖS EUROREGIONO BIURĄ
15520. DĖL PREKYBOS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE
15521. DĖL VIEŠŲJŲ VIETŲ, KURIOSE DRAUDŽIAMA VARTOTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS, NUSTATYMO
15522. DĖL 2003 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATOS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMU NR. T-592, PAKEITIMO
15523. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ
15524. DĖL MAŽAS PAJAMAS TURINČIŲ ŠEIMŲ MOKSLEIVIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LAPKRIČIO 21 D. SPRENDIMU NR. 546, PAKEITIMO IR NEMOKAMO MOKSLEIVIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
15525. DĖL PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ FINANSAVIMO
15526. DĖL INDUSTRINIO PARKO DETALIOJO PLANO RENGIMO
15527. DĖL ŽEMĖS SKLYPO VYTAUTO G. 85 DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
15528. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO KAŠTONŲ ALĖJOJE 13 NURAŠYMO
15529. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS IR LEIDIMO ATLIKTI REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS DARBUS
15530. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
15531. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS (PRIEDAS)
15532. DĖL BANKO PASKOLOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO
15533. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS PATVIRTINIMO
15534. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-654 ,,DĖL GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE'' PAKEITIMO
15535. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
15536. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ NUOMOS IR UŽDARO KONKURSO ORGANIZAVIMO
15537. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS
15538. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. KOVO 13 D. SPRENDIMO NR. T-649 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
15539. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮGALIOTINIO DELEGAVIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS TARYBĄ
15540. DĖL LEIDIMO SKELBTI NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ
15541. DĖL UAB ŠIAULIŲ TURGAUS TEIKIAMŲ PIRTIES PASLAUGŲ TARIFŲ
15542. DĖL VYRIAUSYBĖS ATSTOVO ŠIAULIŲ APSKRITYJE 2003 M. GEGUŽĖS 19 D. TEIKIMO NR. 3-33
15543. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGOS (PRIEDAS)
15544. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO REORGANIZAVIMO
15545. DĖL AUTOBUSŲ STOTIES DETALIOJO PLANO RENGIMO
15546. DĖL TERITORIJOS PASVALIO G. 48 DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
15547. DĖL ŽEMĖS SKLYPO RADVILIŠKIO G. 47 DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
15548. DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTUS DETALIUOSIUS IR SPECIALIUOSIUS PLANUS
15549. DĖL ŠALTO VANDENS IR NUOTĖKŲ TVARKYMO KAINOS
15550. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS ĮGALIOTINIUI UAB "BUSTURAS"

PirmasAnkstesnysis...308309310311312313314...KitasPaskutinis