Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 16744
15551. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. 461 PAKEITIMO
15552. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. 461 PAKEITIMO
15553. DĖL ILGALAIKIO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU NAUDOTI IR JO NURAŠYMO
15554. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
15555. DĖL PARDUODAMŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
15556. PARDUODAMŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ ĮKAINOJIMO AKTAS (PRIEDAS)
15557. DĖL LENGVATINIŲ PASKOLŲ, TEIKIAMŲ IŠ UAB SAMPO BANKO BŪSTUI ĮSIGYTI, PASKIRSTYMO
15558. DĖL LENGVATINIŲ PASKOLŲ, TEIKIAMŲ IŠ AB BANKO "HANSA-LTB" BŪSTUI ĮSIGYTI, PASKIRSTYMO
15559. DĖL LENGVATINIŲ PASKOLŲ, TEIKIAMŲ IŠ AB LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO BŪSTUI ĮSIGYTI, PASKIRSTYMO
15560. DĖL LENGVATINIŲ PASKOLŲ, TEIKIAMŲ IŠ AB VILNIAUS BANKO BŪSTUI ĮSIGYTI, PASKIRSTYMO
15561. DĖL KREDITO LENGVATOS, TAIKOMOS SOCIALIAI REMTINAM ASMENIUI
15562. DĖL BENDRABUČIO KAMBARIO PAKEITIMO
15563. DĖL PREKYVIETĖS STEIGIMO
15564. DĖL MOKYKLŲ BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ ETATŲ IŠLAIKYMO
15565. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
15566. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS
15567. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS (PRIEDAS)
15568. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO UAB ŠIAULIŲ PIRTIES VALDYBOS NARIUI
15569. DĖL VAIKŲ LAIKINOSIOS GLOBOS/RŪPYBOS NUSTATYMO IR PANAIKINIMO
15570. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
15571. DĖL KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJO PASKYRIMO
15572. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. 184 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO" DALINIO PAKEITIMO
15573. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS 2000 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR.29 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS" DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
15574. DĖL AUKŠTABALIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO
15575. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GEGUŽĖS 23 D. SPRENDIMO NR.433 ,,DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ" PAPILDYMO
15576. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "SAULIAUS SONDECKIO TARPTAUTINIS MUZIKOS FESTIVALIS" (PRIEDAS)
15577. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮREGISTRAVIMO
15578. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. LAPKRIČIO 22 D. SPRENDIMU NR. 306 PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ MIESTO PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTĖKŲ SISTEMOS IR ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO BEI PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ DALINIO PAKEITIMO
15579. DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR FONDO TARYBOS SUDARYMO
15580. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SUDARYMO
15581. DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJAI
15582. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO DAILĖS GALERIJAI
15583. ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS (PRIEDAS)
15584. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS NUOMOS
15585. DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ SUDARYMO
15586. DĖL SUTIKIMO IŠNUOMOTI PRIVATIZAVIMO OBJEKTĄ
15587. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ TURGAUS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ PIRTIES REORGANIZAVIMO PROJEKTO
15588. DĖL UAB "BUSTURAS" NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO
15589. DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO
15590. INVESTICIJŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATVIROJO KONKURSO SĄLYGOS (1 PRIEDAS)
15591. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI "BUSTURAS" VYKDYTI VIEŠĄJĮ KONKURSĄ BANKUI PARINKTI
15592. DĖL VŠĮ ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO PASKIRSTYMO
15593. DĖL VŠĮ ŠIAULIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO PASKIRSTYMO
15594. DĖL VŠĮ DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO PASKIRSTYMO
15595. DĖL VŠĮ ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO PASKIRSTYMO
15596. DĖL VŠĮ GUBERNIJOS AMBULATORIJOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO PASKIRSTYMO
15597. DĖL VŠĮ RĖKYVOS AMBULATORIJOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO PASKIRSTYMO
15598. DĖL VŠĮ ŠIAULIŲ STOMATOLOGIJOS POLIKLINIKOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO PASKIRSTYMO
15599. DĖL 2002 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS FONDO SĄMATOS PATVIRTINIMO
15600. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DEGALINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS PAPILDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis...309310311312313314315...KitasPaskutinis